current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Raporty odpowiedzialności społecznej

Raporty odpowiedzialności społecznej

Raporty roczne mogą być kopalnią wiedzy o firmie

An embedded media content from YouTube has been blocked. When loading or playing, a connection to the provider's servers is established and cookies are set. For more information, please see our privacy policy and cookie information.

Load

Społeczna odpowiedzialność, czyli biznes oparty na wartościach ekonomicznych, społecznych i środowiskowych

W ostatnich latach społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. corporate social responsibility CSR)
i zrównoważony rozwój znalazły się na czele listy zagadnień dotyczących nowoczesnych przedsiębiorstw. Najbardziej świadome z nich decydują się na raportowanie postępów we wdrażaniu założeń społecznej odpowiedzialności. Ale nawet wśród nich znajdują się takie, które pomijają ważne przejawy społecznej odpowiedzialności jak wzrost innowacyjności, zarządzanie relacjami
z interesariuszami i budowane zaufania.

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu ciągle się rozwija. Początkowo traktowana jako wymóg uczciwości w relacjach gospodarczych dziś wymaga od przedsiębiorstw biznesowego podejścia
do realizacji celów społecznych, środowiskowych i gospodarczych.

Nasze usługi weryfikacji raportów społecznej odpowiedzialności mają na celu wesprzeć biznes
w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju, pozyskaniu zaufania interesariuszy i wzmocnieniu reputacji.

Korzyści z niezależnej weryfikacji raportów społecznej odpowiedzialności

Wśród licznych korzyści poddania raportu społecznej odpowiedzialności weryfikacji przez
TÜV Rheinland, członka ONZ Global Compact, wymienić należy:

  • identyfikację ryzyk dla biznesu, rozumianych jako zestaw szans i zagrożeń
  • polepszenie relacji z interesariuszami
  • wzrost zaufania do przedsiębiorstwa
  • udoskonalenie procesów zarządczych
  • zwiększenie możliwości biznesowych i przewagi konkurencyjnej

Aby dowiedzieć się jakie konkretne rozwiązania i korzyści możemy zaproponować Państwa firmie prosimy o bezpośredni kontakt z nami.

Usługi

W celu niezależnej weryfikacji treści raportu nasi eksperci sprawdzą nie tylko informacje ujawnione w raporcie, ale przyjrzą się również samemu procesowi raportowania. Oznacza to, że zbadają nie tylko jak dane są zbierane i agregowane, ale przede jak wyglądają procesy zarządzania i relacje z istotnymi interesariuszami. Przyjęte metody, techniki i narzędzia weryfikacji są powszechnie akceptowanie, testowane, aktualizowane i doskonale na podstawie informacji zwrotnych pozyskiwanych od zainteresowanych stron. Schemat weryfikacji jest każdorazowo dopasowywany do profilu działalności i możliwości przedsiębiorstwa. Prosimy o kontakt z nami w celu uzgodnienia zakresu weryfikacji.

Materiały do pobrania

pdf Standardy etyczne i socjalne przepustką dla małych i średnich przedsiębiorstw do współpracy z dużymi klientami 368 KB Pobierz

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Certyfikacja SA8000 – standard społecznie odpowiedzialnego zarządzania organizacją

Standard dla społecznie odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstwem.

Więcej

Ocena dostawcy za pomocą audytu amfori BSCI

Ocena dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI

Przewaga nad konkurencją dzięki ocenie dostawcy zgodnie z Kodeksem postępowania amfori BSCI.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu