current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Đánh giá nhà cung cấp theo amfori BSCI

Đánh giá nhà cung cấp dựa trên Bộ quy tắc ứng xử của amfori BSCI

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Đánh giá và chứng nhận từ xa

Phương pháp đánh giá từ xa của chúng tôi đạt cùng mức độ chất lượng như các phương pháp đánh giá truyền thống và được thực hiện một cách linh hoạt . Tìm hiểu thêm về quy trình tại đây.

Thể hiện trách nhiệm trong toàn bộ chuỗi cung ứng với Đánh giá amfori BSCI

amfori logo

Trong tiến trình quốc tế hóa, nhiều doanh nghiệp tăng cường chuyển đổi hoạt động sản xuất sang thuê ngoài tại những quốc gia khác. Trong quá trình này, doanh nghiệp chịu trách nhiệm lớn về khía cạnh quản lý rủi ro cũng như trách nhiệm xã hội. Để đảm bảo rằng các nhà cung cấp của doanh nghiệp đối xử có trách nhiệm với con người và môi trường, amfori hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện điều này.

Mục tiêu của amfori là khuyến khích các điều kiện lao động được xã hội chấp nhận trong các doanh nghiệp. Mục tiêu dài hạn “Tầm nhìn 2030” của tổ chức này là ứng phó với xu hướng toàn cầu không ngừng thay đổi hướng tới hoạt động thương mại cởi mở và bền vững. Bằng cách tham gia vào amfori BSCI, theo một cách hiển nhiên và rõ ràng, doanh nghiệp ủng hộ điều kiện làm việc công bằng và an toàn lao động tại những đất nước có nhà cung cấp của doanh nghiệp. Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp theo cách tối ưu với đánh giá amfori BSCI.

Là một tổ chức độc lập, chúng tôi sẽ thực hiện đánh giá nhà cung cấp của doanh nghiệp và xác minh tính tuân thủ đối với Bộ quy tắc ứng xử BSCI. Trong quá trình đánh giá nhà cung cấp, doanh nghiệp hưởng lợi từ kinh nghiệm chuyên sâu từ các chuyên gia của chúng tôi, và thông qua quá trình đánh giá, doanh nghiệp có thể củng cố niềm tin nơi khách hàng và đối tác kinh doanh.

Doanh nghiệp muốn tìm hiểu thêm về amfori và đánh giá amfori BSCI? Hãy liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để được cung cấp thêm thông tin!

Thể hiện cam kết của doanh nghiệp về điều kiện làm việc công bằng với sự trợ giúp của amfori

Với đánh giá amfori BSCI, doanh nghiệp mở ra thêm nhiều cơ hội quảng bá mới. Khi tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử, doanh nghiệp có thể củng cố niềm tin của các bên liên quan. Doanh nghiệp cũng giành được lợi thế cạnh tranh bằng cách sử dụng đánh giá amfori BSCI để chứng minh rằng những vấn đề như sự bền vững về xã hội và đạo đức có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp. Doanh nghiệp đã thể hiện trách nhiệm đối với hoạt động sản xuất và điều kiện làm việc công bằng, cũng như tạo ra một phương thức chứng minh sự cam kết đối với xã hội.

Doanh nghiệp còn tiết kiệm cả chi phí và thời gian! Với đánh giá amfori BSCI doanh nghiệp không cần thực hiện nhiều lần đánh giá tốn kém cho những khách hàng khác nhau.

Sáu bước để thực hiện đánh giá nhà cung cấp với amfori BSCI

  1. Đăng ký thực hiện đánh giá; thành viên amfori yêu cầu đánh giá BSCI hoặc phê duyệt yêu cầu đánh giá qua nền tảng BSCI
  2. Chuẩn bị cho đánh giá, điền vào bảng mẫu tự đánh giá
  3. Đánh giá nhà cung cấp với cuộc họp khai mạc và kết thúc, phỏng vấn cấp quản lý và công nhân, đánh giá tại hiện trường và kiểm tra hồ sơ
  4. Kết quả và báo cáo đánh giá, bao gồm hồ sơ kết quả trên nền tảng amfori BSCI
  5. Đánh giá bổ sung được thực hiện trong vòng 12 tháng nếu chưa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
  6. Đánh giá lại toàn phần để được cập nhật trong danh sách, trước khi kết thúc chu kỳ hai năm

Lợi ích cho doanh nghiệp

Chúng tôi thực hiện đánh giá nhà cung cấp amfori BSCI với vai trò là một tổ chức độc lập. Với đội ngũ chuyên gia giàu năng lực và kiến thức chuyên sâu, chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp tiết kiệm được cả chi phí lẫn thời gian khi giảm được nhiều kỳ đánh giá. Đánh giá amfori BSCI cùng với TÜV Rheinland để khẳng định với khách hàng và đối tác kinh doanh rằng điều kiện làm việc công bằng, sự bền vững về xã hội và đạo đức có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp.

Trao đổi cùng chuyên gia của chúng tôi để biết thêm thông tin!

Các chủ đề liên quan

Trang web của Amfori BSCI

Join amfori

German Supply Chain Due Diligence Law

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Chứng nhận WRAP

Chương trình sản xuất được công nhận có trách nhiệm toàn cầu WRAP| TÜV Rheinland

Chứng nhận WRAP được quốc tế công nhận để xuất khẩu sản phẩm sang Mỹ và các thị trường toàn cầu khác.

ĐỌC THÊM

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Chứng nhận theo tiêu chuẩn SA 8000

Tiêu chuẩn quản lý trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

ĐỌC THÊM

Đánh giá Sedex (SMETA)

Đánh giá Sedex (SMETA)

Chứng minh cam kết về trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp bằng đánh giá Sedex (SMETA) được sử dụng rộng rãi.

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem