current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX

Zapewnienie zgodności z dyrektywą ATEX

Producenci i sprzedawcy urządzeń bądź systemów zabezpieczających stosowanych na obszarach zagrożonych wybuchem lub w ich bliskiej odległości, muszą stosować się do dyrektywy Unii Europejskiej ATEX.

Zakres zastosowania dyrektywy obejmuje urządzenia zabezpieczające, urządzenia sterujące oraz regulacyjne, jak również sprzęt przeznaczony do użytku na zewnątrz w obszarach zagrożonych wybuchem, które wymagają lub przyczyniają się do bezpiecznego funkcjonowania urządzeń i systemów ochronnych.

TÜV Rheinland bada i certyfikuje wyroby pod kątem zgodności z dyrektywą ATEX poprzez przeprowadzanie kontroli w zakładach produkcyjnych i ocenę obszarów zagrożonych.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Dzięki usługom oferowanym przez TÜV Rheinland, mogą Państwo:

 • Potwierdzić bezpieczeństwo produktów oraz zgodność z wymaganiami dotyczącymi higieny i bezpieczeństwa pracy na całym świecie, zapewniając bezpieczeństwo pracowników i zakładu
 • Osiągnąć pełną zgodność i przeprowadzić certyfikację przed wprowadzeniem wyrobów na rynek
 • Zyskać przewagę nad konkurencją – dystrybuując produkt ze znakiem jakości znanej na całym świecie jednostki certyfikującej
 • Korzystać z usług TÜV Rheinland dostępnych w wielu lokalizacjach oraz z wiedzy ekspertów, którzy pomogą Państwu zidentyfikować wszelkie potrzeby i udzielą wsparcia w procesie certyfikacji
 • Uzyskać dostęp do wspólnej bazy danych, dzięki której skraca się czas oczekiwania na dokumenty przesyłane między agencjami metodami konwencjonalnymi
 • Radykalnie skrócić czas weryfikacji i zmniejszyć koszty dzięki wykorzystaniu zharmonizowanych norm i wspólnych metod badawczych
 • Zmniejszyć ryzyko odpowiedzialności firmy dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
 • Skorzystać z szeregu innych kompleksowo świadczonych usług TÜV Rheinland

Proces weryfikacji

Proces weryfikacji przez TÜV Rheinland w kwestii wymagań dyrektywy ATEX jest następujący:

 • Dostarczenie przez Klienta dokumentacji technicznej poddawanego ocenie wyrobu
 • Identyfikacja wymaganych norm w zakresie produktu Określenie metody certyfikacji (niektóre produkty lub metody ochronne stosowane w wyrobach wymagają obowiązkowego udziału akredytowanej jednostki certyfikującej)
 • Wykonanie badań produktu pod kątem wszystkich wymogów
 • Przeprowadzenie oceny wyników
 • Przygotowanie dokumentacji technicznej (dyrektywa ATEX zawiera szczególne wymagania co do dokumentacji technicznej)
 • Przygotowanie deklaracji zgodności dokumentów
 • Umieszczenie oznaczeń CE i ATEX na wyrobie
 • Certyfikacja/homologacja

Informacje dodatkowe

Dyrektywa ATEX dotyczy wszystkich urządzeń, systemów ochronnych i niektórych określonych urządzeń, które są przeznaczone do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem i są wytwarzane lub sprzedawane na terenie Unii Europejskiej. Do tego typu urządzeń należą sprzęt elektryczny i mechaniczny oraz systemy ochronne stosowanych na powierzchni, pod ziemią, a także na stałych konstrukcjach na morzach. Dyrektywa odnosi się do wszystkich urządzeń, systemów ochronnych, urządzeń zabezpieczających, urządzeń sterujących, urządzeń regulujących i komponentów (zdefiniowanych jako elementy istotne dla bezpiecznego funkcjonowania urządzeń).

Zgodność z dyrektywą ATEX obowiązuje od 1 lipca 2003. Producenci urządzeń, które wchodzą w zakres dyrektywy ATEX są odpowiedzialni za spełnianie ogólnych wymagań określonych w załączniku II poprzez zastosowanie wszystkich odpowiednich norm pod względem konstrukcji i "metod ochrony" wyrobu. Dyrektywa ATEX zawiera wymagania dotyczące znaku CE, co oznacza, że produkty objęte zakresem dyrektywy podlegają temu oznakowaniu. Ponadto, producenci mają określone obowiązki przed wprowadzeniem urządzenia na rynek.

Inne usługi w zakresie dyrektywy ATEX, które mogą Państwa również zainteresować:

 • EMC
 • Ocena obszarów zagrożonych wybuchem
 • Semi S2 i S8
 • Zgodność i normy bezpieczeństwa innych urządzeń przemysłowe

Produkty objęte badaniami

 • Urządzenia zabezpieczające
 • Urządzenia sterujące
 • Urządzenia regulujące

To też może Cię zainteresować

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa i bezpieczeństwo eksploatacji w niebezpiecznych obszarach

Analizujemy i klasyfikujemy obszary niebezpieczne oraz nadzorujemy instalacje, aby zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu