current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país
translation missing: core_choose_country

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

Sistema de gestió de qualitat sota la norma ISO 9001

ISO 9001: Marqui la diferencia amb la Certificació del seu Sistema de Gestió de Qualitat

La seva organització es distingeix per comptar amb la millor oferta, estructures eficients i un excel·lent servei? No obstant, els seus competidors també ho afirmen. Sobre quina base el client s’hauria de formar un bon judici? La resposta: demostrar les seves fortaleses amb un document neutral del sistema de gestió de qualitat. La norma ISO 9001 per a un sistema de gestió de qualitat es reconeguda en tot el mon. Documenti el seu compromís amb la qualitat mitjançant la certificació del seu sistema de gestió de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001.

Processos de treball ben dissenyats contribueixen significativament en la qualitat dels seus productes o serveis; una gestió efectiva de la qualitat sempre tindrà en compte les necessitats específiques del seu negoci.

Un sistema de gestió de qualitat (SGQ) sota la norma ISO 9001 es adequat per a totes les industries i mides d’empresa.

Estructura Flexible per a la Millora Continua

Un Sistema de Gestió de Qualitat certificat sota la norma ISO 9001 especifica qui es el responsable de les activitats relacionades amb la qualitat així como els procediments que han ser complerts. La norma requereix d’un circuit de control que proporciona un major desenvolupament constant en termes de procés de millora continua. Això assegura que la orientació a la qualitat no es un exercici d’una sola vegada i que es viscuda per les seus empleats a diari.

La versió revisada de la norma ISO 9001 s’enfoca encara més a la millora continua. Conegui més sobre la nova revisió en “ Revisió de l’ISO 9001:2015- Gestió de la Qualitat en el Futur ”.

Els beneficis de tenir una Certificació ISO 9001

Mitjançant la certificació del seu Sistema de Gestió de Qualitat segons norma ISO 9001 emesa por TÜV Rheinland:

 • Millori les seves oportunitats d’accés al mercat i obtingui avantatges competitius.
 • Incrementi l’eficiència dins la seva organització.
 • Redueixi errors i queixes.
 • Generi confiança amb els seus clientes
 • Incrementi l’orientació al client.
 • Aconsegueixi estalvis significatius.
 • Millori la sostenibilitat dels seus processos i estructures.
 • Motivi als seus empleats mitjançant una millor comunicació i informació de fàcil accés.

Els nostres experts poden resoldre qualsevol dubte i poden proporcionar-los informació addicional relacionada amb la certificació ISO 9001.

Procediment per a la Certificació ISO 9001

1. Auditoria preliminar (opcional)
Els auditors porten a terme una auditoria preliminar per a determinar si en la seva organització ja s’ha aplicat qualsevol requisit associat amb aquesta norma.

2. Auditoria de Certificació
El procés de certificació consta de dues parts. El equip d’auditoria analitza la documentació per determinar si el seu sistema de gestió compleix amb la norma. Posteriorment vostè demostra la seva aplicació pràctica i la eficàcia del sistema.

3. Emissió del Certificat
Una vegada superat amb èxit el procés de certificació, la seva organització rep el certificat, que certifica el compliment de les normes i operativitat del seu sistema de gestió. A més la seva organització s’incorpora a “Certipedia”, la nostra base de dades de certificació online, podent així mostrar el seu certificat sostenible mitjançant el segell oficial de TÜV Rheinland. Més informació en "Faci publicitat amb TÜV Rheinland".

4. Auditories de Seguiment
Mitjançant auditories anuals de control, comprovem l’optimització continua dels seus processos i el compliment de la norma ISO 9001.

5. Renovació de la Certificació
Amb la renovació de la certificació, abans de la seva finalització als tres anys, l’organització consolida de manera permanent el seu procés de millora continua i documenta el seu compromís amb socis i clients.

Tingui en compte que a partir de març 2017, una certifiació inicial serà possible sota la nova norma ISO 9001:2015. Més informació sobre la revisió a la pàgina “ Revisió de l’ISO 9001:2015- Gestió de la Qualitat en el Futur ”.

¿Quins son els principals objectius de l’ISO 9001?

 • Oferir un enfoc sistemàtic per l’increment de la satisfacció del client
 • Demostrar la capacitat de proporcionar productes i serveis que compleixen amb els requisits de clients, autoritats i lleis / normatives.

Quins són els requisits de l’ISO 9001 en el seu Sistema de Gestió de Qualitat?

Per a obtenir una certificació ISO 9001, el seu sistema de gestió necessita complir amb els següents requisits:

 • Orientació a processos: Les tasques es consideren processos que han de donar resultats i, per tant, requereixen d’inputs. De esta manera, els resultats desitjats (output) estan estratègicament planificats i implementats.
 • Orientació del sistema: La seva organització aprèn a entendre les interdependències de tots els seus processos, les reconeix i opera amb elles com un sistema.
 • Millora continua: Es la tasca principal de la seva empresa per millorar de manera continuada. Les mesures segueixen el model: “planificar – fer – comprovar - actuar”.
 • Enfoc basat en fets para la presa de decisions: Les decisions que es prenen es basen en l’anàlisi sistemàtic de dades i informació

¿Com està estructurada l’ISO 9001?

L’ISO 9001 està estructurada en termes d’un cicle d’acció de:

 • Producció / lliurament del servei
 • Mesurament i anàlisi dels processos essencials
 • Avaluació de les dades mesurades i presa de decisions en les mesures de millora
 • Subministrament de recursos per a implementar mesures
 • Millora de la producció / lliurament de servei

Quines són les te condicions generals de l’ISO 9001?

Els requisits de la norma ISO 9001 es basen en els vuit principis de la gestió de qualitat:

 • Orientació al client
 • Lideratge / gestió de l’empresa
 • Participació dels empleats
 • Enfoc basat en l’orientació a processos
 • Gestió orientada al sistema
 • Millora continua
 • Enfoc basat en fets per a la presa de decisions
 • Benefici mutu en la relació amb els proveïdors

Requisits de la seva organització i gestió d’empleats:

Gestió:

La gestió de la seva organització estableix els objectius i l’organització interna. D’aquesta manera, els empleats poden concentrar-se en assolir els seus objectius establerts.

Participació dels empleats:

Els empleats estan involucrats en el procés de gestió de la qualitat per a que pugin utilitzar les seves habilitats en benefici de la companyia.

Requisits en la relació amb els seus clients i proveïdors:

Orientació al client:

La seva organització és conscient de les necessitats dels seus clients i desitja complir i inclús superar les seves necessitats.

Benefici mutu en la relació amb els proveïdors:

L’empresa i els seus proveïdors són interdependents. Es poden establir situacions de win-win per a incrementar el valor afegit d’ambdues parts.

¿Requisits addicionals en matèria de gestió i empleats?

Gestió:

La gestió de la seva empresa estableix objectius harmònics a l’organització interna. D’aquesta manera, els empleats poden concentrar-se plenament en la consecució dels objectius establerts.

Participació dels empleats:

Els empleats estan involucrats en el procés de gestió de qualitat per a que puguin utilitzar les seves habilitats en benefici de l’organització.

Hi ha requisits addicionals per a relacions entre clients i proveïdors?

Orientació al client:

La seva organització es conscient de les necessitats dels seus clients i vol complir i inclús superar els seus requisits.

Benefici mutu en la relació amb els seus proveïdors:

L’empresa i els seus proveïdors són interdependents. Es poden establir situacions de win-win per incrementar el valor afegit d’ambdues parts.

pdf Revisió de la UNE EN ISO 9001:2015- Canvis i el Seu Impacte (english) 147 KB Descàrregues

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment