current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съответствието с различните заваръчни стандарти по света

Заваръчни нормативи и стандарти, обхващат всички аспекти на проектиране и производство на заварени компоненти, включително спецификации на процедури за заваряване (WPS), контрол на качеството и осигуряване на качеството по време на заваряване и необходими заваръчни умения за дадена процедура за заваряване във всички сектори на индустрията. Съответният стандарт е често определян от крайния потребител или клиент, като договорно споразумение, с цел да се контролират характеристиките на заварените компоненти, които могат да се отразят на експлоатационните изискванията. Затова спазването на тези заваръчни стандарти е задължително.

В случаи, включващи съдове под налягане, спазване на заваръчни нормативи за различните продуктови стандарти е дори предпоставка за получаване на необходимата сертификация за съоръженията под налягане. Без това, няма да бъде позволено да поставите вашия продукт на пазара.

Нашите заваръчни инспектори са наясно с това, кои кодове или стандарти са приложими в определена област и разбират изискванията на съответния документ. Ние може да предоставим различни услуги по квалификации и изпитвания, с цел да се удостовери, че операторът на заваръчно оборудване или заварчик е в състояние да изпълнява заварки в обхвата на този стандарт или че инструкциите в спецификациите на процедура за заваряване са точни.

Ние предлагаме квалификация на заварчици и заваръчни процедури за заваряване в съответствие с различни регламенти за съоръжения под налягане в Европа, като например PED, TPED, SPVD или немския код за съдове под налягане AD 2000-Merkblatt, ASME, ЕN ISO 3834, EN 1090, EN 15085 и др.

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД е акредитиран от ИА „БСА“ орган за сертификация на персонал и нотифициран орган NB 1853 за сертификация на персонал и квалификация на заваръчни процедури в областта на съоръженията под налягане.

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава оправомощени експерти и има възможност за извършване на сертификации на персонал и квалификация на заваръчни процедури към нотифицирания орган NB 0035 на TÜV Rheinland Industry Service GmbH в Кьолн.

Основни предимства

С нашите квалификации на заварчици и заваръчни процедури вие можете:

 • Да сте сигурни, че наемате заварчици, чиито умения са проверени и могат да следват инструкциите в дадена спецификация на заваръчна процедура.
 • Да сте сигурни, че вашата спецификация на заваръчна процедура ще осигури свойства на заварените компоненти, които отговарят на изискванията на проекта
 • Да осигурите качество на заварените компоненти
 • Да се доверите на нашите квалифицирани специалисти с богат опит в изпитването на заварчици и квалификация на заваръчни процедури.
 • Да осигурите съответствие с приложимите кодове и стандарти.
 • Да се възползвате от нашата бърза проверка и изпитване
 • Да намалите рисковете за отговорност на дружество с документирани стандарти за безопасност

Моля, свържете се с нас TÜV Rheinland за да научите повече за това, как вашата фирма може да се възползва от нашите услуги за квалификация на заварчици и заваръчни процедури.

Квалификация на заварчици

Терминът "квалификация" означава, че един заварчик или оператор по заваряване отговаря на изискванията на даден стандарт и е квалифициран да изпълнява заварени съединения в обхвата на определен стандарт. Сертифицираните заварчици трябва да притежават необходимите умения, за да изпълнят качествено заварено съединение, които са визуално приемливи и също отговарят на изискванията за изпитване.

В Европа, квалификациите на заварчици и оператори, основно се извършват в съответствие с EN ISO 9606, EN ISO 14732. Можем също така да квалифицираме заварчици, участващи в производството на съоръжения под налягане, попадащи в обхвата на PED 2014/68/EU.

Документирането на уменията по заваряване се документират посредством сертификат.

Квалификация на заваръчни процедури

Квалификацията на процедура по заваряване проверява съвместимостта на използваните материали и техники на заваряване и възможността да се получат заварени компоненти, които са в съответствие с нормативите по заваряване и са с приемливи механични свойства.

За да се постигне точна спецификация на процедура по заваряване, ние ви помагаме да се подготви и да се оцени заваръчната процедура посредством заваряване на изпитен образец за квалификация. След това изпитният образец се подлага на различни методи за контрол с разрушаване и без разрушаване:

 • Визуален контрол
 • Радиографско изпитване или утразвуково изпитване
 • Изпитване с проникващи течности или магнитно-прахово изпитване
 • Изпитване на опън
 • Изпитване на огъване
 • Изпитване на ударно огъване
 • Изпитване на твърдост
 • Макроскопско изследване
 • Металографски анализ
 • Други

Допълнителни инженерни заваръчни услуги

Нашите експерти ви подкрепят с комплексни инженерни услуги, които покриват пълната гама от заваръчни дейности, като консултации по въпроси свързани с проектирането, заваръчни процедури или анализ на аварии.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международно признато одобрение за съответствие на съоръжения под налягане.

повече

Неразрушаващи изпитвания на заварени съединения

Откриване на малки недостатъци или дефекти в продукта с ултразвуково изпитване от TÜV Rheinland

Удовлетворете нормативните изискванията с контнола без разрушаване на заварените съединения от TÜV Rheinland.

повече

Нормативи за съоръжения под налягане в Европа: PED, TPED, SPVD, AD 2000

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане.

повече

Предварителни прегледи и изчисления

Предварителни прегледи и изчисления

Предварителни прегледи и изчисления.

повече

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Със сертификацията по стандарт EN 1090 ще имате пълен достъп до Европейските пазари.

повече

Сертификация съгласно ЕN ISO 3834

Сертификация съгласно ЕN ISO 3834

Вашето доказателство за качеството, като производител на заварени изделия.

повече

Производство и експлоатация на парни котли

Безопасност при работа на съоръжения под налягане

Безопасност при работа на съоръжения под налягане.

повече

Производство и експлоатация на съоръжения под налягане

Производство и експлоатация на съоръжения под налягане

Производство и експлоатация на съоръжения под налягане.

повече

Сертификация на прозводител на железопътни конструкции в съответствие с EN 15085

Документация на производител на железопътни конструкции

Инспекция на релсови транспортни съоръжения за немския пазар.

повече

Последно посетени страници за услуги