current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland
translation missing: core_choose_country

Certificare în conformitate cu IATF 16949 – Reguli de certificare IATF 6

Certificare în conformitate cu IATF 16949 – Reguli de certificare IATF 6

Succesul în industria auto internațională se bazează pe standarde înalte, inovație tehnică și calitate premium de-a lungul întregului lanț de aprovizionare. Un sistem de management certificat în conformitate cu IATF 16949 vă poate ajuta să accesați clienți pe noi piețe. Considerat ca fiind cel mai important standard de calitate din lume în industria auto, IATF 16949 combină cerințe ale producătorilor de automobile și ale producătorilor de echipamente originale (OEM) într-o singură certificare.

Experții noștri vă stau la dispoziție pentru întrebări și informații suplimentare despre certificarea IATF 16949.

IATF 16949:2016

International Automotive Task Force (IATF) a introdus cea de-a 6-a ediție a Regulilor de certificare, care sunt esențiale atât pentru organismele de certificare, cât și pentru organizații (inclusiv cele certificate) pentru a fi conforme cu standardul IATF 16949:2016. Această ultimă ediție este un ghid cuprinzător care nu numai că întărește și clarifică cerințele existente, ci și îmbunătățește schema generală de certificare IATF 16949. Ediția a 6-a are rolul de a rafina cerințele pentru menținerea recunoașterii IATF, asigurând un sistem robust de management al calității în industria auto care are ca scop minimizarea defectelor și a risipei în industria lanțului de aprovizionare auto. Este o cerință obligatorie atât pentru organismele de certificare, cât și pentru organizațiile certificate, pentru a rămâne informate și pregătite pentru peisajul în continuă evoluție al standardelor de calitate din sectorul auto.

Printre îmbunătățirile cheie se numără:

 • integrarea interpretărilor sancționate și a întrebărilor frecvente din ediția a 5-a anterioară.
 • modificări ale criteriilor de eligibilitate pentru certificare
 • procese detaliate pentru planificarea auditului și cerințe contractuale între organismele de certificare și clienții acestora.

Certificarea IATF 16949 - esențial de știut:

Pentru organizațiile care dețin certificarea IATF 16949, este important să fie la curent cu aceste actualizări, deoarece acestea vor avea impact asupra auditurilor viitoare. Ediția a 6-a, care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2025, înlocuiește ediția a 5-a și toate SI-urile și FAQ-urile asociate, care își vor pierde valabilitatea de la acea dată încolo.

Reguli de certificare IATF, Ediția a 6-a – modificări cheie

Au fost aduse modificări importante la normele IATF pentru a îmbunătăți eligibilitatea pentru certificare, precum și procesele de audit, cu scopul de a spori eficiența generală. Vă rugăm să rețineți că acest rezumat nu cuprinde toate modificările din cadrul Regulilor IATF 6 și nu înlocuiește documentul original, însă vă va ajuta să înțelegeți mai bine unele puncte cheie. Încurajăm cu tărie toate organizațiile asociate să achiziționeze cea mai recentă versiune a acestor Reguli și să le analizeze cu atenție înainte de a lua orice decizie, deoarece este posibil ca interpretarea noastră, a TÜV Rheinland, să nu fie pe deplin exactă.

Afișeaza tot Ascunde tot

Criterii de eligibilitate pentru certificare - Clauza 1.0

 • Vehiculele eligibile pentru certificare sunt cele clasificate ca "vehicule omologate", care sunt concepute pentru a fi utilizate pe drumurile publice.
 • Categoria "produse pentru autovehicule" include în prezent toate "piesele și materialele de schimb".
 • Un singur organism de certificare (OC) este responsabil pentru efectuarea auditurilor la un loc de producție sau la orice locație autonomă la distanță asociată.
 • Organismul de certificare însărcinat cu auditarea unei locații la distanță independente trebuie să auditeze, de asemenea, cel puțin un loc de producție pe care această locație la distanță îl sprijină.

Structura de certificare: Orientări privind amplasamentul de fabricație extins (AFE) - Clauza 1.1.

 • AFE și amplasamentul principal trebuie să aparțină aceleiași entități juridice și să împărtășească un singur sistem de management al calității (QMS).
 • AFE trebuie să fie situat la cel mult 16 km (10 mile) sau la o distanță de 60 de minute de mers cu mașina de la amplasamentul principal.
 • Un AFE poate obține sprijin numai de la amplasamentul principal și/sau oferă sprijin numai pentru amplasamentul principal. Acest lucru este exclusiv bidirecțional.
 • Trebuie să existe un management comun atât pentru site-ul principal, cât și pentru EMS.

Gestionarea conflictelor de interese - Clauza 2.5.2

 • Organismului de certificare (OC) îi este interzis să ofere servicii de consultanță legate de sistemele de management al calității (SMC) oricărui client pe care l-a certificat.
 • Această limitare se referă în special la serviciile legate de SMC, inclusiv, dar fără a se limita la auditurile furnizorilor și la cursurile de formare personalizate pentru auditorii interni, pre-auditurile etc.

Prezentare generală a ciclului de audit - Clauza 5.1.1 pentru unitățile de producție

 • Unitățile de producție vor avea două audituri de supraveghere în cadrul fiecărui ciclu de audit de 3 ani.
 • Auditurile de supraveghere vor avea loc într-o fereastră de -3/+3 luni de la data scadentă, care se bazează pe ultima zi a auditului inițial, de transfer sau de recertificare.
 • Neefectuarea unui audit de supraveghere în intervalul de timp specificat va duce la retragerea certificatului în termen de 7 zile.
 • Calendarul auditului de recertificare rămâne neschimbat, cu o fereastră de -3/+0 luni de la data scadentă. Planificarea adecvată este esențială pentru a se asigura că neconformitățile sunt abordate și că raportul este aprobat înainte de expirarea certificatului existent.

Determinarea zilelor de audit - Clauza 5.2

 • În cazul echipelor cu mai mulți auditori, fiecare auditor trebuie să efectueze cel puțin o zi întreagă de audit (8 ore).
 • Pre-auditurile au fost eliminate.
 • În cazul în care există modificări ale domeniului de certificare - cum ar fi locațiile, funcțiile, procesele și produsele - este necesar un timp suplimentar de audit pentru a evalua impactul acestor modificări.
 • Trebuie alocat timp de audit suplimentar în conformitate cu tabelul 5.2 q) pentru a examina acțiunile întreprinse ca răspuns la performanțele slabe cu clienții IATF OEM.
 • În cazul în care nu se poate adăuga timp de audit suplimentar la auditul obișnuit, se programează un audit special în termen de 60 de zile de la auditul obișnuit.
 • Durata totală a auditului se calculează prin adăugarea "Timpului suplimentar de audit" la zilele standard de audit (conform tabelului 5.2).
 • "Timpul de audit suplimentar" include:
  • timpul pentru planificarea auditului.
  • timpul necesar pentru abordarea problemelor de performanță cu clienții IATF OEM.
  • timpul de verificare a neconformităților minore de la auditul anterior (0,5 până la 1 oră pentru fiecare NC minoră).
  • timpul necesar pentru a verifica neconformitățile majore în timpul unui audit special (1 până la 3 ore pentru fiecare NC majoră).
  • 20% din timp pentru traducere, dacă este necesar.
  • timpul necesar pentru auditarea modificărilor semnificative, cum ar fi ajustări ale domeniului de aplicare, relocări etc.
 • O zi de audit este echivalentă cu 8 ore, care include timpul alocat pentru auditurile pe ture.
 • Durata maximă a auditului nu trebuie să depășească 10 ore pe zi calendaristică.
 • Atât zilele de audit, cât și timpul suplimentar de audit trebuie înregistrate în baza de date IATF.

Determinarea duratei auditului - Clauza 5.4

 • Atunci când se calculează numărul minim de zile de audit necesare conform tabelului 5.2:
  • Pentru o certficare de grup , putem aplica o reducere de 15 % a timpului alocat
  • Reducerea totală a tuturor factorilor combinați nu trebuie să depășească 30%.

Cerințe privind programul de audit pentru locațiile la distanță - Clauza 5.5.1

 • După auditul inițial/de transfer, orice locație autonomă de la distanță va fi supusă doar unor audituri de supraveghere, nu va exista un ciclu de audit de 3 ani și, prin urmare, nici un audit de recertificare.
 • Pentru funcțiile legate de proiectare, este necesar un audit anual într-un interval de -3/+3 luni de la data scadentă.
 • Pentru toate celelalte funcții, trebuie efectuat un audit cel puțin o dată la 24 de luni, de asemenea într-un interval de -3/+3 luni de la data scadentă.
 • În cazul în care nu se efectuează un audit de supraveghere în intervalul de timp specificat, se efectuează un audit inițial.

Observatori IATF - Clauza 5.6.2

 • Observatorilor IATF (nu auditorilor martori) li se permite să observe întregul audit.
 • Se face o excepție pentru orice parte al auditului care implică date confidențiale ale clienților.

Solicitări de planificare a auditului - Clauza 5.7

 • Alocați cel puțin 0,5 zile pentru procesul de planificare a auditului. Acest timp trebuie, de asemenea, să fie introdus în baza de date IATF.
 • Confirmați datele pentru auditurile de supraveghere, de recertificare sau de transfer cu cel puțin 90 de zile înainte de audit. Dacă acest lucru nu este posibil, auditul trebuie amânat, ceea ce poate duce la pierderea certificatului.

Informații privind planificarea auditului la client - Clauza 5.7.1

 • Clienții trebuie să transmită toate informațiile necesare pentru planificarea auditului cu cel puțin 30 de zile înainte de auditul programat.
 • În cazul în care informațiile nu sunt furnizate la timp, organismul de certificare (OC) ia în considerare reprogramarea auditului pentru a se asigura că planul de audit poate fi transmis clientului cu cel puțin 14 zile înainte de audit.
 • Clienții trebuie să comunice toate detaliile privind orice servicii de consultanță legate de sistemul de management al calității (SMC) primite de la ultimul audit.
 • În cazul în care, din cauza unor probleme de confidențialitate, Analiza de management nu este disponibilă pentru planificarea auditului, se alocă cel puțin 2 ore suplimentare pentru verificarea informațiilor la fața locului înainte de ședința de deschidere. Acest timp trebuie să fie introdus ca timp de planificare a auditului în baza de date IATF.

Rezolvarea sistemică a problemelor - Clauza 5.8.4.2

 • Se emite o neconformitate (NC) majoră în cazul în care nu se iau măsuri eficiente în timp util pentru a rezolva problemele de performanță raportate de clienți.

Neconformități majore - Clauza 5.11.1

 • Clienții sunt obligați să prezinte răspunsuri inițiale la NC majore, care trebuie să includă corecții imediate, identificarea cauzelor principale și un plan de măsuri corective în termen de 15 zile calendaristice.
 • În termen de 60 de zile calendaristice trebuie să se furnizeze răspunsuri ulterioare care să detalieze acțiunile corective implementate și verificarea eficienței acestora.

Neconformități minore - Clauza 5.11.2

 • Clienții sunt așteptați să transmită răspunsurile inițiale la NC minore în termen de 60 de zile calendaristice. Acestea trebuie să cuprindă măsuri de limitare, corecții și acțiuni corective, împreună cu verificarea eficienței acestora.

Responsabilitățile organismului de certificare (OC) - Clauza 5.11.3

 • În cazul în care nu se primesc răspunsuri la neconformitățile (NC) în termenele specificate, astfel cum se menționează mai sus, OC retrage certificatul.

Cerințe privind relocarea - Clauza 5.15

 • În cazul în care un sit certificat se mută într-o nouă locație care nu este certificată, este necesar un audit inițial.
 • În cazul relocării unei locații independente la distanță, este necesar fie un audit special, fie se adaugă timp suplimentar la auditul obișnuit.

Cerințe de audit la distanță - Clauza 7.3

 • În timpul unui audit la fața locului, auditurile la distanță sunt permise pentru auditarea angajaților care lucrează în mod normal la distanță.
 • Se poate efectua un audit la distanță pentru o locație la distanță (RL) care nu manipulează produse sau materiale (astfel cum se detaliază în anexa 2), dar acest lucru este limitat la doar unul dintre cele două audituri de supraveghere consecutive.
 • Auditurile de la distanță nu trebuie utilizate în situațiile în care este obligatorie efectuarea unui audit la fața locului, astfel cum se specifică în clauzele 5.11 sau 8.0.

Decizia de suspendare - Clauza 8.3

 • În cazul unei suspendări ca urmare a unei reclamații privind performanța, clientul trebuie să transmită un răspuns prin intermediul IATF CMS în termen de 20 de zile de la primirea notificării de suspendare.

Beneficiile Regulilor IATF, Ed. 6

 • Acordarea de prioritate siguranței și fiabilității: În industria auto, managementul calității joacă un rol esențial. Siguranța și fiabilitatea sunt priorități absolute pentru clienți și pentru public. Angajamentul față de standardele stricte de calitate asigură faptul că vehiculele îndeplinesc cele mai înalte standarde de siguranță.
 • Îmbunătățirea continuă: Procesele de management al calității sunt concepute pentru îmbunătățirea continuă. Prin îmbunătățirea consecventă a produselor și serviciilor, defectele sunt reduse la minimum, deșeurile sunt reduse, iar calitatea generală rămâne la cel mai bun nivel.
 • Reducerea deșeurilor: Eficiența contează. De aceea, accentul se pune pe reducerea deșeurilor în întregul lanț de aprovizionare a sectorului auto. Este bine pentru mediu și, în cele din urmă, este în beneficiul clienților.
 • Conformitate juridică: Respectați regulile. Un sistem de management al calității asigură respectarea tuturor cerințelor legale. Clienții pot fi siguri că toate practicile sunt corecte.
 • Parteneriate puternice: Colaborarea este esențială. Lucrăm îndeaproape cu furnizorii și partenerii din întregul lanț de aprovizionare din sectorul auto. Auditurile periodice ale furnizorilor îi mențin pe toți aliniați, asigurând că aceleași standarde de înaltă calitate se aplică tuturor produselor și serviciilor.
 • Satisfacția clienților: Un sistem eficient de management al calității are un impact direct asupra satisfacției clienților. Prin livrarea de vehicule fiabile, se creează încredere și loialitate în rândul clienților.
 • Stimularea productivității și a eficienței: Managementul calității nu se referă doar la siguranță, ci și la productivitate și eficiență. Procesele raționalizate conduc la rezultate mai bune și la un avantaj competitiv.

Afișeaza tot Ascunde tot

Procesul de certificare IATF

 1. Auditul IATF
  Evaluarea gradului de pregătire a clientului (etapa 1) de către echipa de audit și demonstrarea aplicării practice a SMC (etapa 2), Vom revizui documentația sistemului dvs. de management în conformitate cu IATF 16949 și vom verifica aplicarea practică și eficiența acestuia.
 2. Eliberarea certificatului
  O certificare IATF demonstrează conformitatea și capacitatea funcțională. Certificatele sunt listate în baza de date de certificate online Certipedia.
 3. Audituri de supraveghere
  Revizuirea anuală a optimizării proceselor și a conformității cu standardele.
 4. Re-certificare
  Certificatele sunt reînnoite într-o perioadă de trei ani, iar procesul de îmbunătățire continuă este documentat în consecință.
 5. Scrisoarea de conformitate LoC (opțional)
  Un nou loc de producție care nu dispune încă de date interne sau externe privind performanța pentru o perioadă de douăsprezece luni. O unitate de producție existentă care a fost identificată ca fiind pe lista de oferte a unui client care necesită certificare IATF 16949.
 6. Audit de transfer
  Un audit de transfer este efectuat atunci când un client certificat IATF 16949 decide să schimbe organismul de certificare.

Costurile certificării IATF 16949

Costul certificării IATF 16949 este determinat de diverși factori. Factori precum dimensiunea organizației dumneavoastră, domeniul de aplicare al sistemului dumneavoastră de management al calității și prezența unui sistem de management certificat existent pentru certificare combinată pot influența durata și costul auditului. În plus, IATF 16949 poate servi ca o bază solidă pentru certificări combinate semnificative, cum ar fi ISO 9001 și ISO 14001.

Din cauza acestor variabile, costul certificării IATF 16949 nu poate fi furnizat ca o sumă fixă. Ne face plăcere să vă oferim o ofertă personalizată pe baza nevoilor specifice ale organizației dumneavoastră.

Planificați-vă din timp recertificarea >

Sunteți certificat IATF de mai mult de doi ani? Atunci începeți să vă planificați acum recertificarea pentru o tranziție cât mai ușoară. Certificarea IATF 16949 este valabilă timp de trei ani, după care este necesară recertificarea. Pentru a asigura conformitatea cu cerințele de recertificare, vă rugăm să țineți cont de următorul termen limită: planificați auditul de recertificare astfel încât acesta să aibă loc la cel mult trei ani de la auditul anterior. Intervalul permis este de la -3 luni la +0 zile. Noua certificare IATF trebuie să fie emisă înainte ca certificatul actual să expire.

Exemplu de program de audit intern IATF 16949 >

Ce înseamnă acest lucru în practică? Iată un exemplu:

 • 15.09.2021: Data ultimului audit - de recertificare sau de certificare.
 • 22.12.2024: Certificatul IATF 16949 este valabil până la această dată.
 • 15.09.2024: Auditul de recertificare trebuie să fie finalizat până la această dată. Cu toate acestea, puteți efectua auditul cu până la 3 luni mai devreme.
 • 22.12.2024: Noul certificat trebuie să fie emis cel târziu până la 22.12.2023, cu o nouă perioadă de valabilitate de 3 ani.

Descărcare chestionar IATF – pregătiri pentru un audit IATF

Chestionarul nostru IATF 16949 oferă o privire de ansamblu asupra domeniilor relevante care vor fi evaluate în timpul auditului. Utilizați chestionarul pentru a vă pregăti pentru certificarea IATF 16949 și pentru a identifica în mod proactiv și în avans orice risc potențial.

Descărcați chestionarul în format pdf

Servicii de certificare în domeniul automotive

Training Automotive

Academia TÜV Rheinland România oferă cursuri pentru sisteme de management al calității pentru industria automotive, instruiri care sunt esențiale pentru producția auto și îmbunătățirea proceselor din industrie. Cursurile de acest tip se concentrează pe standardul internațional IATF 16949:2016, care stabilește cerințele pentru un sistem de management al calității pentru producția auto.

Alegeți din portfoliul nostru disponbil:

Contact

Aveți întrebări? Luați legătura cu echipa noastră de experți IATF 16949!

Aveți întrebări? Luați legătura cu echipa noastră de experți IATF 16949!

Ultimele pagini vizitate