current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация в съответствие с ISO 22000

Сертификация в съответствие с ISO 22000

Осигуряване на качеството без заобикаляне на закона – от производителите до потребителите

Избягвайте множеството скъпи сертификати, за да задоволите повишаващите се изисквания на потребителите за безопасност на храните. Сертификатът по ISO 22000 е първият международен сертификат за качество за фирмите по цялата верига на производителите в хранително-вкусовата промишленост, производители на първични продукти, транспортните компании и търговците на дребно. По структура и съдържание ISO 22000 се основава на изискванията на системата за управление на качеството, както е описана в ISO 9001:2008 и е разширен с включването на принципите на НАССР.

Основни предимства

Сертификацията по ISO 22000 от TÜV Rheinland ви дава възможност:

  • Да изпълните и документирате най-взискателните изисквания, свързани с безопасността на храните
  • Да повишите международното си признание
  • Да извършвате мониторинг по цялата верига на доставките на храни
  • Да спечелите доверието на клиентите

По-добра безопасност на храните само със шест стъпки

Вашият път за постигане на сертификация по ISO 22000 само в рамките на шест етапа с помощта на опитните експерти на TÜV Rheinland

1. Предварителен одит (по желание)

Одиторите провеждат предварителен одит, за да се определи дали във вашата компания вече са изпълнени изисквания, свързани с този стандарт и ако е така, кои от тях.

2. Преглед на документацията

Екипът от одитори определя степента, до която документацията на вашата система за управление съответства на изискванията на ISO 22000.

3. Сертификационен одит

Вие демонстрирате практическото приложение на вашата системa за управление на безопасността на хранителнитje продукти, а нашите одитори проверяват нейната ефективност.

4. Издаване на сертификат

След като са изпълнени всички критерии, вашата компания ще получи сертификат. Той удостоверява целостта на вашата система за управление и нейното съответствие със стандарт ISO 22000.

5. Надзорни одити

Нашите ежегодни надзорни одити ви помагат за постоянното обновяване на процесите.

6. Подновяване на сертификацията

След три години ще се проведе одит за подновяване на сертификацията. Това гарантира непрекъснатото подобряване във вашата компания и демонстрира вашия дългосрочен ангажимент към партньорите и клиентите по отношение подобряването на безопасността на храните.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

BRCGS за безопасност на храните

BRC GS for Food Safety – TÜV Rheinland

Осигурете си достъп до британските пазари с гарантирана безопасност на храните, сертифицирана по BRC Global Standard.

повече

Сертификация за добра производствена практика GMP+

Сертификация за добра производствена практика GMP+

Добра производствена практика при производството на храни за животни.

повече

Сертификация по FSSC 22000

Сертификация по FSSC 22000

Международен стандарт за безопасност на производството на храни - за производители и доставчици на храни.

повече

Последно посетени страници за услуги