current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация съгласно HACCP

Сертификация съгласно HACCP

Хигиенна безопасност на храните и защита на потребителите

Дали вашата компания е част от хранително-вкусовата или фармацевтичната промишленост? Или произвеждате козметика? Дистрибутор ли сте в тези отрасли? Или сте машинен инженер или производител на продукти за почистване? Прилагането на системата НАССР ви дава възможност да докажете, че хигиената и безопасността на храните са приоритет. HACCP системата за Анализ на Опасностите и Критични Контролни Точки ви помага да идентифицирате и да избегнете потенциалните опасности в производството на храни.

Основни предимства

HACCP сертификат от TÜV Rheinland ви дава възможност за:

 • Подобряване на качеството и безопасността на храните, козметичните и фармацевтични продукти
 • Получаване на международно признание
 • Мониторинг на цялата верига за доставки на храни, козметични и фармацевтични продукти
 • Спечелване на доверието на клиентите

По-добра безопасност на храните само със шест стъпки

Нашите опитни експерти ще ви помогнат да анализирате и оцените вашите процеси и системи. Те ще извършат това само на шест етапа:

 1. Предварителен одит (по желание)
  Одиторите провеждат предварителен одит, за да се определи дали във вашата компания вече са изпълнени изисквания, свързани с този стандарт и ако е така, кои от тях.
 2. Преглед на документацията
  Екипът от одитори определят степента, до която документацията отговаря на изискванията на HACCP.
 3. Сертификационен одит
  Вие демонстрирате практическото приложение на вашата система за управление на хигиената – нашите одитори проверяват нейната ефективност.
 4. Издаване на сертификат
  След като са изпълнени всички критерии, вашата компания ще получи сертификат. Той удостоверява целостта на вашата система за управление на качеството и нейното съответствие със системата HACCP.
 5. Надзорни одити
  Нашите ежегодни надзорни одити ви помагат за постоянното обновяване на процесите.
 6. Подновяване на сертификацията
  След три години ще се проведе одит за подновяване на сертификацията, което гарантира непрекъснатото подобряване във вашата фирма, както и демонстрирането на вашия дългосрочен ангажимент към партньорите и клиентите за подобряване на безопасността на храните.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

BRCGS за безопасност на храните

BRC GS for Food Safety – TÜV Rheinland

Осигурете си достъп до британските пазари с гарантирана безопасност на храните, сертифицирана по BRC Global Standard.

повече

IFS Food, IFS Logistics и IFS Broker

Безопасност на хранителните продукти със сертификация по IFS

Ние документираме процесите по безопасност на храните от производството до търговията на дребно.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 22000

Сертификация в съответствие с ISO 22000

Осигуряване на качеството без заобикаляне на закона – от производителите до потребителите.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

Сертификация по FSSC 22000

Сертификация по FSSC 22000

Международен стандарт за безопасност на производството на храни - за производители и доставчици на храни.

повече

Последно посетени страници за услуги