current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Предварителни прегледи и изчисления

Предварителни прегледи и изчисления

От проекта до одобрението

Ще могат ли вашите съоръжения под налягане да издържат на условията на работа в бъдеще? Възползвайте се от квалификацията на нашите експерти за изчисления и аналитични експертизи - започвайки от проектирането и производството до оценката на съответствието. Ние ви подкрепяме с богатия си опит и с използването на най-съвременни методи и средства. Освен това, ние като сертифициран орган за изпитване на съоръжения под налягане и обикновени съдове под налягане сме упълномощени да администрираме окончателното приемане и изследване на типа на отделните компоненти на съоръжението.

Основни предимства

Когато избирате TÜV Rheinland като ваш партньор за изчисляване и изпитване на съоръжения под налягане, вие можете:

 • Да оптимизирате вашите процеси
 • Да гарантирате надеждна работа на вашите продукти
 • Да гарантирате, че вашите продукти отговарят на нормативните изисквания

Нашият спектър от услуги

Нашите експерти по заводско оборудвне, парни инсталации и съдове под налягане ще ви подкрепят в пълния спектър от дейности, започвайки от проектирането до оценяването на съответствието на съоръженията под налягане с приложимите разпоредби. Нашите услуги обхващат:

 • В зависимост от потребностите, изчисления и анализ във фазата на проектиране
 • Якостни изчисленията и анализ на резултатите от проверките в съответствие с Директивата за обикновени съдове под налягане 2014/29/EU, Директивата за съоръжения под налягане 2014/68/EU и Директивата за транспортируемо оборудване под налягане 2010/35/EU.

Нашите услуги в областта на изпитването и одобрението на съоръжения под налягане

Като орган, официално сертифициран за изпитване и одобрение на съоръжения под налягане, както и на обикновени съдове под налягане и транспортируемо оборудване под налягане ние предлагаме следните услуги:

 • Предварителни проверки на изчисленията
 • Преглед на проекти, одобрени от ЕК, преглед на типове, одобрени от ЕК и приемане на отделните компоненти на съоръженията
 • Сертифициране на системи за осигуряване на качеството в съответствие с Директивата за съоръжения под налягане
 • Удостоверяване на съответствието и CE знак за одобрение
 • Комбинирано окончателно приемане от упълномощен контролен орган в съответствие с Европейската директива за съоръжения под налягане, включително инспекции преди въвеждане в експлоатация
 • Окончателно приемане и инспекция на компонентите
 • Мониторинг на строителни обекти
 • Управление на проекти

Други услуги

Производствени изпитвания

Производствени изпитвания

Преди доставката ние гарантираме качеството и съответствието на закупеното от вас оборудване.

повече

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги