current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

TAPA Trucking Security Requirements

TAPA Trucking Security Requirements

Bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw

Bezpieczeństwo wyrobów o wysokiej wartości stanowi jedno z większych wyzwań dla producentów, a także dostawców usług logistycznych. Podczas przemieszczenia ładunków w łańcuchu dostaw, każdego roku w UE notuje się straty związane z kradzieżą, zaginięciem lub utratą towarów sięgające wielu milionów Euro.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i zapobiegania stratom, organizacja TAPA (Transported Asset Protection Association) w kooperacji z globalnymi producentami wyrobów wysokiej wartości, dostawcami usług logistycznych, a także lokalnymi i międzynarodowymi agendami ustawodawczymi, opracowała wymagania bezpieczeństwa dla transportu drogowego ładunków przemieszczanych w łańcuchu dostaw.

Standard TAPA TSR zawiera minimalne wymagania, jakie powinno spełniać przedsiębiorstwo logistyczne realizując transport drogowy wyrobów wysokiej wartości oraz wyrobów narażonych na zwiększone ryzyko kradzieży.

Standard umożliwia przeprowadzenie niezależnej oceny jednostki certyfikującej akredytowanej przez TAPA, w stosunku do wymagań określonych dla jednego z trzech poziomów bezpieczeństwa – 1, 2, 3, gdzie poziom 1 odpowiada najwyższym standardom zabezpieczeń.

Oczekiwany poziom bezpieczeństwa podczas transportu drogowego zależy od wymagań kontraktowych przedsiębiorstwa logistycznego (spedytora, przewoźnika) określonych przez jego Klientów. Operator logistyczny, przedsiębiorstwo spedycyjne lub przewoźnik może również przystąpić do oceny prowadzonej przez TÜV Rheinland, z własnej inicjatywy, uzyskując możliwość współpracy z Klientami, dla których bezpieczeństwo stanowi istotny czynnik wyboru dostawcy usług logistycznych.

Dysponując wykwalifikowanymi audytorami i ekspertami posiadającymi doświadczenie w zakresie standardów bezpieczeństwa, TÜV Rheinland jest jedną z pięciu organizacji upoważnionych przez TAPA do prowadzenia audytów oraz wydawania certyfikatów wg wymagań TAPA TSR na świecie.

Proces certyfikacji

Audyt obejmuje następujące grupy wymagań zawarte w standardzie TAPA TSR:

Sekcja A-E: Polityka bezpieczeństwa i procedury działania

 1. Zarządzanie i odpowiedzialność
 2. Szkolenia personelu
 3. Procedury monitorowania ładunku
 4. Procedury działania w sytuacji zagrożenia podczas przewozu
 5. Wymagania dla personelu


Sekcja 1-6: Praktyka działania

 1. Fizyczne zabezpieczenie ładunku
 2. Środki techniczne dla monitorowania trasy przewozu, systemy alarmowe
 3. Procedury bezpieczeństwa
 4. Szkolenia bezpieczeństwa kierowców
 5. Proces załadunku i rozładunku bezpieczeństwa
 6. Proces samooceny przedsiębiorstwa logistycznego/przewoźnika
 7. Dodatkowe procedury i środki techniczne stosowane do śledzenia ładunku i trasy przewozu (wymagania Sekcji 7 są opcjonalne)


Certyfikacja wg standardu prowadzona jest w cyklu 3-letnim i obejmuje:

 • audyt na miejscu w obiektach przedsiębiorstwa,
 • inspekcję samochodów zgłaszanych przez przedsiębiorstwo do rejestru TAPA.

W drugim i trzecim roku certyfikacji certyfikowane przedsiębiorstwo przeprowadza audyty samooceny.


Standard umożliwia dwa modele oceny spełnienia wymagań:

 1. Pełna certyfikacja – w tym modelu przedsiębiorstwo logistyczne poddane zostaje ocenie wg całości wymagań standardu TAPA TSR
 2. Uznanie TAPA TSR Service Partner. Model ten przeznaczony jest dla przewoźników, zainteresowanych wykazaniem spełnieniem wymagań w części praktycznej standardu (Sekcja1-6). Uznanie TAPA TSR nie jest certyfikacją, umożliwia jednak świadczenie usług przewozu drogowego dla innych przedsiębiorstw posiadających certyfikację TAPA TSR.

Informacje dodatkowe

Transported Asset Protection Association (TAPA) jest organizacją zrzeszającą blisko 600 największych światowych producentów wyrobów z branży high-technology, globalnych przewoźników, centra logistyczne oraz profesjonalistów z dziedziny ochrony mienia.

Certyfikacja oraz uznanie TAPA TSR możliwe są dla przedsiębiorstw dysponujących min. 3 samochodami, które zostaną zgłoszone do rejestru TAPA. W przypadku przedsiębiorstw logistycznych/spedycyjnych lub przewoźników nie dysponujących min. ilością samochodów, możliwe jest włączenie do audytu i certyfikacji samochodów należących do poddostawców, przy czym całość odpowiedzialności za spełnienie wymagań TAPA TSR spoczywa na certyfikowanym podmiocie.

Korzyści dla klienta

 • Znaczący wzrost poziomu bezpieczeństwa działalności w obszarze transportu drogowego wyrobów dzięki wykorzystaniu najlepszych praktyk obowiązujących w branży
 • Zmniejszenie strat finansowych związanych z utratą ładunków (do 40% redukcji kosztów związanych z kradzieżą i zaginięciem ładunków – wg raportów certyfikowanych organizacji i członków TAPA)
 • Zademonstrowanie zaangażowania przedsiębiorstwa w zabezpieczenie wyrobów należących do jego klientów
 • Dołączenie do grona ponad 1000 certyfikowanych przedsiębiorstw na świecie – informacja o certyfikacji wprowadzona do bazy danych TAPA
 • Otwarcie na współpracę z globalnymi producentami wyrobów z branży high-technology, wymagających od swych dostawców certyfikacji wg standardu TAPA TSR
 • Redukcja kosztów związanych z ubezpieczeniami działalności dzięki obniżeniu ryzyka utraty ładunku
 • Ułatwienia w spełnieniu wymagań dla uzyskania statusu Authorized Economic Operator (AEO) w niektórych krajach europejskich
 • Wsparcie ze strony profesjonalistów TÜV Rheinland i TAPA przy stworzeniu efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu dostaw

To też może Cię zainteresować

ISO 14001 - System zarządzania środowiskowego

Systemy zarządzania środowiskowego ISO 14001

Certyfikujemy systemy zarządzania środowiskiem zgodnie z ISO 14001.

Więcej

ISO 27001 Bezpieczeństwo informacji

Bezpieczeństwo informacji ISO 27001

Zyskaj zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji dzięki naszej certyfikacji ISO 27001.

Więcej

TAPA Facility Security Requirements

TAPA Facility Security Requirements

Bezpieczeństwo towarów w łańcuchu dostaw.

Więcej

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Zmiany w systemie zarządzania jakością ISO 9001

Wysoka jakość gwarancją zadowolenia klientów.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu