current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Serveis de corrent paràsita polsada (PEC)

Serveis de corrent paràsita polsada (PEC)

Inspecció mitjançant de l’aïllament

La capacitat d'avaluar l'estat de conductes i dipòsits a pressió situats sota l'aïllament té molts avantatges per als operadors de les instal·lacions. També és possible fer un seguiment molt precís de la corrosió emprant la mateixa metodologia. Desenvolupada originalment per Shell Global Solutions per satisfer les seves pròpies necessitats, la tecnologia d'inspecció PEC està ara disponible en TÜV Rheinland, que posseeix una llicència per utilitzar l'equip d'inspecció PEC. Ens van concedir aquesta llicència per l'estricte sistema de competència del nostre personal, i en Shell van quedar satisfets amb els nostres procediments tècnics.

En comparació amb els assajos convencionals de corrent paràsita, durant una inspecció PEC no és necessari el contacte directe amb l'objecte sobre el qual es realitzen els assajos. Es poden realitzar mesures a través de revestiments, materials aïllants, revestiments de protecció contra la intempèrie i fins i tot productes de corrosió. En aquest cas es poden realitzar inspeccions a través de qualsevol material no conductor d'electricitat. És una característica molt útil que també permet realitzar inspeccions END a alta temperatura.

Ullada als avantatges dels nostres serveis de corrent paràsita polsada

Els nostres serveis de corrent paràsita polsada li ofereix:

 • L'eliminació de les pèrdues de producció, atès que es pot dur a terme la inspecció mentre l'objecte inspeccionat està en funcionament.
 • Una reducció en els costos d'inspecció, ja que no és necessari retirar el material aïllant.
 • Rapidesa d'inspecció, ja que no cal preparar les superfícies.
 • Bona reproductibilitat de les lectures de PEC en els mateixos llocs.
 • Una reducció considerable dels costos en les inspeccions subaquàtiques.

El nostre enfocament de les inspeccions amb corrent paràsita polsada

La sonda PEC, equipada amb mesuradors, es col·loca en el revestiment de protecció contra la intempèrie (no ferrós) del conducte o recipient d'aïllament. La geometria de l'objecte sotmès a prova ha de ser simple. Es crea un camp magnètic aplicant un corrent elèctric a la bobina de transmissió de la sonda. Aquest camp passa a través del revestiment de protecció contra la intempèrie i magnetitza la paret del conducte. Llavors es desconnecta el corrent elèctric de la bobina de transmissió, el que causa una caiguda del camp magnètic. Com a conseqüència de la inducció electromagnètica es generaran corrents paràsits a la paret del conducte. Els corrents paràsites es dispersen cap a dins i perden potència. La sonda PEC controla la velocitat a la qual disminueixen les corrents paràsites, que s'usa per determinar el gruix de la paret. Com més espessa sigui la paret, més triguen els corrents paràsites a arribar a zero.

Les lectures de gruixos de paret del PEC són valors relatius que mostren variacions en el gruix de la paret de l'objecte inspeccionat. Encara que això és suficient en moltes aplicacions, es poden obtenir lectures absolutes calibrant el gruix de la paret en un punt específic de l'objecte.

Àmbits d'aplicació del corrent paràsita polsada

Els nostres serveis d'inspecció amb corrent paràsita polsada adients per a:

 • La inspecció d'acer al carboni i acer de baix aliatge.
 • Mesuraments de gruix mitjançant qualsevol material no magnètic amb un gruix màxim de 200 mm.
 • Inspeccions en un interval de temperatura des de 100 ° C fins 550 ° C (de -150 ° F a 1000 ° F).
 • Inspeccions durant el servei.
 • Equipament amb un alt grau de corrosió.
 • Assaijos de resistència al foc sobre formigó.
 • Seguiment de la corrosió gràcies a la molt bona reproductibilitat de les lectures obtingudes en les inspeccions PEC en els mateixos llocs.
 • Vehicles operats per control remot (ROV).

Descàrregues

pdf Whitepaper NDT for Corrosion under Insulation (CUI) 775 KB Descàrregues

Això també pot interessar-vos

Serveis de mapeig de corrosió

Serveis de mapeig de corrosió

Desenvolupament d’estratègies de manteniment i avaluació amb la nostra generació d’imatges per ultrasons.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment