current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация по FSSC 22000

Сертификация по FSSC 22000

Сертификация по FSSC 22000 за безопасност на храните

Сертификация по FSSC 22000 – процедурата е призната от Глобалната инициатива за безопасност на храните или GFSI – за повишаване безопасността на храните по веригата на производство и доставки, както и в световен мащаб по веригата на производствените процеси.

Всички компании, които произвеждат или преработват животински или растителни продукти, продукти с дълъг срок на годност или хранителни добавки могат да се възползват от предимствата на международната сертифицикация.

TÜV Rheinland е една от първите акредитирани институции за изпитване в Германия, лицензирана от Фондацията за сертифициране на безопасността на храните да провежда одити по изискванията на FSSC 22000.

Основни предимства

Със сертификата за безопасност на храните от TÜV Rheinland:

  • Вашите продукти ще се приемат в целия свят
  • Ще можете да повишите безопасността на произвежданите от вас хранителни продукти
  • Ще укрепите доверието на клиентите и Инспектиращите органи във вашите продукти
  • Ще се възползвате от възможността лесно да интегрирате този стандарт в съществуващите системи за управление на качеството, като например ISO 9001 или ISO 22000

По-добра безопасност на храните само със шест стъпки

1. Предварителен одит (по желание)

Одиторите провеждат предварителен одит на вашите процеси, за да се определи дали във вашата компания вече са изпълнени изисквания, свързани с този стандарт и ако е така, кои от тях.

2. Преглед на документацията

Екипът от одитори определя степента, до която документацията на вашата система за управление на качеството и безопасността на храните съответства на изискванията на FSSC 22000.

3. Сертификационен одит

Вие демонстрирате практическото приложение на вашата система за управление на качеството и безопасността на храните. Нашите одитори проверяват доколко ефективно се прилага тя.

4. Издаване на сертификат

След като са изпълнени всички критерии, вашата компания ще получи сертификат. Той удостоверява съответствието със стандарта и функционирането на вашата система за управление съгласно FSSC 22000.

5. Надзорни одити

Нашите ежегодни надзорни одити ви помагат непрекъснато да оптимизирате процесите.

6. Подновяване на сертификацията

След три години ще се проведе одит за подновяване на сертификацията, за да се гарантира непрекъснатото подобряване на процесите във вашата компания. Чрез него се демонстрира вашият дългосрочен ангажимент към партньорите и клиентите по отношение на безопасността на храните.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

BRCGS за безопасност на храните

BRC GS for Food Safety – TÜV Rheinland

Осигурете си достъп до британските пазари с гарантирана безопасност на храните, сертифицирана по BRC Global Standard.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 22000

Сертификация в съответствие с ISO 22000

Осигуряване на качеството без заобикаляне на закона – от производителите до потребителите.

повече

Последно посетени страници за услуги