current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa i bezpieczeństwo eksploatacji w niebezpiecznych obszarach

Zapewnij bezpieczeństwo eksploatacji w niebezpiecznych obszarach dzięki naszym usługom w zakresie ochrony przeciwwybuchowej

Zapewnij bezpieczną eksploatację sprzętu przeznaczonego do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych oraz prawidłowe i sprawne działanie systemów ochrony. Jako autoryzowana agencja ds. kontroli ochrony przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej wspieramy firmy działające w przemyśle chemicznym, naftowym i gazowym i nie tylko, upewniając się, że urządzenia i sprzęt działają bezpiecznie.

Nasi eksperci analizują i przeprowadzają klasyfikację strefową, nadzorują nowe lub istniejące instalacje w strefach zagrożonych wybuchem i tworzą dokumentację dotyczącą ochrony przeciwwybuchowej. Uzupełniamy Twoją ocenę ryzyka indywidualnie dobranym wykazem działań w celu zwiększenia ogólnego bezpieczeństwa w Twoim obiekcie i zapewniamy dokumentację dotyczącą ochrony przeciwwybuchowej dla obszarów wysokiego ryzyka. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, aby chronić Twoją własność i sprzęt, a także dbać o bezpieczeństwo Twoich pracowników.

Zapobiegaj awariom systemów przeciwwybuchowych. Skontaktuj się z naszym przedstawicielem już dziś!

Udowodnij należytą staranność dzięki naszym strategiom ochrony przeciwwybuchowej

Unikaj błędów w planowaniu i ułatwiaj bezproblemową eksploatację. Możemy pomóc Ci wykazać się należytą starannością w przypadku spraw sądowych z powodu strat lub szkód oraz dostarczyć Ci twardych faktów na poparcie Twojej sprawy w przypadku roszczenia ubezpieczeniowego. Skorzystaj z naszych kompleksowych rozwiązań, aby stworzyć spersonalizowany program bezpieczeństwa eksploatacji.

Ocena ryzyka ATEX i usługi w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji dla atmosfery wybuchowej

Droga do bezpieczeństwa eksploatacji w atmosferze wybuchowej
Od wydzielenia stref niebezpiecznych po koncepcje ochrony przeciwwybuchowej: pomożemy Ci zapewnić bezpieczeństwo eksploatacji w Twoim zakładzie

Po analizie, klasyfikacji i podzieleniu stref niebezpiecznych w Twoim obiekcie tworzymy koncepcje bezpieczeństwa eksploatacji i wdrażamy strategie bezpiecznych i bezawaryjnych operacji. Pomożemy Ci w wyborze odpowiednich maszyn, urządzeń i systemów oraz w nadzorowaniu procesów instalacji. Nasi eksperci testują urządzenia zabezpieczone przed wybuchem, takie jak mieszadła, pompy, sprężarki i systemy przenośników. Weryfikujemy pojemność Twojego sprzętu elektrycznego, a także funkcjonalność systemów inertyzacji i systemów zabezpieczeń. Zapewniamy dodatkową dokumentację bezpieczeństwa eksploatacji na potrzeby dokładnej oceny ryzyka.

Wszystkie usługi świadczymy zgodnie z następującymi normami:

  • Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (niem. BetrSichV)
  • Dyrektywa 1999/92/WE (ATEX 153, wcześniej ATEX 137) r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa
  • Dyrektywa 2014/34/WE z 20 kwietnia 2016 r. (ATEX 114, wcześniej ATEX 95) w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej
  • Rozporządzenie w sprawie substancji niebezpiecznych (niem. GefStoffV)

Autoryzowana inspekcja zapewniająca zgodność i bezpieczną eksploatację

Jesteśmy uprawnieni do przeprowadzania krytycznych przeglądów przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych zgodnie z międzynarodowymi dyrektywami ATEX i innymi odnośnymi przepisami. Jako uznany i doświadczony dostawca usług w zakresie bezpieczeństwa eksploatacji w atmosferach wybuchowych angażujemy naszą globalną sieć ekspertów do pracy na rzecz Twojej firmy. Skorzystaj z naszego wieloletniego doświadczenia w branży przemysłowej i obsługi klienta, naszych wysokich standardów jakości i naszej zawodowej obiektywności. Przygotowujemy, sprawdzamy i testujemy wyspecjalizowane rozwiązania, aby spełnić konkretne potrzeby Twojej firmy i zapewniamy zgodność, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje obiekty są silnie chronione i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc, aby zapobiec wybuchom i zapewnić bezpieczne miejsca pracy w obszarze zagrożenia. Zadzwoń teraz!

pdf Ochrona przeciwwybuchowa (PDF) 445 KB Pobierz
pdf Certyfikacja produktu ATEX/IECEX (PDF) 238 KB Pobierz

Podstawa prawna dla usług oferowanych przez TÜV Rheinland

  • Rozporządzenie w sprawie niezawodności operacyjnej (niem. BetrSichV)
  • Dyrektywa 1999/92/WE, oraz ATEX 137 - podstawowe wymagania dotyczące poprawy ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników zagrożonych wybuchem
  • Dyrektywa 94/9/WE, ATEX 95 - sprzęt i systemy ochrony przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

To też może Cię zainteresować

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej

Automatyzacja procesów i zapewnianie niezawodności funkcjonalnej

Certyfikacja w zakresie bezpieczeństwa procesów zautomatyzowanych.

Więcej

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX

Zapewnienie zgodności z dyrektywą ATEX.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu