current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Oddymianie i kontrola przeciwdymowa

Badanie systemów kontroli przeciwdymowej

Solidne systemy ochrony i kontroli przeciwdymowej pracują w oparciu o dokładne testy

Zapewnij integralność systemów ochrony przeciwdymowej w swojej firmie, przeprowadzając niezależne testy zgodności z odpowiednimi normami bezpieczeństwa. Pozwoli to Twojej firmie utrzymywać bezdymne, wentylowane drogi ewakuacyjne i ratownicze, a tym samym zapobiegać urazom i pomagać w ratowaniu życia ludzkiego.

Skontaktuj się z naszym przedstawicielem już dziś!

Nasze kompleksowe rozwiązanie pozwoli Ci uzyskać zatwierdzenie od organów regulacyjnych

Systemy oddymiania i kontroli przeciwdymowej
Pomagamy planować i wdrażać systemy kontroli przeciwdymowej — od dróg ewakuacyjnych po strefy dostępu ratowniczego.

Jako partner w zakresie systemów przeciwdymowych, kontroli przeciwdymowej i wentylacji dysponujemy fachową wiedzą niezbędną do stworzenia silnej strategii planowania, pomyślnego zakończenia procedur uzyskiwania zatwierdzeń organów regulacyjnych oraz zapewnienia niezawodności eksploatacyjnej. Skorzystaj z naszej kompleksowej obsługi i ogólnokrajowego wsparcia bez ograniczeń regionalnych. Otrzymuj porady od naszej rozbudowanej sieci ekspertów, posiadających bogate doświadczenie w obsłudze klientów i przemysłu. Zademonstruj społeczną odpowiedzialność Twojej firmy i jej zaangażowanie w kwestie bezpieczeństwa — poddaj firmę rygorystycznym testom, aby zapewnić skuteczność systemów ochrony i kontroli przeciwdymowej w sytuacji kryzysowej.

Testowanie systemów ochrony przeciwdymowej, oddymiania i kontroli, urządzeń odcinających i wentylacyjnych

Nasi eksperci pomogą Twojej firmie zaplanować i wdrożyć systemy oddymiające drogi ewakuacyjne i strefy dostępu ratowniczego, a także utrzymujące je wolne od zadymienia. Oferujemy kompleksowe testy technicznych środków zapobiegania pożarom , urządzeń oddymiających i wentylacyjnych oraz urządzeń odcinających. Pomagamy Twojej firmie uzyskać zatwierdzenie strategii przeciwpożarowej od organów regulacyjnych i przeprowadzamy regularne testy kontrolne, monitorujące Twoje systemy ochrony przeciwdymowej.

W ramach procedury zatwierdzania systemów przeciwpożarowych przez organy regulacyjne w regularnych odstępach czasu testujemy sprawność i niezawodność systemów ochrony i kontroli przeciwdymowej, a także urządzenia oddymiające, zarówno przed uruchomieniem, jak i po uruchomieniu, zgodnie z wymogami ustawowymi i najlepszymi praktykami inżynierskimi. W dalszej kolejności sprawdzamy sufity i drzwi, poprawność instalacji systemu i sprawność urządzeń odcinających (np. klap pożarowych) o kluczowym znaczeniu dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się płomieni i dymu przez systemy wentylacyjne.

Niezawodne testy to niezawodne systemy

Systemy ochrony i kontroli przeciwdymowej muszą działać prawidłowo, aby umożliwić przeprowadzenie akcji ratowniczej w razie pożaru. Oferujemy dostęp do wyjątkowej globalnej sieci ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w testowaniu i sprawdzaniu krytycznych systemów zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami.

Możesz na nas polegać — pomożemy każdemu znaleźć bezpieczne wyjście! Zadzwoń teraz!

To też może Cię zainteresować

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX

Zapewnienie zgodności z dyrektywą ATEX.

Więcej

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne

Zwiększenie produktywności dzięki efektywnym systemom wentylacji i klimatyzacji.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu