current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Raporty odpowiedzialności społecznej

Raporty odpowiedzialności społecznej

Raporty roczne mogą być kopalnią wiedzy o firmie

Społeczna odpowiedzialność, czyli biznes oparty na wartościach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych

W ostatnich latach społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. corporate social responsibility CSR)
i zrównoważony rozwój znalazły się na czele listy zagadnień dotyczących nowoczesnych przedsiębiorstw. Najbardziej świadome z nich decydują się na raportowanie postępów we wdrażaniu założeń społecznej odpowiedzialności. Ale nawet wśród nich znajdują się takie, które pomijają ważne przejawy społecznej odpowiedzialności jak wzrost innowacyjności, zarządzanie relacjami
z interesariuszami i budowane zaufania.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu ciągle się rozwija. Początkowo traktowana jako wymóg uczciwości w relacjach gospodarczych dziś wymaga od przedsiębiorstw biznesowego podejścia
do realizacji celów społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Nasze usługi weryfikacji raportów społecznej odpowiedzialności mają na celu wesprzeć biznes
w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, pozyskaniu zaufania interesariuszy i wzmocnieniu reputacji.

Korzyści z niezależnej weryfikacji raportów społecznej odpowiedzialności

Wśród licznych korzyści poddania raportu społecznej odpowiedzialności weryfikacji przez
TÜV Rheinland, członka ONZ Global Compact, wymienić należy:

  • identyfikację ryzyk dla biznesu, rozumianych jako zestaw szans i zagrożeń
  • polepszenie relacji z interesariuszami
  • wzrost zaufania do przedsiębiorstwa
  • udoskonalenie procesów zarządczych
  • zwiększenie możliwości biznesowych i przewagi konkurencyjnej

Aby dowiedzieć się jakie konkretne rozwiązania i korzyści możemy zaproponować Państwa firmie prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Usługi

W celu niezależnej weryfikacji treści raportu nasi eksperci sprawdzą nie tylko informacje ujawnione w raporcie, ale przyjrzą się również samemu procesowi raportowania. Oznacza to, że zbadają nie tylko jak dane są zbierane i agregowane, ale przede jak wyglądają procesy zarządzania i relacje z istotnymi interesariuszami. Przyjęte metody, techniki i narzędzia weryfikacji są powszechnie akceptowanie, testowane, aktualizowane i doskonale na podstawie informacji zwrotnych pozyskiwanych od zainteresowanych stron. Schemat weryfikacji jest każdorazowo dopasowywany do profilu działalności i możliwości przedsiębiorstwa. Prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia zakresu weryfikacji.

Materiały do pobrania

pdf Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami 368 KB Pobierz

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Standard dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej

Ocena dostawcy za pomocą audytu amfori BSCI

Ocena dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI

Przewaga nad konkurencją dzięki ocenie dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu