current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Przewóz towarów niebezpiecznych

Kontrola kontenerów do przewozu towarów niebezpiecznych

Zapewnij sprawny przewóz towarów niebezpiecznych dzięki naszej szczegółowej inspekcji

Unikanie potencjalnych zagrożeń dla zdrowia związanych z przewozem towarów lub substancji niebezpiecznych stanowi najwyższy priorytet dla wszystkich zaangażowanych stron. Firmy korzystające z transportu drogowego, kolejowego lub wodnego w celu dalszego przetwarzania lub wykorzystywania takich substancji mają obowiązek zapewnić: bezpieczne opakowanie, bezpieczne koncepcje logistyczne, wytyczne w zakresie ruchu drogowego oraz strategie kontroli jakości w celu ograniczenia zagrożenie bezpieczeństwa publicznego.

Nasz zespół może pomóc Twojej firmie w przestrzeganiu wielu przepisów dotyczących bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych. Nasi eksperci bazując na swoich kompetencjach i doświadczeniu przyczyniają się do ograniczania zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia operatorów oraz użytkowników, przeprowadzając okresowe kontrole opakowań towarów niebezpiecznych.

Oferujemy kompleksowe rozwiązanie: usługi umożliwiające bezpieczny przewóz towarów niebezpiecznych. Nasi eksperci prowadzą niezależne oceny na każdym etapie procesu przewozu towarów niebezpiecznych.

Skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej o możliwości płynniejszego i bezpieczniejszego przewozu towarów niebezpiecznych!

Dzięki naszym usługom wzmocnisz zaufanie klientów do bezpieczeństwa zbiorników i kontenerów Twojej firmy

Dzięki naszemu wsparciu wzmocnisz zaufanie klientów do bezpieczeństwa zbiorników i kontenerów Twojej firmy

Nasza ogólnoświatowa sieć specjalistów nie tylko pomoże Twojej firmie w budowaniu zaufania klientów dzięki naszym środkom bezpieczeństwa, ale również zoptymalizuje procesy i zapewni bezproblemową pracę. Skorzystaj z naszych wszechstronnych rozwiązań przewozu towarów niebezpiecznych i kompleksowych usług z jednego źródła.

Usługi związane z bezpiecznym przewozem towarów niebezpiecznych

Kontrola przewozu towarów niebezpiecznych | TÜV Rheinland
Międzynarodowe normy prawne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych

Nasz zespół przeprowadzi dokładną kontrolę kontenerów na towary niebezpieczne , a także świadczy kompleksowe usługi obejmujące:

 • Zatwierdzenie typu i ocena zgodności naczyń i zbiorników ciśnieniowych
 • Badanie typu opakowań towarów niebezpiecznych i paleto-zbiorników (IBC)
 • Wstępne i okresowe kontrole opakowań towarów niebezpiecznych, paleto-zbiorników, pojemników na gaz, kontenerów zbiornikowych, przenośnych zbiorników, cystern przenośnych, zbiorników stałych i cystern
 • Informowanie o kwestiach prawnych związanych z takimi kwestiami, jak ADR, RID czy IMDG
 • Pomoc w przygotowaniu planów awaryjnych i planów działania
 • Tworzenie harmonogramów zapewniających przestrzeganie terminów kontroli
 • Wsparcie działań naprawczych i pomoc w wytwarzaniu
 • Sprawozdania ekspertów i pomoc w procedurach uzyskiwania zezwoleń
 • Poświadczanie kompetencji
 • Szkolenie pracowników pracujących z towarami niebezpiecznymi (doradca ds. bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych) oraz szkolenia związane z transportem wewnętrznym i przewozem towarów niebezpiecznych

Nasze doświadczenie w przewozie towarów niebezpiecznych czyni nas idealnym partnerem

Jesteśmy pionierem w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych i kontroli kontenerów na towary niebezpieczne. Ściśle przestrzegamy obowiązujących międzynarodowych norm prawnych w zakresie kontroli, w tym ADR (Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), RID (Regulaminu dotyczącego międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych)oraz IMDG (Międzynarodowego kodeksu ładunków niebezpiecznych) i TPED (Dyrektywy 2010/35/UE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych). Nasz doświadczony zespół zawsze służy pomocą oraz oferuje wiarygodność i jakość.

Zwróć się o więcej informacji na temat naszych usług związanych z przewozem towarów niebezpiecznych!

Obowiązujące międzynarodowe normy prawne

 • ADR, europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu drogowego towarów niebezpiecznych (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route)
 • RID, regulation concerning the international carriage of dangerous goods by rail
 • IMDG, międzynarodowy kodeks morski dla towarów niebezpiecznych
 • TPED, Dyrektywa 2010/35/UE w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemysłu naftowego (API)

Certyfikacja kotłów i zbiorników ciśnieniowych (ASME), spawalnictwa (AWS) i przemysłu nafotwego (API)

Usługi w zakresie inspekcji urządzeń ciśnieniowych z kwalifikacją międzynarodową ASME.

Więcej

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych

Międzynarodowe dopuszczenia dla urządzeń ciśnieniowych

Uznawane na całym świecie dopuszczenia urządzeń ciśnieniowych.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu