current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Atac per hidrogen a alta temperatura

Atac per hidrogen a alta temperatura

Atac per hidrogen a alta temperatura: Detecció, avaluació, valoració

L'atac per hidrogen a alta temperatura (HTHA) és un fenomen que es produeix durant certs processos industrials quan la presència d'hidrogen, sotmès a una temperatura i una pressió altes, pot danyar les instal·lacions i els sistemes. Aquesta reacció pot fer que una màquina industrial pateixi greus fallades que poden implicar costoses reparacions i pèrdua de producció.

Hi ha diverses maneres de detectar el HTHA, però es considera necessari un enfocament més estructurat donada la complexitat d'aquest fenomen. S'ha desenvolupat una sèrie de procediments amb els últims avenços en les tècniques de generació d'imatge per ultrasons i de processament de dades per aconseguir un major grau de fiabilitat tant dels resultats de la inspecció com de la seva reproductibilitat.

En comprendre perfectament el fenomen i els mètodes per avaluar-lo, considerem que el nostre servei HTHA l'ajudarà a minimitzar els seus riscos. Els nostres tècnics experimentats són capaços d'avaluar de manera eficient la presència de danys causats per l'hidrogen per prevenir fallades en l'equip essencial de la instal·lació. La informació registrada es pot analitzar més tard, possibilitant el correcte càlcul del pressupost dels serveis.

Ullada als avantatges dels nostres serveis per a l'atac per hidrogen a alta temperatura

Amb els nostres serveis HTHA aconsegueix:

 • Les tècniques digitals més avançades per a la detecció de l'atac per hidrogen a alta temperatura.
 • Un alt grau de fiabilitat i reproductibilitat.
 • Les tècniques de processament de dades més recents.
 • Una presentació clara dels resultats.
 • Inspecció de nombroses geometries diferents, com a contenidors i canalitzacions.
 • Un estricte seguiment de l'evolució dels danys mitjançant inspeccions constants.
 • Una posició de lideratge davant la competència amb el nostre segell neutral d'auditoria.
 • El servei integral exclusiu de TÜV Rheinland

Tècniques disponibles per a la inspecció HTHA segons amb la directriu 1941 del American Petroleum Institute (API)

Retrodispersió
La tècnica de retrodispersió s'utilitza per detectar àrees sospitoses d'haver patit atacs per hidrogen. El front de l'atac en el material es pot mesurar i reproduir en imatges. S'assigna un color al gruix restant de la paret (intacte). Emprant aquesta tècnica, l'operador pot crear patrons de retrodispersió i avaluar la dependència de la direcció i la freqüència.

Mesura del coeficient de velocitat
D'altra banda, el mesurament del coeficient de velocitat s'empra com a verificació per confirmar les troballes de la mesura de la retrodispersió. Es basa en el principi que el HTHA afecta la velocitat longitudinal i transversal del so. D'aquesta manera es pot mesurar el percentatge de l'atac, i fins i tot s'aconsegueix diferenciar entre petites imperfeccions i el HTHA.

Difracció del temps de vol (Tofd)
Amb l'assaig de difracció del temps de vol (Tofd) és possible examinar les estructures per comprovar l'existència de defectes causats pel HTHA. Es pot emprar per detectar tant macrogrietas com microesquerdes.

Àmbits d'aplicació

La retrodispersió i el mesurament del coeficient de velocitat s'empren per inspeccionar el material base, mentre que l'assaig de difracció del temps de vol s'usa per inspeccionar el material de la soldadura.

Estratègia d'inspecció

 • Sensibilitat alta juntament amb condicions operatives iguals o superiors a les Corbes de Nelson: cobertura alta d'inspecció: mapeig de la retrodispersió, mesura del coeficient de velocitat, Tofd, inspecció de l'ona de tall a 45 °.
 • Sensibilitat mitja juntament amb les condicions operatives fins a 25 º F per sota de les Corbes de Nelson: cobertura mitjana d'inspecció: mapeig de la retrodispersió, assaig manual, mesura del coeficient de velocitat, Tofd, 45 °.
 • Sensibilitat baixa juntament amb condicions operatives a 50 º F per sota de les Corbes de Nelson: cobertura baixa d'inspecció: retrodispersió manual, ToFD.

Això també pot interessar-vos

Comprovació de materials

Comprovació de materials

Plantes i components a prova

més

Difracció del temps de vol (TOFD)

Difracció del temps de vol (TOFD)

El mètode més fiable entre els que es troben disponibles actualment per detectar i avaluar defectes de soldadura.

més

Phased Array (PA)

Phased Array (PA)

Detecti tots els defectes significatius amb la tècnica phased array.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment