current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalny audyt i certyfikacja

Zdalne audyty to elastyczna i wysokiej jakości alternatywa dla tradycyjnych metod audytowania. Dowiedz się więcej tutaj.

Raporty roczne mogą być kopalnią wiedzy o firmie

Certyfikat SA8000 jest potwierdzeniem tego, że organizacja zapewnia dobre warunki pracy, dba
o bezpieczeństwo i rozwój pracowników. Wdrożenie zasad standardu SA8000 ma na celu zapewnienie właściwych relacji między pracodawcą a pracownikami i reagowania na wszelkie możliwe przejawy takich negatywnych zjawisk jak dyskryminacja lub mobbing.

Certyfikacja systemu zarządzania według wymagań normy SA8000 jest dowodem na to, że organizacja w strategiczny sposób podchodzi do relacji ze swoim najcenniejszym zasobem - pracownikami.

Ten rodzaj certyfikacji to również popularna metoda nadzorowania dostawców w łańcuchu dostaw – wdrożenie wymagań normy SA 8000 jest często warunkiem współpracy z partnerami biznesowymi działającymi globalnie.

Audytorzy TÜV Rheinland mają bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów audytów socjalnych oraz audytów innych systemów zarządzania. Dzięki ich wiedzy audyt systemu zarządzania wg SA8000 jest zawsze prowadzony z uwzględnieniem lokalnego kontekstu prawnego, biznesowego i organizacyjnego.

Wymagania SA8000 dotyczące warunków pracy

 • Zapewnienie przestrzegania postanowień konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy i prawa krajowego
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków pracy
 • Włączenie pracowników w przeciwdziałanie naruszeniom zasad współżycia społecznego oraz prawa
 • Zapewnienie godziwych i humanitarnych warunków pracy
 • Systematyczna poprawa warunków pracy

Korzyści z wprowadzenia SA8000

 • Budowanie marki zaufanego pracodawcy, partnera biznesowego i społecznego
 • Wyróżnienie wśród firm konkurencyjnych, które nie przywiązują wagi do kwestii etycznych
  i socjalnych
 • Budowanie trwałych i bezpiecznych relacji z dostawcami i podwykonawcami
 • Bezkonfliktowe prowadzenie biznesu w społecznościach lokalnych
 • Pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy i partnera biznesowego
 • Pozyskanie i zatrzymanie talentów
 • Prowadzenie działalności zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi

Sześć kroków w procesie certyfikacji

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Przeprowadzenie wstępnego badania w celu określenia zakresu w jakim wymagania związane z normą zostały w organizacji wdrożone.

2. Pierwszy etap audytu certyfikacyjnego
Zaplanowanie audytu zgodności z wymaganiami SA8000.

3. Audyt certyfikacyjny
Przedstawienie przez organizację praktycznego zastosowania systemu zarządzania odpowiedzialnością społeczną i ocena przez audytorów jego skuteczności.

4. Wydanie certyfikatu
Wydanie certyfikatu potwierdzającego zgodność ze standardem SA8000 następuje po pozytywnej ocenie wszystkich kryteriów.

5. Audyt w nadzorze

Prowadzenie co pół roku audytów, które mają na celu pomoc w stałym optymalizowaniu warunków pracy.

6. Audyt ponownej certyfikacji
Proces ponownej certyfikacji przeprowadzany po 3 latach od wydania certyfikatu, sprawdzający postęp ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Systematyczne działania w kierunku zintegrowanej strategii

Standard SA8000 może zostać zintegrowany z innymi systemami zarządzania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy czy środowiskowym - ISO 14001 lub EMAS.

Materiały do pobrania

pdf Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami 368 KB Pobierz

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

Ocena dostawcy za pomocą audytu amfori BSCI

Ocena dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI

Przewaga nad konkurencją dzięki ocenie dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI.

Więcej

OHSAS 18001 system zarządzania bezpieczeństwem, system zarządzania BHP

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodny z normą BS OHSAS 18001

Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Więcej

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu