current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международно признато одобрение за съответствие на съоръжения под налягане

Като производител на съоръжения под налягане вие можете да разчитате на TÜV Rheinland да ви помогне да получите международно одобрение на вашите продукти и системи. Нашите опитни експерти инспектират отделните продукти и цялостните системи, за да определят съответствието със стандартите, валидни в конкретната страна. Като ваш партньор ние можем да ви помогнем да излезете на международните пазари.

Основни предимства

С международна сертификация за производител и продукт, издадена ви от експертите на TÜV Rheinland вие можете:

  • Да изпълните предпоставките за износ на вашите продукти
  • Да работите с партньор, който е напълно запознат с нормативната уредба за внос, специфична за всяка страна
  • Да се възползвате от подкрепата на нашите експерти и одитори навсякъде по света

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съотвествие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици и заваръчни процедур

повече

Нормативи за съоръжения под налягане в Европа: PED, TPED, SPVD, AD 2000

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане.

повече

Превоз на опасни товари

инспекция на контейнери за превоз на опасни товари

инспекция на контейнери за превоз на опасни товари

повече

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Със сертификацията по стандарт EN 1090 ще имате пълен достъп до Европейските пазари.

повече

Последно посетени страници за услуги