current language
Spain disponible en els següents idiomes:
... o tria la pàgina del país

Phased Array (PA)

Phased Array (PA)

Garanteixi la qualitat dels components estalviant temps i costos

Phased array (PA) té un ús molt estès en diversos sectors, des del de la generación d’electricitat fins al de la construcción. És un avançat mètode d’assaig no destructiu (END) que empra una tècnica d’ultrasons per determinar la qualitat dels components i detectar defectes com ara imperfeccions o ezquerdees. A més, es pot utilitzar de manera efectiva per mesurar el guix de parets i fer proves de corrosió. La seva eficàcia procedéis de la combinación de múltiples àngles i profunditats focals mitjançant una sonda que realitza diverses inspeccions diferents sense necessitat de modificar la configuración del transductor. Els resultats de la inspección s’emmagatzemen i visualitzen clarament per elaborar informes. Es pot utilitzar en materials convencionals i especials com els austenítics i els d’alt aliatge.

Ullada als avantatges de la tècnica phased array

Amb els serveis d’inspecció phased array de TÜV Rheinland aconsegueix:

 • Una inspección més senzilla dels components amb geometries compexes.
 • La possibilitat d’inspeccionar un gran nombre de materials diferents.
 • La possibilitat de dur a terme inspeccions a altres temperaturas fins a més de 350º C.
 • Inspecccions molt més ràpides en comparació amb els assajos d’ultrasons convencionals.
 • Major probabilitat de detectar problemas gràcies a que l’assaig s’efectua des de diverses cantonades d’una única sonda.
 • Totes les dades de la inspección representats en un format gràfic fácil d’entendre.
 • Operadors altamente qualificats.
 • Els exclusius serveis integrals de TÜV Rheinland.

La nostra inspección amb la tècnica phased array es realitza seguint aquest procediment:

 • Diversos components ultrasònics i els desfasaments temporals creen feixos.
 • El software controla l’angle i l’enfocament dels feixos
 • Es recull la información de l’eco per formar una imatge visual

Àmbit d’aplicació de la tècnica phased array

 • En qualsevol lloc on s’hagin realitzat proves d’ultrasons convencionals.
 • Inspecció de soldadures
 • Detecció d’esquerdes i defectes
 • Mesuraments de gruix
 • Inspeccions de corrosió

Això també pot interessar-vos

Assajos amb Ultrasons

Assajos amb Ultrasons

Detectar petits defectes o discontinuïtats en un producte amb els serveis de TÜV Rheinland d'assajos amb ultrasons

més

Comprovació de materials

Comprovació de materials

Plantes i components a prova

més

Difracció del temps de vol (TOFD)

Difracció del temps de vol (TOFD)

El mètode més fiable entre els que es troben disponibles actualment per detectar i avaluar defectes de soldadura.

més

Contacte

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!

Pàgines de serveis visitades recentment