current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

PN-EN 14065 – Certyfikacja w branży pralniczej

PN-EN 14065 – Certyfikacja w branży pralniczej

Norma PN-EN 14065 – kontrola procesów pralniczych

Branża pralnicza rozwija się niezwykle dynamicznie. By zapewnić osiągnięcie poziomu jakości mikrobiologicznej tekstyliów wykorzystywanych m.in. w branżach: medycznej, kosmetycznej czy spożywczej, bardzo ważne są nowe techniki kontroli procesów pralniczych, które mogą zagwarantować pralniom spełnienie rygorystycznych norm.

Norma PN-EN 14065:2016 ,,Tekstylia. Tekstylia poddawane obróbce w pralni. System kontroli skażenia biologicznego” umożliwia pralniom zapewnienie odpowiedniej jakości mikrobiologicznej pranych tekstyliów.

PN-EN 14065 – korzyści z certyfikacji w branży pralniczej

Korzyści wynikające z certyfikacji dla branży pralniczej:

 • Eliminacja potencjalnego zagrożenia skażeniem mikrobiologicznym
 • Opracowanie procedur monitorowania systemu
 • Systematyczna kontrola procesu w krytycznych punktach kontrolnych (CCPs) i punktach kontrolnych (CPs)
 • Zmniejszenie kosztów związanych z ponowną obróbką pralniczą w przypadku, gdy nie zostały utrzymane odpowiednie poziomy jakości mikrobiologicznej wyrobu
 • Zwiększenie świadomości personelu
 • Wzrost konkurencyjności
 • Wzmocnienie wiarygodności i prestiżu firmy

Skontaktuj się z nami jeszcze dzisiaj, aby dowiedzieć się więcej o certyfikacji w branży pralniczej według normy PN-EN 14065.

Korzyści z wyboru TÜV Rheinland Polska

 • Audyty prowadzone przez niezależnych audytorów z dużym doświadczeniem w certyfikacji branży pralniczej
 • Certyfikat wystawiony przez uznaną na świecie jednostkę certyfikującą
 • Zamieszczenie informacji o certyfikacji pralni na międzynarodowej platformie informacyjnej Certipedia

Przebieg procesu certyfikacji

Proces certyfikacji odbywa się w pięciu etapach:

 1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
  Audytorzy przeprowadzają audyt wstępny w celu oceny, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone.
 2. Audyt
  Polega na sprawdzeniu w praktyce, w jaki sposób w organizacji funkcjonuje system zarządzania jakością.
 3. Wydanie certyfikatu
  Jeśli wszystkie wymagania zostały spełnione, organizacji zostaje przyznany certyfikat, potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-EN 14065, a nazwa organizacji zostaje umieszczona w wykazie organizacji certyfikowanych przez TÜV Rheinland na międzynarodowej platformie internetowej Certipedia.
 4. Audyty w nadzorze
  Coroczne audyty w nadzorze pomagają w ciągłej optymalizacji procesów.
 5. Audyt dla ponownej certyfikacji
  Audyt dla ponownej certyfikacji jest przeprowadzany po trzech latach. Przystąpienie do audytu potwierdza długoterminowe zaangażowanie organizacji w jakość, co jest istotne dla klientów.

Certyfikacja w branży pralniczej – PN-EN 14065 a system RABC

Norma PN-EN 14065 opiera się na zasadach systemu RABC (Risk Analysis Biocontamination Control), czyli systemu Analizy Ryzyka i Kontroli Skażenia Biologicznego.

System RABC w wielu aspektach bazuje na systemie HACCP oraz współdziała z innymi systemami zarządzania jakością. W głównej mierze system ukierunkowany jest na analizę ryzyka wystąpienia mikrobiologicznego skażenia pranych wyrobów. Ma to szczególne znaczenie w odniesieniu do odzieży i tekstyliów stosowanych np. w branży medycznej, kosmetycznej lub spożywczej.

Zamiast badań mikrobiologicznych końcowego produktu stosuje się w tym przypadku środki zapobiegawcze. System RABC ma za zadanie eliminację zagrożenia mikrobiologicznego, poprzez zapewnienie regularnego nadzoru punktów krytycznych, wyznaczonych przez pralnię.

7 zasad działania systemu RABC

1. Wykaz mikrobiologicznych zagrożeń i środków zapobiegawczych

2. Wyznaczenie krytycznych punktów kontrolnych i punktów kontrolnych

3. Ustalenie planowanych poziomów i dopuszczalnych odchyleń

4. Ustalenie systemu nadzorowania

5. Ustalenie działań korygujących

6. Ustalenie procedury sprawdzania systemu

7. Ustalenie systemu dokumentacji

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu