current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

Đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI)

Đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI)

Đánh giá có hệ thống đối với chuỗi cung ứng về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Nâng cao điều kiện sản xuất mà xã hội có thể chấp nhận được là mục tiêu đã được công bố trong sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, viết tắt là BSCI. Thông qua quá trình đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI), doanh nghiệp thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với việc thực hiện các điều kiện làm việc công bằng tại các quốc gia trong chuỗi cung ứng của mình. Doanh nghiệp có thể chứng minh với khách hàng và các đối tác rằng doanh nghiệp không chỉ nói về các nguyên tắc trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) mà còn áp dụng các nguyên tắc ấy trong thực tiễn sản xuất kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp có thể tiết kiệm chi phí cho nhiều lần đánh giá mà vẫn có được một nền tảng vững vàng để tiến hành chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000 trong tương lai.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Thông qua quá trình đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI) do TÜV Rheinland thực hiện, doanh nghiệp có thể:

 • Mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường mới
 • Thiết lập nền tảng cho các mối quan hệ kinh doanh trong tương lai
 • Củng cố lòng tin của khách hàng và đối tác
 • Xây dựng điển hình về thực hiện các điều kiện sản xuất công bằng

05 bước để nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ phân tích và đánh giá các quy trình sản xuất kinh doanh và các hệ thống vận hành của doanh nghiệp theo 05 bước:

1. Chuẩn bị đánh giá

Trước khi đánh giá, chúng tôi sẽ yêu cầu từng bộ phận sản xuất điền vào bản câu hỏi khảo sát đánh giá theo sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI). Từ đó các chuyên gia đánh giá có được nhận định ban đầu về cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Sau đó, chúng tôi sẽ gửi cho doanh nghiệp một danh mục liệt kê tất cả các hồ sơ văn bản mà chúng tôi cần đến trong quá trình đánh giá – bằng tiếng Anh hay bằng ngôn ngữ chính thức tại quốc gia của doanh nghiệp. Chúng tôi cũng cần có một “văn bản đồng ý” được doanh nghiệp ký để cho phép chúng tôi chụp ảnh tại cơ sở sản xuất, tiến hành các cuộc phỏng vấn bảo mật với các nhân viên, lưu kết quả thu được vào cơ sở dữ liệu và gửi báo cáo cho các thành viên của tổ chức sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh (BSCI).

2. Đánh giá tại cơ sở

Chúng tôi tiến hành đánh giá tại cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Chúng tôi xác định xem môi trường làm việc của doanh nghiệp có tuân thủ đúng các nguyên tắc hướng dẫn trong bộ quy tắc ứng xử của BSCI hay không, cũng như kiểm tra xem có những điểm nào cần khắc phục để đáp ứng các quy định của tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội SA 8000 hay không. Kỳ đánh giá bắt đầu bằng một cuộc họp khai mạc để giải thích mục đích và chương trình đánh giá. Sau đó, các chuyên gia đánh giá của chúng tôi sẽ kiểm tra cơ sở sản xuất, kể cả khu vực sản xuất hàng hóa, khu ăn ở của công nhân, căn-tin, cũng như phỏng vấn các cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên, kết hợp với việc kiểm tra tất cả các hồ sơ văn bản. Kết thúc kỳ đánh giá, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc họp tổng kết.

3. Đăng ký và ghi nhận vào hệ thống BSCI

Sau khi đánh giá, chúng tôi sẽ gửi tất cả báo cáo và kết quả của kỳ đánh giá bằng tiếng Anh và các hình ảnh về cơ sở sản xuất của doanh nghiệp. Sau đó, kết quả đánh giá sẽ được đưa vào hệ thống dữ liệu BSCI, và các thành viên khác của tổ chức BSCI có thể thấy rằng doanh nghiệp đã được chứng nhận tiêu chuẩn BSCI một cách hợp lệ.

4. Gia hạn chứng nhận

Trong quá trình đánh giá, nếu các chuyên gia của chúng tôi nhận thấy doanh nghiệp chưa đáp ứng được một số điều kiện cụ thể, doanh nghiệp sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp điều chỉnh theo yêu cầu càng sớm càng tốt. Sau đó, chúng tôi sẽ xem xét hiệu quả của các biện pháp ấy trong một lần đánh giá mới tại doanh nghiệp. Chúng tôi cũng sẽ lập hồ sơ về kết quả của lần đánh giá mới ấy trong hệ thống cơ sở dữ liệu của BSCI.

5. Đánh giá lại sau 03 năm

Phần ghi nhận kết quả đánh giá của doanh nghiệp trong hệ thống BSCI sẽ giữ nguyên hiệu lực suốt 03 năm. Sau khi được đánh giá lại, doanh nghiệp có thể gia hạn giấy chứng nhận trong 03 năm kế tiếp.

Đảm bảo điều kiện làm việc thuận lợi, sản xuất thân thiện với môi trường

Theo quy ước của Tổ chức lao động thế giới ( ILO ), tiêu chuẩn BSCI quy định:

 • Tuân thủ luật quốc gia hiện hành
 • Tự do hội họp và quyền thương lượng tập thể
 • Cấm mọi hình thức phân biệt đối xử
 • Tuân thủ chế độ lương và tiêu chuẩn sống tối thiểu theo luật định
 • Cam kết thực hiện thời gian làm việc tối đa 48 giờ mỗi tuần, hạn chế làm việc ngoài giờ
 • Quy định và thủ tục rõ ràng về đảm bảo sức khỏe và an toàn ở nơi làm việc
 • Cấm sử dụng lao động trẻ em
 • Cấm sử dụng lao động cưỡng bức và các biện pháp kỷ luật
 • Tuân thủ các quy định tối thiểu về quản lý chất thải, lượng khí thải và xử lý nước thải
 • Tuân thủ các quy định tối thiểu về xử lý hóa chất và các chất độc hại khác

Bước đầu tiên để chứng nhận tiêu chuẩn SA 8000

Sáng kiến tuân thủ trách nhiệm xã hội trong kinh doanh khuyến khích các nhà cung ứng đáp ứng nhiều hơn các quy định tối thiểu của bộ quy tắc ứng xử BSCI và đạt chứng nhận tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội quốc tế SA 8000 . Bằng cách đó, các doanh nghiệp sẽ được tự động chứng nhận phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn BSCI, vì tiêu chuẩn SA 8000 bao hàm tất cả các quy định của Bộ quy tắc ứng xử BSCI và được tổ chức BSCI công nhận hoàn toàn. Chứng nhận SA 8000 cũng có hiệu lực 03 năm. Trong thời gian đó, chúng tôi kiểm tra sự tuân thủ của doanh nghiệp đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn thông qua các đợt đánh giá giám sát định kỳ được tiến hành nửa năm một lần.

Tải xuống

pdf Giới thiệu về BSCI 26 MB Tải xuống

Các dịch vụ khác

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 9001

Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem