current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Hãy thể hiện rằng doanh nghiệp đang hoạt động trong các điều kiện làm việc tốt, có trách nhiệm với xã hội, đảm bảo an toàn và sức khỏe, và quy trình sản xuất thân thiện với môi trường. Hãy chứng minh trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội thông qua giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn SA 8000, tiêu chuẩn về trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội. Điều đó sẽ nâng cao uy tín của doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội (CSR) cũng như nâng cao lòng tin của đội ngũ nhân viên, khách hàng và công chúng đối với doanh nghiệp.

Các điều khoản về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp trong tiêu chuẩn SA 8000

 • Cấm sử dụng lao động trẻ em và lao động cưỡng bức
 • Không phân biệt đối xử theo chủng tộc, giới tính hay tôn giáo
 • Quyền tự do tham gia hiệp hội, tổ chức công đoàn và tham gia thương lượng tập thể về tiền lương
 • Cam kết áp dụng thời gian làm việc tối đa 48 giờ và có một ngày nghỉ hoàn toàn trong tuần
 • Đảm bảo mức lương đủ sống
 • Cam kết tạo điều kiện làm việc mang tính nhân đạo
 • Cải thiện các điều kiện làm việc một cách có hệ thống
 • Chứng minh thông qua đánh giá chứng nhận bởi đơn vị độc lập thứ ba

Lợi ích cho doanh nghiệp

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn SA 8000 do TÜV Rheinland cấp sẽ giúp doanh nghiệp:

 • Xây dựng lòng tin với đối tác kinh doanh và cộng đồng
 • Nâng cao lợi thế cạnh tranh so với các doanh nghiệp không thực hiện chứng nhận về đạo đức kinh doanh
 • Đảm bảo môi trường làm việc phù hợp với yêu cầu xã hội tại các cơ sở sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

06 bước để nâng cao sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

 1. Đánh giá sơ bộ (tùy chọn)
  Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ để tìm hiểu xem doanh nghiệp đã áp dụng các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn hay chưa và, nếu có, xác định cụ thể các yêu cầu ấy.
 2. Kiểm tra tài liệu
  Đội ngũ đánh giá viên sẽ xác định sự phù hợp giữa tài liệu hệ thống quản lý trách nhiệm của doanh nghiệp với các yêu cầu quy định của tiêu chuẩn SA 8000.
 3. Đánh giá
  Doanh nghiệp chứng minh hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội được áp dụng tại doanh nghiệp. Các chuyên gia đánh giá của chúng tôi đánh giá hiệu quả của hệ thống ấy.
 4. Cấp chứng nhận
  Nếu đáp ứng được các yêu cầu theo quy định của tiêu chuẩn, doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận đã tuân thủ hệ thống quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệptheo tiêu chuẩn SA 8000.
 5. Đánh giá giám sát
  Chúng tôi đánh giá giám sát hàng năm nhằm giúp doanh nghiệp liên tục cải tiến các quy trình sản xuất kinh doanh.
 6. Gia hạn giấy chứng nhận
  Ba năm một lần, doanh nghiệp cần được đánh giá lại để gia hạn giấy chứng nhận. Điều đó đảm bảo quá trình cải tiến liên tục cũng như thể hiện sự cam kết lâu dài của doanh nghiệp đối với đối tác và khách hàng về các điều kiện làm việc có trách nhiệm với xã hội.

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Phương pháp đánh giá từ xa của chúng tôi đạt cùng mức độ chất lượng như các phương pháp đánh giá truyền thống và được thực hiện một cách linh hoạt . Tìm hiểu thêm về quy trình tại đây.

Hướng đến một hệ thống quản lý tích hợp

Doanh nghiệp có thể tích hợp tiêu chuẩn SA 8000 vào các hệ thống quản lý chất lượng hay quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp tại doanh nghiệp. Nếu muốn lưu hồ sơ về quá trình thực hiện trách nhiệm đối với con người và môi trường hiện có, doanh nghiệp có thể kết hợp tiêu chuẩn SA 8000 với hệ thống quản lý môi trường đã được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 hay theo chương trình đánh giá và quản lý sinh thái EMAS.

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Đánh giá Sedex (SMETA)

Đánh giá Sedex (SMETA)

Chứng minh cam kết về trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp bằng đánh giá Sedex (SMETA) được sử dụng rộng rãi.

ĐỌC THÊM

Đánh giá nhà cung cấp theo amfori BSCI

Đánh giá nhà cung cấp dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của amfori BSCI

Lợi thế cạnh tranh thông qua việc đánh giá một nhà cung cấp dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của amfori BSCI.

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem