current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Сертификация на производител съгласно EN 1090

Сертификация на система за производствен контрол (FPC)

Вашия бизнес производство на стоманени конструкции и алуминиеви компоненти ли е? Ако е така, вие сте длъжни да гарантирате, че вашата система за производствен контрол (FPC) е сертифицирана в съответствие с EN 1090-1.

За да получите сертификация на производител за вашата система за производствен контрол, не трябва само да потвърдите квалификацията на вашите служители, но също така да докажете, че имате и необходимото техническо оборудване. "Декларацията за експлоатационни характеристики" може да се основава на "сертификат за съответствие" и първоначално изпитване на продукта извършено от производителя, което ви позволява да маркирате продуктите със CE-знак, като доказателство за съответствие със Регламента за строителни продукти (CPR) - в миналото на Директива за строителни продукти (CPD). В резултат на това, вашите строителни продукти могат да бъдат продавани в целия Европейски Съюз.

TÜV Rheinland е един от първите признати Нотифицирани Органи за сертификация на заводски производствен контрол в съответствие с EN 1090 и Регламента за строителни продукти CPR 305/2011/EU.

Предимства на системата за производствен контрол

Сертификацията на производител съгласно EN 1090 от TÜV Rheinland, ви дава възможност:

 • Да разширите вашите пазари в Европейския съюз
 • Да сте спокойни, че изпълнявате вашите законови задължения
 • Да се справите своевременно с всички възникнали проблеми, така че да можете да продавате алуминиеви и стоманени конструкции в цяла Европа
 • Да се възползвате от нашите експертни познания и опит

Изисквания за сертификация в съответствие с EN 1090

Като основа за сертифициране съгласно EN 1090, вашата фирма трябва да премине някои одобрения и изпитвания, като например:

Процес на сертификация в съответствие с EN 1090

След като получим вашата заявка за сертифициране в съответствие с EN 1090, ние ще проведем първоначалната проверка на вашата система за заводски производствен контрол.

Ако са изпълнени всички необходими изисквания, ще ви бъде издаден сертификат на системата за заводски производствен контрол.

Ние също може да ви осигурим осъществяването на редовен мониторинг, който ви е необходим за текущото доказване за спазване на изискванията на EN 1090.

Нотифициран орган за Строителни продукти

Като един от нотифицираните органи (НО) Съгласно Регламента за строителните продукти, TÜV Rheinland е признат независим орган от трета страна за извършване на оценки на съответствието, установени в съответните хармонизирани европейски стандарти или Европейската техническа оценка.

Обхватът на възможните дейности са:

 • Сертификация на продукт
 • Сертификация заводски производствен контрол (FPC)

Повече информация относно оценяване на съответствието на строителни продукти може да намерите тук

Законова база

Преди двадесет години, Директивата за строителните продукти (CPD) 89/106/ EEC влезе в сила в Европа.

Целта на директивата е да се стандартизира производството на строителни продукти и да се гарантира свободната търговия и неограниченото използване на тези продукти в рамките на ЕС. На 1 юли 2013 Европейският регламента за строителните продукти (CPR) замени съществуващата Директива за строителните продукти (CPD). Считано от 1 юли 2013 г. всички строителни продукти на пускани на пазара, трябва да отговарят на CPR, като специален акцент се поставя на писмената декларация за експлоатационни показатели и CE маркировката.

Някои части от CPR вече бяха приети като хармонизирани спецификации в цяла Европа, като например стандартите от серията EN 10025 за горещо валцувани продукти от конструкционна стомана. В края на 2010 г. стандарта EN 1090 започна да заменя национално приложимите регламенти, като DIN 18800-7, DIN V 4113-3 и другите приложими национални разпоредби за стоманени конструкции.

До средата на 2014 г. преходния период ще изтече и всички фирми, които се занимават с произвеждат и обработка на метал, работещи в надзорната област трябва да бъдат сертифицирани съгласно EN 1090-1.

Приложими ръководства

Нашите услуги за сертифициране на производството, гарантират спазването на изискванията на следните нормативни документи:

 • Европейска директива за строителните продукти 89/106/EEC
 • EN 1090 Изпълнение на стоманени конструкции и конструкции от алуминиеви сплави
 • Замяна с DIN 18800-7, DIN V 4113-3
 • Разширяване на обхвата на изискванията за малки предприятия (предишния Class A става EXC 1)

Резюме на EN 1090

 • EN 1090-2 заменя националния стандарт (DIN 18800-7)
 • EN 1090-2 класифицира класовете за изпълнение EXC 1 – 4
 • EN 1090-2 определя координаторите по заваряване IWS / IWT / IWE с границите на приложение
 • EN 1090-2 определя допълнително Безразрушително изпитване (NDT)
 • EN 1090-2 определя заваряването на изпитваната проба
 • EN 1090-1 определя регламентите за оценяване на CE-съответствието
 • EN 1090-1 изисква сертификати за заварчици
 • EN 1090-3 заменя националния стандарт (DIN V 4113-3)

Изтегляне на файлове

Повече информация относно сертификацията по EN 1090 може да намерите тук.

pdf TUV-Rheinland-1090-Manufacturer-Certification-BG 459 KB Свали

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съотвествие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици и заваръчни процедур

повече

Нормативи за съоръжения под налягане в Европа: PED, TPED, SPVD, AD 2000

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане

Международно призната квалификация на съоръжения под налягане.

повече

Последно посетени страници за услуги