current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Превоз на опасни товари

инспекция на контейнери за превоз на опасни товари

С нашите инспекционни услуги се гарантира нормалният превоз на опасни товари

Избягването на потенциалните рискове за здравето, свързани с превоза на опасни товари или опасни вещества е основен приоритет за всички, които са ангажирани в този процес. Компаниите, които използват автомобилен, железопътен или воден транспорт с цел по-нататъшна обработка или използване на тези вещества носят отговорност за гарантирането на безопасното опаковане, сигурните логистични концепции, сигурните маршрути и стратегиите за контрол на качеството, които свеждат до минимум заплахата за обществената безопасност.

Нашият екип ще ви помогне да спазите големия брой регламенти, които гарантират безопасното транспортиране на опасни товари. Ние ще ви помогнем при издаването на разрешителни и ще ви съдействаме да спазвате крайните срокове за инспекция, както и да осигурите наблюдение с цел безпроблемно изпълнение на транспортните операции. Нашите експерти ще бъдат винаги на ваше разположение, за да ви помогнат да намалите рисковете за здравето на вашите работници чрез провеждане на периодични проверки на опаковките за опасни товари.

Ние предлагаме универсални решения чрез предоставяне на комплексни услуги, осигуряващи безопасното транспортиране на опасни товари. Нашите експерти винаги са на ваше разположение, за да ви преведат през целия процес на транспортиране на опасни товари.

Свържете се с нашите експерти, за да осигурите безпроблемен и безопасен транспорт на опасни товари!

С наша подкрепа ще укрепите доверието в безопасността на вашите резервоари и контейнери

Нашата мрежа от специалисти по целия свят не само ви помага да изградите доверие с нашите мерки за безопасност, но и оптимизира вашите процеси и гарантира безпроблемна работа. Възползвайте се от нашите комплексни решения за транспортиране на опасни товари и обслужване на едно гише от един източник.

Нашите услуги за безопасен и сигурен транспорт на опасни товари

Нашият екип извършва цялостна инспекция на контейнерите за опасни товари и предоставя комплексни услуги, които включват:

  • Одобрение на типа и оценяване на съответствието на бутилки, балони, съдове и резервоари
  • Проверка на типа на опаковките за опасни товари и контейнерите за насипни товари (IBC)
  • Първоначални и периодични инспекции на опаковките за опасни товари, IBC, газови бутилки, цистерни, преносими цистерни, стационарни монтирани и мобилни резервоари
  • Информация за законовата рамка, свързана с ADR, RID и IMDG
  • Съдействие при изготвяне на плановете за действие
  • График, който да гарантира спазването на интервалите за инспекция
  • Подкрепа при ремонтни дейности и съдействие при производството
  • Експертни доклади и съдействие при издаване на разрешителни
  • Сертифициране на компетентността
  • Обучение за персонала, работещ с опасни товари (консултант по безопасност на опасни товари) и по теми, свързани с обработката и транспортирането на опасни товари

Международно приложими законови стандарти за Превоз на опасни товари

С нашия опит в областта на превоза на опасни товари ние сме вашия перфектен партньор

Ние сме водеща компания в областта на транспортирането на опасни товари и в инспектирането на контейнери за опасни товари. Ние стриктно спазваме международно приложимите стандарти за инспекция, включително ADR (Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, RID (Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари), и IMDG (Международен кодекс за превоз на опасни товари по море) и TPED (Директива 2010/35/EU за Транспортируемо оборудване под налягане). Нашите опитни експерти винаги са на ваше разположение, за да се гарантира доверието и качеството.

За повече информация относно нашите услуги за превоз на опасни товари!

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международни одобрения за съответствие на съоръжения под налягане

Международно признато одобрение за съответствие на съоръжения под налягане.

повече

Нормативи за съоръжения под налягане в Европа: PED, TPED, SPVD, AD 2000

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане.

повече

Последно посетени страници за услуги