current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ WEEE/RoHS

Tuân thủ các chỉ thị về chất thải cho sản phẩm điện tử của doanh nghiệp

Chỉ thị 2012/19/EU về rác thải từ trang thiết bị điện và điện tử (WEEE) và chỉ thị 2011/65/EC về hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trang thiết bị điện và điện tử (RoHS) đang tác động rất mạnh mẽ đến các nhà sản xuất và phân phối sản phẩm điện và điện tử. Nếu sản phẩm của doanh nghiệp không tuân thủ các chỉ thị về hạn chế chất độc hại và chất thải, doanh nghiệp có thể bị cấm bán sản phẩm trên thị trường châu Âu.

Để giúp doanh nghiệp đạt được sự phê chuẩn từ các nước ở châu Âu, TÜV Rheinland hiện đang cung cấp dịch vụ dán nhãn tuân thủ chỉ thị về rác thải từ trang thiết bị điện và điện tử (WEEE)/chỉ thị hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trang thiết bị điện và điện tử (RoHS). Điều đó cho phép các nhà sản xuất chứng minh với Liên minh châu Âu (EU) rằng họ đang tuân thủ các chỉ thị WEEE/RoHS và đang sử dụng các linh kiện tuân thủ theo chỉ thị hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trang thiết bị điện và điện tử (RoHS) khi sản xuất các sản phẩm của họ.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ chỉ thị về rác thải từ trang thiết bị điện và điện tử (WEEE)/chỉ thị hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trang thiết bị điện và điện tử (RoHS), chúng tôi thiết kế dịch vụ trọn gói phù hợp riêng cho từng doanh nghiệp để quản lý việc tuân thủ theo các chỉ thị WEEE/RoHS. Điều đó đảm bảo rằng doanh nghiệp:

 • Tuân thủ cả hai chỉ thị về rác thải từ trang thiết bị điện và điện tử (WEEE) và chỉ thị hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trang thiết bị điện và điện tử (RoHS)
 • Mở rộng thị trường vào châu Âu
 • Đáp ứng các tiêu chuẩn và quy định cho các sản phẩm được đội ngũ chuyên gia về lĩnh vực an toàn và chất lượng kiểm nghiệm theo chỉ thị về rác thải từ trang thiết bị điện và điện tử (WEEE)/Chỉ thị hạn chế sử dụng các chất độc hại trong trang thiết bị điện và điện tử (RoHS)
 • Nhận được dịch vụ chuyên biệt và trọn gói từ một tổ chức kiểm nghiệm có quy mô hoạt động toàn cầu
 • Tiếp cận được các thông tin cập nhật về các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành
 • Giảm thiểu rủi ro trách nhiệm vì đã tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn đã được ghi nhận
 • Tăng lợi thế cạnh tranh với sản phẩm được chứng nhận bởi một bên thứ ba kiểm định độc lập

Dịch vụ kiểm nghiệm tuân thủ các chỉ thị WEEE/RoHS

TÜV Rheinland cung cấp dịch vụ hoàn chỉnh từ đầu đến cuối, bao gồm:

 • Huấn luyện và đào tạo
 • Xem xét thiết kế sản phẩm và sản phẩm
 • Kiểm nghiệm và phân tích khả năng tuân thủ chỉ thị WEEE
 • Tính toán các tỷ lệ thu hồi và tái chế nguyên vật liệu
 • Báo cáo kiểm nghiệm
 • Cấp dấu hợp chuẩn WEEE theo tiêu chuẩn EN 50419
 • Kiểm nghiệm dựa trên các quy định của chỉ thị RoHS và cấp dấu chứng nhận hợp chuẩn mà chỉ có TÜV Rheinland mới có thể cung cấp cho các nhà sản xuất linh kiện cũng như sản phẩm
 • Đăng ký với từng quốc gia trong Liên minh châu Âu và liên kết với các nhóm tái chế

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Dấu GS – Geprüfte Sicherheit (Chứng nhận an toàn)

Dấu GS theo Đạo luật an toàn sản phẩm (ProdSG)

Dấu chứng nhận an toàn sản phẩm.

ĐỌC THÊM

Thủ tục CB

Thủ tục CB

Cách đơn giản nhất để thâm nhập thị trường quốc tế

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem