current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

ISO 50001 Сертификация на системи за управление на енергията

ISO 50001 Сертифициране на системи за управление на енергията

DIN EN ISO 50001 – повишаване на енергийната ефективност с международния стандарт за системи за управление на енергията

Международният стандарт ISO 50001 определя изискванията и указанията към организацията за успешно разработване, внедряване, поддържане и постоянно подобряване на система за управление на енергията (СУЕ).

В новата ревизия на стандарт ISO 50001 са дадени насоките за подобряване на енергийния баланс, намаляване на емисиите на CO2 и намаляване на енергийните разходи чрез по-ефективно използване на енергията.

Нашите експерти ще ви подкрепят при внедряването на ефективна система за управление на енергията в съответствие с ISO 50001: 2018. Повишените изисквания за устойчиво и ефективно използване на енергията са оптимално разгледани в ревизирания стандарт.

Нашият дългогодишен практически опит в сертифицирането по ISO ни прави идеален партньор, който ще ви помага да задоволите потребностите на вашата система за управление на енергията. С нас и с ваша помощ по време на целия процес на сертифициране имате възможност да постигнете устойчиво подобряване на енергийната ефективност във вашата компания.

Нашите експерти с удоволствие ще отговарят на всички допълнителни въпроси от ваша страна. Не се колебайте да се свържете с нас!

Интервю относно ревизията на ISO 50001:2018

В нашето видео Тайрон Аду-Бафур, продуктов мениджър за ISO 50001 в TÜV Rheinland, обяснява новите моменти в ревизията на ISO 50001.

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Подобряване на енергийните характеристики и намаляване на разходите за енергия с ISO 50001

Със система за управление на енергията, сертифицирана по ISO 50001, вашата организация ще подобри енергийния си баланс и ще намали емисиите на CO2. Това ще доведе до повишена рентабилност и подобрени конкурентни предимства с по-ниски разходи за енергия. Чрез идентифициране на потенциала за оптимизация ще бъде постигнат максимален успех на вашата организация посредством въвеждане на нови енергоефективни технологии.

Структурата от високо ниво (HLS) ви помага оптимално да унифицирате структурата и изискванията на вашата система за управление на енергията. Тази обща за ISO-стандартите за системи за управление структура улеснява внедряването и поддръжката на няколко системи за управление и дава възможност за разработването на интегрирани системи за управление.

Сертифицирането по ISO 50001 ще повиши информираността и мотивацията на вашите служители за по-ефективно използване на енергията, ще документира усилията ви за подобряване на енергийната ефективност и ще насърчи положителното брандиране на вашата организация.

Спестете време и намалете разходите със сертификат по ISO 50001 в комбинация с ISO 14001 и ISO 9001

Сертифицираме системите за управление бързо, ефективно и икономично. Система за управление на енергията, околната среда или качеството - можете да намерите идеалната комбинация за вашата организация, която да ви направи още по-успешни. Научете повече за нашата комбинирана сертификация и се свържете с нас още днес.

 1. Предварителен одит (по желание): Извършване на първоначална оценка и премахване на потенциалните слабости в системата за управление
 2. GAP анализ (по желание)
  Анализ, който ви помага за успешния преход от ISO 50001:2011 към ISO 50001:2018
 3. Сертификационен одит: проверка на документацията и практическото приложение на вашата система за управление на енергията
 4. Издаване на сертификат и включване на вашата организация в нашата онлайн база данни за сертифициране Certipedia
 5. Надзорни одити: Ежегодно наблюдение на оптимизацията на вашите процеси и на системата за управление на енергията
 6. Ресертификация преди изтичането на три години

Публикуване на ISO 50003: Бъдете в течение на важните разработки

Какво трябва да знаете: ISO 50003 беше публикуван през октомври 2014 г. и внесе важни промени в основния стандарт ISO 50001. Актуализираните изисквания трябваше да бъдат изпълнени от сертифициращите органи до 14 октомври 2017 г. Тъй като тези промени засягат и организациите, чиито системи за управление на енергията са сертифицирани по ISO 50001 или тези, които се стремят да получат сертификат в съответствие с този стандарт, ние обобщихме актуализациите за вас в следващите документи:

Свържете се с нас, за да разберете повече за комбинираното сертифициране!

Обхват на ISO 50001, Системи за управление на енергията

ISO 50001, Системи за управление на енергията, е нов международен стандарт за енергийно управление, който определя изискванията към системите за енергийно управление на организациите и който им дава възможност да разработят и прилагат политики и цели, които са съобразени с всички законови изисквания. Стандартизацията в областта на енергийното управление включва следното:

 • Електрозахранване
 • Възлагане на обществени поръчки за енергийни системи и оборудване
 • Използване на енергията и въпроси, свързани с оползотворяване на отпадъците
 • Измерване на текущото потребление на енергия
 • Прилагане на система за измерване за документиране, отчитане и валидиране на непрекъснатото подобряване на системата за енергийно управление

Област на приложение

Сертификацията по ISO 50001 за енергийно управление се прилага за всички видове индустрии, които искат да създадат системи за управление на енергията.

Области на приложение на стандарта

 • Стомана
 • Метали
 • Въглища
 • Електричество
 • Химикали
 • Строителство
 • Хартия
 • Текстил
 • Цимент

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 Упрвление на здравето и безопасността при работа| TÜV Rheinland

ISO 45001 Новият стандарт за качество на здравето и безопасността при работа.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Информационни технологии. Системи за управление на сигурността на информацията.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Сертифицирайте системата за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001.

повече

Последно посетени страници за услуги