current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Raporty roczne mogą być kopalnią wiedzy o firmie

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Certyfikat SA8000 jest potwierdzeniem tego, że organizacja zapewnia dobre warunki pracy, dba
o bezpieczeństwo i rozwój pracowników. Wdrożenie zasad standardu SA8000 ma na celu zapewnienie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikami i reagowania na wszelkie możliwe przejawy takich negatywnych zjawisk jak dyskryminacja lub mobbing.

Certyfikacja systemu zarządzania według wymagań normy SA8000 jest dowodem na to, że organizacja w strategiczny sposób podchodzi do relacji ze swoim najcenniejszym zasobem - pracownikami.

Ten rodzaj certyfikacji to również popularna metoda nadzorowania dostawców w łańcuchu dostaw – wdrożenie wymagań normy SA 8000 jest często warunkiem współpracy z partnerami biznesowymi działającymi globalnie.

Audytorzy TÜV Rheinland mają bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów audytów socjalnych oraz audytów innych systemów zarządzania. Dzięki ich wiedzy audyt systemu zarządzania wg SA8000 jest zawsze prowadzony z uwzględnieniem lokalnego kontekstu prawnego, biznesowego i organizacyjnego.

Wymagania SA8000 dotyczące warunków pracy

 • Zapewnienie przestrzegania postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i prawa krajowego
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
 • Włączenie pracowników w przeciwdziałanie naruszeniom zasad współżycia społecznego oraz prawa
 • Zapewnienie godziwych i humanitarnych warunków pracy
 • Systematyczna poprawa warunków pracy

Korzyści z wprowadzenia SA8000

 • Budowanie marki zaufanego pracodawcy, partnera biznesowego i społecznego
 • Wyróżnienie wśród firm konkurencyjnych, które nie przywiązują wagi do kwestii etycznych
  i socjalnych
 • Budowanie trwałych i bezpiecznych relacji z dostawcami i podwykonawcami
 • Bezkonfliktowe prowadzenie biznesu w społecznościach lokalnych
 • Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego
 • Pozyskanie i zatrzymanie talentów
 • Prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi

Sześć kroków w procesie certyfikacji

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Przeprowadzenie wstępnego badania w celu określenia zakresu w jakim wymagania związane z normą zostały w organizacji wdrożone.

2. Pierwszy etap audytu certyfikacyjnego
Zaplanowanie audytu zgodności z wymaganiami SA8000.

3. Audyt certyfikacyjny
Przedstawienie przez organizację praktycznego zastosowania systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną i ocena przez audytorów jego skuteczności.

4. Wydanie certyfikatu
Wydanie certyfikatu potwierdzającego zgodność ze standardem SA8000 następuje po pozytywnej ocenie wszystkich kryteriów.

5. Audyt w nadzorze

Prowadzenie co pół roku audytów, które mają na celu pomoc w stałym optymalizowaniu warunków pracy.

6. Audyt ponownej certyfikacji
Proces ponownej certyfikacji przeprowadzany po 3 latach od wydania certyfikatu, sprawdzający postęp ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Systematyczne działania w kierunku zintegrowanej strategii

Standard SA8000 może zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy czy środowiskowym - ISO 14001 lub EMAS.

Materiały do pobrania

pdf Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami 368 KB Pobierz

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Certyfikacja ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

Ocena dostawcy za pomocą audytu amfori BSCI

Ocena dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI

Przewaga nad konkurencją dzięki ocenie dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI.

Więcej

OHSAS 18001 system zarządzania bezpieczeństwem, system zarządzania BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu