current language
Romania disponibil în următoarele limbi:
sau selectați site-ul dvs. TÜV Rheinland
translation missing: core_choose_country

Certificare în conformitate cu standardul ISO 9001

ISO 9001 – TÜV Rheinland

Asigurarea calităţii - elementul esenţial pentru un nivel ridicat de satisfacţie a clientului

Procesele sofisticate specifice fluxurilor de lucru contribuie decisiv la calitatea produselor sau serviciilor. Un sistem de management al calităţii care utilizează certificarea ISO 9001 este, prin urmare, foarte potrivit pentru toate sectoarele companiilor, oricare ar fi dimensiunile acestora - de la companii aflate la început de drum până la corporaţii internaţionale. Datorită orientării sale spre proces, certificarea ISO 9001 ia în considerare cerinţele specifice şi perspectivele companiei dvs. Aceasta asigură, de asemenea, dezvoltarea continuă folosind un proces de îmbunătăţire continuă (PIC).

Scurtă prezentare a avantajelor acestei soluţii

Certificarea TÜV Rheinland acordată în conformitate cu ISO 9001 vă permite să:

 • Generaţi încredere şi să faceţi obiectul unor comparaţii globale
 • îmbunătăţiţi orientarea clienţilor companiei dvs.
 • reduceţi costurile în mod semnificativ
 • îmbunătăţiţi procesele şi structurile în mod durabil
 • vă motivaţi angajaţii prin intermediul unei mai bune comunicări şi prin informaţii mai uşor de accesat

O calitate mai bună a serviciilor şi a producţiei, în doar şase etape

Experţii noştri analizează şi evaluează procesele şi sistemele dvs. Certificarea ISO 9001 se desfăşoară în şase etape.

 1. Auditul preliminar (opţional)
  Auditorii noştri efectuează un audit preliminar pentru a stabili dacă orice cerinţe asociate cu acest standard au fost deja puse în aplicare în compania dvs. şi, dacă da, care dintre acestea au fost deja implementate.
 2. Examinarea documentaţiei
  Echipa de audit stabileşte măsura în care documentaţia dvs. corespunde cerinţelor ISO 9001.
 3. Auditul propriu-zis
  Dvs. demonstraţi aplicarea practică a sistemului de management al calităţii. Auditorii noştri analizează eficienţa acestuia.
 4. Emiterea certificatului
  După ce toate criteriile au fost îndeplinite, compania dvs. va primi certificatul, care demonstrează integritatea sistemului dvs. de management şi conformitatea acestuia cu standardul ISO 9001.
 5. Audituri de supraveghere
  Auditul anual de supraveghere vă ajută să vă optimizaţi permanent procesele.
 6. Înnoirea certificării
  Auditul de revizuire se efectuează după trei ani şi vă ajută să puneţi în aplicare procese continuei de îmbunătăţire. Aceasta demonstrează angajamentul dvs. pe termen lung, asumat faţă de partenerii şi clienţii dvs.

Amendamentul 1: Modificări ale standardelor ISO privind schimbările climatice

pdf Amendamentul 1 578 KB Descărcare

Management optim al calității cu certificarea ISO 9001

Peste un milion de companii beneficiază de un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001, bucurându-se de o înaltă performanţă a proceselor și de un avantaj competitiv internațional. Certificarea ISO 9001 asigură că orientarea spre calitate este adoptată de fiecare dintre angajații dvs. în fiecare zi.

Experții noștri în certificarea ISO 9001 știu că fluxurile de lucru bine concepute contribuie decisiv la calitatea produselor și serviciilor dvs. ISO 9001 impune ca un sistem de management al calităţii să definească cine este responsabil pentru fiecare activitate relevantă pentru calitate și care proceduri trebuie urmate. Pentru a stabili un management al calității eficace în cadrul companiei dvs., ținem cont de exigențele și perspectivele dvs. specifice. Standardul impune și o buclă de control, care implică reevaluarea internă constantă a sistemului, promovând un proces de îmbunătățire continuă (CIP).

Prin abordarea sa orientată spre procese, un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001 este adecvat pentru toate industriile și companiile, de la companii nou-înființate la corporații globale. Avem experiența parteneriatelor cu organizații de toate dimensiunile și din toate sectoarele și putem pune la dispoziție resursele de care aveți nevoie pentru o certificare ISO 9001 reușită.

Îmbunătățire continuă Caption= Vă îmbunătățiți continuu managementul calității

Evaluăm și certificăm sistemul dvs. de management al calităţii în conformitate cu exigențele individuale ale companiei dvs. Experții noștri în sisteme de management al calităţii au mulți ani de experiență.

Dacă și dvs. doriți să vă optimizați sistemul de management al calităţii prin certificarea în conformitate cu ISO 9001, stabiliți o întâlnire cu experții noștri!

ISO 9001:2015 – Aflați cele mai importante informații din clipul nostru informativ

Cum vă ajută certificarea ISO 9001 să reduceți costurile și să vă optimizați procesele? Ce probleme trebuie să rezolve companiile în cursul certificării pentru a satisface cerințele standardului? Ce provocări și oportunități aduce ISO 9001 și ce oferă „structura de nivel înalt”? Filmul nostru explică:

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Oportunități pe piețele internaționale datorită certificării ISO 9001

7 motive pentru ISO 9001

Cu o certificare a sistemului dvs. de management al calităţii în conformitate cu ISO 9001, recunoscută internațional, puteți câștiga un avantaj competitiv și vă puteți mări șansele de a intra pe piețe noi. Pe lângă promovarea unei puternice orientări către client, certificarea oferă clienților și partenerilor dvs. de afaceri un valoros instrument decizional. De asemenea, puteți crește eficiența în cadrul companiei dvs. și vă puteți îmbunătăți procesele și structurile. Acest lucru vă permite să obțineți economii de costuri semnificative, în același timp reducând și riscul de răspundere civilă. Beneficiați și de o mai mare motivare a angajaților datorită unei comunicări mai bune și unor informații mai ușor disponibile.

Un alt avantaj: „Structura de nivel înalt” a ISO 9001 facilitează certificarea combinată cu alte standarde. Dacă doriți să aflați mai multe, descărcați documentul nostru.

Etapele certificării ISO 9001

Etapele certificării ISO 9001 – TÜV Rheinland

Experții noștri vă pot îndruma în procesul de certificare a sistemului dvs. de management al calităţii, urmând acești pași:

 1. Auditul preliminar (opțional)
 2. Auditul de certificare: analiza documentației și evaluarea aplicațiilor practice
 3. Emiterea certificatului și înscrierea în baza de date online pentru certificate, Certipedia
 4. Auditul de supraveghere anual
 5. Recertificarea în termen de trei ani

Servicii de certificare în domeniul automotive

Cerinţe ale sistemului de management:

 • Orientarea procesului: Măsurile urmează întotdeauna un flux de lucru stabilit: Plan - Punere în aplicare - Monitorizare - îmbunătăţire
 • Orientarea sistemului: Compania dvs. înţelege interacţiunile dintre toate procesele, recunoscând-le ca fiind un sistem integrat de control şi le controlează ca atare
 • Îmbunătăţire continuă: Îmbunătăţirea continuă ca un obiectiv de bază pentru compania dvs.
 • Abordare pragmatică a procesului decizional: Deciziile pe care le luaţi se bazează pe analiza sistematică a datelor şi a informaţiilor

Cerinţe pentru managementul companiei şi al angajaţilor:

 • Management: managementul companiei dvs. stabileşte obiective uniforme şi prezintă organizarea internă a companiei. Acest lucru permite angajaţilor să se concentreze pe deplin asupra realizării obiectivelor pe care le-aţi stabilit pentru aceştia.
 • Participarea angajaţilor: angajaţii dvs. sunt incluşi în procesul de management al calităţii, iar abilităţile acestora sunt folosite în beneficiul companiei dvs.

Cerinţe cu privire la relaţiile cu clienţii şi cu furnizorii:

 • Orientarea spre client: compania dvs. înţelege cerinţele clienţilor săi. Trebuie să îndepliniţi sau chiar să depăşiţi aceste cerinţe.
 • Relaţii cu furnizorii cu beneficii reciproce: între compania dvs. şi furnizorii acesteia există o relaţie de interdependenţă. Împreună nu aveţi decât de câştigat, generându-se valoare adăugată pentru ambele părţi.

Evoluţia constantă în direcţia unei Strategii de Management Integrat

Combinaţi sistemul de management al calităţii cu standardele specifice sectorului în care vă desfăşuraţi activitatea sau cu certificări în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii şi securităţii în muncă. Se creează astfel o strategie de management integrat, care conduce la condiţii ideale pentru dezvoltarea viitoare a afacerii.

Oferta noastră de cursuri pentru Managementul Calității

În portfoliul Academiei TÜV Rheinland România veți regăsi o varietate de cursuri și instruiri disponibile pentru managementul calității, care pot fi adaptate nevoilor și nivelului de experiență al participanților, puteți alege din:

Contact

Management optim al calității cu certificarea ISO 9001

Management optim al calității cu certificarea ISO 9001

Newsletter

Ultimele pagini vizitate