current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemysłu naftowego (API)

Certyfikacja kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemysłu naftowego (API)

Certyfikat ASME – Niezależna certyfikacja i kontrola urządzeń ciśnieniowych, w tym zbiorników

ASME (American Society of Mechanical Engineers) - Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników jest organizacją członkowską typu non-profit, która została założona w 1880r. przez grupę specjalistów w zakresie inżynierii. Przepisy ASME są stosowane, akceptowane i uznawane w ponad 150 krajach, co czyni żę certyfikacja ASME jest jeszcze bardziej istotną dla rynku międzynarodowego.

Przepisy dotyczące kotłów i zbiorników ciśnieniowych (BPVC – Boiler and Pressure Vessel Code) Amerykańskiego Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników (ASME) stanowią jedną z najstarszych i najlepiej znanych regulacji odnoszących się do tych urządzeń. Przepisy te określają zasady projektowania, wytwarzania i kontroli urządzeń ciśnieniowych. W obszarze tych zapisów znajduje się również certyfikacja urządzeń ciśnieniowych.

Przepisy według których wydawany jest certyfikat ASME dla urządzeń ciśnieniowych (np. zbiorniki, kotły, wymienniki ciepła) zostały opracowane dla zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności eksploatacyjnej. Wymagają one od producenta przeprowadzenia niezależnej kontroli i certyfikacji ASME dla uzyskania zgodności.

TÜV Rheinland AIA Services, LLC posiada akredytację ASME, jako Autoryzowana Jednostka Inspekcyjna (AIA – Authorized Inspection Agency).


Nasi inspektorzy:

Marcin Filus – AI (Authorized Inspector)

Piotr Jakubiak – AI (Authorized Inspector)

Radosław Łoźny – AIS (Authorized Inspector Supervisor)

Maciej Marchwicki – AI (Authorized Inspector)

Korzyści dla wytwórców urządzeń ciśnieniowych zainteresowanych wdrażaniem przepisów ASME

 • Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych umożliwiająca wprowadzenie na rynek wyrobów spełniających przepisy ASME
 • Wsparcie wykwalifikowanych inspektorów posiadających rozległe doświadczenie w dziedzinie certyfikacji urządzeń ciśnieniowych.
 • Globalna obsługa z szybkim czasem reakcji w przypadku wszystkich potrzeb
 • Dostęp do specjalistycznej wiedzy na temat norm i przepisów
 • Potwierdzenie spełnienia przez wyrób wymagań przepisów krajowych i międzynarodowych
 • Zwiększenie zaufania kontrahentów, do jakości i bezpieczeństwa wyrobów
 • Wdrożenie przepisów oraz ich stosowanie zapewniające łatwiejszy dostęp do globalnego rynku.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty
 • Optymalne terminy realizacji
 • Dbałość o wzajemne relacje

ASME - Usługi dotyczące zbiorników ciśnieniowych

TÜV Rheinland AIA Services, LLC posiada akredytację w zakresie następujących sekcji ASME:

 • ASME Sekcja I - Kotły parowe (Power Boilers)
 • ASME Sekcja III Division 1 & 3 - Urządzenia nuklearne (Nuclear Facility Components)
 • ASME Sekcja IV - Kotły grzewcze (Heating Boilers)
 • ASME Sekcja VIII Division 1, 2 & 3 - Zbiorniki ciśnieniowe (Pressure Vessels)
 • ASME Sekcja X - Zbiorniki z tworzyw sztucznych (Fiber-Reinforced Plastic Vessels)
 • ASME Sekcja XII - Zbiorniki transportowe (Transport Tanks)

Prowadzimy również usługi i konsultacje w zakresie następujących przepisów:

 • ASME B31.1 - Rurociągi energetyczne (Power Piping)
 • ASME B31.3 - Rurociągi procesowe (Process Piping)
 • ASME Sekcja V - Badania nieniszczące (Nondestructive Examination)
 • ASME Sekcja IX - Spawanie i lutowanie twarde ( Welding and Brazing Qualification)

Odbiory według ASME ze stemplem i bez stempla

Możliwość przeprowadzania odbiorów wg przepisów ASME ze stemplem i bez stempla jest uzależniona od realizowanego projektu oraz miejsca docelowego dla urządzenia ciśnieniowego:

 • Weryfikacja obliczeń
 • Wsparcie techniczne podczas realizacji projektów
 • Odbiór urządzeń ciśnieniowych (uczestnictwo w próbach hydrostatycznych lub pneumatycznych)
 • Weryfikacja dokumentacji jakościowej
 • Weryfikacja atestów materiałowych na zgodność z przepisami ASME wg wybranej edycji przepisów
 • Certyfikacja urządzeń ciśnieniowych

Naprawy i modernizacje urządzeń ciśnieniowych powinny być wykonywane przez firmy posiadające certyfikat ze stemplem „R” dla zapewnienia i utrzymania integralności z przepisami National Board Inspection Code (NBIC). Zapewniamy pomoc techniczną w uzyskaniu certyfikatu ze stemplem „R”.

American Welding Society (AWS)

AWS założone zostało w 1919 roku, jako organizacja non-profit. AWS związane jest z technologią spawania i pokrewnymi procesami łączenia w tym lutowania, cięcia, natryskiwania cieplnego oraz rozwojem nowych technologii.

Świadczymy konsultacje w zakresie norm AWS (American Welding Society) oraz API (American Petroleum Institute). Poświadczenie kwalifikacji spawania, weryfikacja obliczeń, nadzór nad produkcją.

Organizacja ta wprowadza normy i przepisy, które zapewniają standardy przemysłowe dla spawania i łączenia metali, tworzyw sztucznych i innych materiałów.

Najbardziej popularne normy AWS to:

 • D1.1 Structural Steel (Konstrukcje wykonane ze stali)
 • D1.2 Structural Aluminum (Konstrukcje wykonane z aluminium)
 • D1.5 Bridge Welding (Spawane mosty)
 • D15.1 Railroad (Kolejnictwo)

American Petroleum Institute (API)

API założone zostało 20 marca 1919 roku jako zrzeszenie branżowe producentów ropy naftowej. Jego członkami jest 400 spółek działających w branży, które zajmują się m.in. produkcją, rafinacją i zaopatrzeniem w ropę, eksploatacją rurociągów naftowych czy transportem morskim.

Pierwotnie zakres działalności organizacji miał charakter narodowy, który w ostatnich latach uległ poszerzeniu ze względu na stale rosnący zasięg międzynarodowych interesów związanych z przemysłem naftowym.

Główne funkcje API to:

 • prowadzenie negocjacji i rozmów ze społeczeństwem, Kongresem, władzą wykonawczą, władzami stanowymi i mediami, prowadzących to ustanawiania korzystnych rozwiązań prawnych dla przemysłu naftowego,
 • certyfikacja,
 • prowadzenie lub zlecanie badań naukowych i statystycznych,
 • edukacja.

Najbardziej popularne normy API to:

 • API 1104 Pipeline (Rurociągi)
 • API 650 Welded Tanks for Oil Storage (Spawane zbiorniki do paliw)

Przygotowanie do audytu

Wyszczególnione poniżej punkty mają na celu przygotowanie Wytwórcy do audytu (Joint Review), który jest prowadzony przez przedstawiciela ASME (Team Leader-a). Certyfikacja ASME polega na ocenie systemu jakości na zgodność z przepisami ASME. Podczas audytu weryfikacji podlega min. Księga Jakości (Quality Manual), element demonstracyjny (Demo Item) wraz z obliczeniami, procedury.

1. Założenie profilu przez Wytwórcę na stronie CA connect . Za pomocą tej strony odbywa się komunikacja pomiędzy ASME a Wytwórcą (m.in. termin Joint-Review, zakres certyfikacji, rodzaje stempli).

2. Podpisanie umowy „Service Agreement” pomiędzy Wytwórcą a Autoryzowaną Agencją Inspekcyjną (AIA – Authorized Inspection Agency): TÜV Rheinland AIA Services, LLC z siedzibą w Houston.

3. Zakup przepisów według zakresu certyfikacji ASME (możliwy zakup wersji papierowej lub dostęp on-line).

4. Koszty związane z przeprowadzeniem Joint Review ze strony ASME podane są na stronie internetowej Cennik . Depozyt powinien być przekazany przez Wytwórcę na konto ASME. Rozliczenie depozytu dokonywane jest po przeprowadzeniu Joint Review i podliczeniu wszystkich kosztów. Dokonanie wpłaty jest warunkiem do ustalenia terminu Joint Review.

5. Przygotowanie do Joint Review odbywa się w obecności Authorized Inspector (AI), który stanowi wsparcie dla Wytwórcy. Może on również przeprowadzić szkolenia oraz konsultacje w zakresie określonym przez Wytwórcę:

 • weryfikacja Księgi Jakości (Quality Manual) wraz z niezbędnymi załącznikami (Exhibits), w wersji angielskiej lub angielsko – polskiej,
 • weryfikacja obliczeń elementu demonstracyjnego (Demo Item), który jest prezentowany podczas Joint Review,
 • przeprowadzenie kwalifikowania technologii spawania PQR i/lub kwalifikowania technologii lutowania BQR w zakresie ASME Sekcja IX,
 • przeprowadzenie kwalifikowania spawaczy i/lub operatorów WPQ, WOPQ w zakresie ASME Sekcja IX,
 • kwalifikowanie personelu Wytwórcy badań nieniszczących wg SNT-TC-1A przez osoby posiadające Level III wg SNT-TC-1A wraz z przygotowaniem niezbędnych dokumentów Wriitten Practice,
 • weryfikacja procesu wynikającego z Księgi Jakości (np. sposób zamawiania materiałów, sprawdzanie materiałów wg wymagań ASME Sekcja II, sposób zapewnienia identyfikowalności, nadzór nad procesem spawania, nadzór nad badaniami nieniszczącymi, uczestnictwo podczas prób hydrostatycznych/pneumatycznych),
 • weryfikowanie przygotowanych procedur przez Wytwórcę (np. próby ciśnieniowe, nadzór nad sprzętem pomiarowym, masowa produkcja, obróbka cieplna),

6. Przeprowadzenie wstępnego audytu (Pre-Joint Review) w obecności Authorized Inspector Supervisor (AIS) oraz Authorized Inspector (AI), który jest wymagany przez ASME i należy go przeprowadzić przed audytem (Joint Review) – termin do ustalenia z Wytwórcą.

7. Audyt (Joint Review) przeprowadzany przez przedstawiciela ASME (Team Leader) wraz z Authorized Inspector Supervisor (AIS) oraz Authorized Inspector (AI).

8. Rekomendacja do ASME przez (Team Leader-a) oznacza że w terminie ok 4 tygodni Wytwórca może otrzymać „Certificate of Authorization” wraz z metalowymi stemplami.

9. Jeżeli wytwórca zamierza produkować urządzenia ciśnieniowe na rynek amerykański lub składa wniosek w National Board o wydanie certyfikatu oraz stempla NB, który umożliwia rejestrację urządzeń cienieniowych.

10. Ważność certyfikatu to 3 lata. Przeprowadzenie ponownego audytu (Joint Review) przedłuża uprawnienia na okres kolejnych 3 lat.

Od stycznia 2015 roku obowiązującym wydaniem przepisów ASME jest Edycja 2015. Zaktualizowane edycje przepisów wydawane są co 2 lata.

W przypadku, kiedy istnieje potrzeba zastosowania alternatywnych przepisów dotyczących np. materiałów, czynności inspekcyjnych, które nie są ujęte w przepisach ASME można skorzystać z Code Case.

Przykłady:

 • Case 2055-2 – zastosowanie próby pneumatycznej dla Sekcji VIII-1 (UG-20).
 • Case 2073-1 – zastosowanie materiału SA-487 Grade CA6NM Class A dla Sekcji I

Zapisz się na szkolenia

Wytwarzanie urządzeń i instalacji ciśnieniowych

Spawalnictwo

Badania nieniszczące

Poznawaj świat oczami ekspertów

Na czym polega ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych?

Czytaj więcej w Bazie Wiedzy

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

19 lipca 2016 roku weszły w życie postanowienia nowej Dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (PED).

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

Jak oznakować wyroby konstrukcyjne z aluminium i stopów aluminium znakiem CE?

Nowa Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016 poz. 542).

Oznakowanie CE na wyrobach z aluminium

Dbamy o jakość w spawalnictwie

TÜV Rheinland zajmuje się kwalifikowaniem i egzaminowaniem personelu spawalniczego oraz certyfikacją systemów.

Dbamy o jakość w spawalnictwie

Personel spajający tworzywa termoplastyczne

Zasady prowadzenia egzaminów kwalifikacyjnych spawaczy i zgrzewaczy tworzyw termoplastycznych.

Personel spajający tworzywa termoplastyczne

Znaczenie kompetencji personelu NDT

Siłą każdego przedsiębiorstwa są ludzie i posiadane przez personel uprawnienia.

Znaczenie kompetencji personelu NDT

Co zmienia nowa Dyrektywa ciśnieniowa?

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja spawaczy, personelu kontrolującego i konstrukcji metalowych

Certyfikacja spawaczy, personelu kontrolującego i konstrukcji metalowych

Szeroki zakres prób technicznych dotyczących technologii spawania w różnych gałęziach przemysłu.

Więcej

Certyfikacja wytwórców konstrukcji metalowych według EN 1090 – certyfikat 1090

Certyfikacja wytwórców konstrukcji metalowych według EN 1090

Certyfikacja na zgodność z normą EN 1090 zapewnia pełny dostęp do rynków europejskich.

Więcej

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych

Uznawane na całym świecie dopuszczenia urządzeń ciśnieniowych.

Więcej

Produkcja i eksploatacja kotłów parowych

Produkcja i eksploatacja kotłów parowych

Bezpieczne urządzenia ciśnieniowe.

Więcej

Produkcja urządzeń ciśnieniowych

Produkcja urządzeń ciśnieniowych

Usługi dostępne z jednego źródła.

Więcej

Przegląd dokumentacji i obliczenia urządzeń ciśnieniowych

Przegląd dokumentacji i obliczenia urządzeń ciśnieniowych

Od projektu po dopuszczenia do użytku.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu