current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

TAPA Facility Security Requirements

TAPA Facility Security Requirements

Bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo wyrobów o wysokiej wartości stanowi jedno z większych wyzwań dla producentów, a także dostawców usług logistycznych. Podczas przemieszczenia ładunków w łańcuchu dostaw, każdego roku w UE notuje się straty związane z kradzieżą, zaginięciem lub utratą towarów sięgające wielu milionów Euro.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania stratom, organizacja TAPA (Transported Asset Protection Association) w kooperacji z globalnymi producentami wyrobów wysokiej wartości, dostawcami usług logistycznych, a także lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania bezpieczeństwa dla procesu magazynowania ładunków przemieszczanych w łańcuchu dostaw.

Standard TAPA FSR zawiera minimalne wymagania, jakie powinna spełniać pojedyncza lokalizacja magazynowa uczestnicząca w procesie magazynowania wyrobów wysokiej wartości oraz wyrobów narażonych na zwiększone ryzyko kradzieży.

Standard umożliwia przeprowadzenie niezależnej oceny jednostki certyfikującej akredytowanej przez TAPA, w stosunku do wymagań określonych dla jednego z trzech poziomów bezpieczeństwa – A, B, i C, gdzie klasa A stanowi poziom najwyższy.

Oczekiwany poziom bezpieczeństwa certyfikowanej lokalizacji magazynowej zależy od wymagań kontraktowych przedsiębiorstwa logistycznego (operatora infrastruktury magazynowej) określonych przez jego Klientów. Operator obiektu magazynowego może również przystąpić do oceny prowadzonej przez TÜV Rheinland,

z własnej inicjatywy, uzyskując możliwość współpracy z Klientami, dla których bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw stanowi istotny czynnik wyboru dostawcy usług logistycznych.

Dysponując wykwalifikowanymi audytorami i ekspertami posiadającymi doświadczenie

w zakresie standardów bezpieczeństwa, TÜV Rheinland jest jedną z pięciu organizacji upoważnionych przez TAPA do prowadzenia audytów oraz wydawania certyfikatów wg wymagań FSR na świecie.

Proces certyfikacji

Audyt obejmuje następujące grupy wymagań zawarte w standardzie TAPA FSR:

 1. Zabezpieczenie zewnętrzne terenu
 2. Zabezpieczenie ścian, dachu i wejść do obiektu
 3. Zabezpieczenie i kontrola dostępu do powierzchni magazynowych i biurowych
 4. Zabezpieczenie wewnętrznych powierzchni magazynowych i biur
 5. Systemy alarmowe obiektu
 6. Szkolenia i procedury bezpieczeństwa
 7. Wymagania dla personelu

Certyfikacja wg standardu prowadzona jest w cyklu 3-letnim i obejmuje wizyty audytorów jednostki w obiektach przedsiębiorstwa (1 rok certyfikacji) oraz audyty samooceny prowadzone wewnętrznie przez certyfikowane przedsiębiorstwo (w 2 i 3 roku certyfikacji). Certyfikaty wydawane są dla pojedynczej lokalizacji, w której prowadzone są procesy magazynowania towarów.

Informacje dodatkowe

Transported Asset Protection Association (TAPA) jest organizacją zrzeszającą blisko 600 największych światowych producentów wyrobów z branży high-technology, globalnych przewoźników, centra logistyczne oraz profesjonalistów z dziedziny ochrony mienia.

Korzyści dla klienta

 • Znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa działalności w obszarze magazynowania wyrobów dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk obowiązujących w branży
 • Zmniejszenie strat finansowych związanych z utratą ładunków (do 40% redukcji kosztów związanych z kradzieżą i zaginięciem ładunków - wg raportów certyfikowanych organizacji i członków TAPA)
 • Zademonstrowanie zaangażowania przedsiębiorstwa w zabezpieczenie wyrobów należących do jego klientów
 • Dołączenie do grona ponad 1000 certyfikowanych przedsiębiorstw na świecie – informacja o certyfikacji wprowadzona do bazy danych TAPA
 • Otwarcie na współpracę z globalnymi producentami wyrobów z branży high-technology, wymagających od swych dostawców certyfikacji wg standardu TAPA FSR
 • Redukcja kosztów związanych z ubezpieczeniami działalności dzięki obniżeniu ryzyka utraty ładunku.
 • Ułatwienia w spełnieniu wymagań dla uzyskania statusu Authorized Economic Operator (AEO) w niektórych krajach europejskich
 • Wsparcie ze strony profesjonalistów TÜV Rheinland i TAPA przy stworzeniu efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

To też może Cię zainteresować

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zwiększ wydajność i buduj zaufanie dzięki systemowi zarządzania jakością zgodnemu z normą ISO 9001.

Więcej

TAPA Trucking Security Requirements

TAPA Trucking Security Requirements

Bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw - TAPA TSR.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu