current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Difracció del temps de vol (TOFD)

Difracció del temps de vol (TOFD)

Inspecció de soldadures d'alta precisió amb TOFD

Els defectes de les soldadures poden posar en perill l'estabilitat i la integritat d'una estructura soldada. Quan necessiti seguretat en l'assaig de soldadures, la difracció del temps de vol (TOFD), una tècnica d'assajos no destructius (END) d'alt rendiment, li ofereix una detecció precisa d'esquerdes, escòria i falta de fusió.

Des de principis dels noranta s'ha utilitzat el TOFD en diverses sèries de proves circulars a escala internacional, en què es va validar enfront dels mètodes d'assaig de soldadures manuals i automàtics més tradicionals de radiografia i eco polsat. Els resultats d'aquests assaigs demostren el rendiment superior del TOFD. En TÜV Rheinland tenim molts anys d'experiència en els assajos de soldadures amb TOFD. El nostre equip d'inspectors és també un dels que compten amb més recursos a tot el món. La nostra participació en el desenvolupament d'equips, solucions d'inspecció i cursos de formació homologats de TOFD demostren el nostre compromís amb l'ús d'aquesta tècnica.

L'acompanyem durant tot el seu projecte d'assaig i li oferim solucions individuals. Algunes de les nostres prestacions són els serveis d'assessorament abans de la inspecció, assajos de soldadures amb la tècnica TOFD, processament de dades amb el software que hem desenvolupat en la nostra pròpia empresa i assistència en la interpretació de les troballes de les inspeccions. Creiem que l'ús del nostre servei d'inspecció TODF pot estalviar molt de temps durant la vida útil dels projectes de nova construcció i substitució. Registre de totes les dades de la inspecció. És una eina d'inspecció excel·lent amb una àmplia acceptació utilitzada abans i durant el servei que gaudeix de gran reconeixement internacional, i compta amb codis, estàndards i criteris d'acceptabilitat definits i disponibles per a l'ús.

Una ullada als avantatges dels nostres serveis d'inspecció TOFD

Els nostres serveis d'inspecció TOFD li ofereixen:

 • Una major probabilitat de detector fallades en comparació amb els procediments convencionals com els assajos radiogràfics (RT) y ensayos con ultrasonidos (UT).
 • Una reducció de costos, ja que les inspeccions TOFD es poden dur a terme in situ paral·lelament al treball de producció durant el torn de dia.
 • Absència de dificultats logístiques, com succeeix en el cas dels assaigs radiogràfics.
 • Resultats ràpids, ja que el gruix del material no afecta tant el temps d'inspecció com en el cas dels assaigs radiogràfics.
 • La possibilitat d'examinar i inspeccionar materials fins i tot a temperatures superiors a 400 º C.
 • Les dades precises de la inspecció es presenten en un format de fàcil comprensió i s'emmagatzemen en format digital per a referències futures que proporcioni el nostre programari ScanPlan ®.
 • Reducció dels riscos de responsabilitat social gràcies a normes de seguretat documentades.
 • Inspectors acreditats segons el programa de certificació TOFD, que es basa en la ISO 9712.
 • La comoditat d'una solució integral exclusiva.

El nostre enfocament de la inspecció TOFD

En TÜV Rheinland ens dediquem a buscar el mètode òptim d'assaig no destructiu que satisfaci perfectament les seves necessitats. El fet que la tècnica d'inspecció TOFD sigui adequada per a vostè depèn de molts factors diferents. Pot fiar-se de la nostra experiència per determinar les seves necessitats, i pot confiar en els nostres coneixements del TOFD, una tècnica que hem utilitzat en els assajos durant l'últim quart de segle.

L'enfocament de la inspecció TOFD comença amb dues sondes ultrasòniques que es col·loquen en ambdós costats de la soldadura, una fa de transmissor i l'altra de receptor. El feix sonor longitudinal trobarà obstacles en la seva trajectòria, que provcaran la reflexió i la difraccció dels senyals. Quan les sondes descriuen un moviment paral·lel al llarg de la soldadura, les formes d'ona resultants es digitalitzen, s'emmagatzemen en el disc dur i es visualitzen a la pantalla de vídeo en una imatge d'escala de grisos. La imatge generada és realment una vista en secció de la soldadura examinada i es pot utilitzar per realitzar mesures precises i detectar indicacions. Totes les dades obtingudes amb el sistema TOFD s'emmagatzemen per a futures referències.

Si és necessari realitzar una anàlisi addicional de les dades de la inspecció té a la seva disposició ScanPlan ®, el nostre software d'anàlisi a mida desenvolupat internament. Alternativament li podem oferir dades de només lectura en un format que sigui compatible amb els sistemes de gestió de dades d'inspecció i manteniment més usuals.

Espectre d'aplicació del TOFD

El nostre servei TOFD es pot utilitzar per:

 • Inspeccions de soldadures en la construcció.
 • Inspeccions intermèdies per examinar les soldadures parcialment farcides a la temperatura de preescalfament.
 • Inspecció durant el servei, tant a temperatura ambient com a altes temperatures.
 • Examen dels col·lectors de vapor utilitzats en la generació d'electricitat.
 • Detecció de la corrosió de l'arrel en canonades.
 • Inspeccions a altes temperatures fins a aproximadament 500 º C.
 • Fissuració per tensocorrosió intergranular en soldadures.
 • Inspecció abans de la posada en marxa de soldadures de canonades, soldadures dúplex de canalitzacions i tancs d'emmagatzematge esfèrics.
 • Inspecció de toveres.

Això també pot interessar-vos

Comprovació de materials

Comprovació de materials

Plantes i components a prova

més

Phased Array (PA)

Phased Array (PA)

Detecti tots els defectes significatius amb la tècnica phased array.

més

Serveis d'inspecció END a alta temperatura

Serveis d'inspecció END a alta temperatura

TÜV Rheinland ofereix serveis d'assajos amb ultrasons a alta temperatura fins a 500 º C.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment