current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Ochrona przeciwpożarowa

Ochrona przeciwpożarowa

Skuteczna ochrona przeciwpożarowa

Instalacja systemu gaśniczego nie koniecznie oznacza koniec procesu zapobiegania pożarom. Starzenie się, zużycie i korozja stopniowo obniżają poziom ochrony przeciwpożarowej systemu, dlatego też systemy ochrony przeciwpożarowej wymagają regularnych kontroli. Eksperci TÜV Rheinland badają stan techniczny systemów alarmowych i systemów gaśniczych i dokonują oceny prawidłowości funkcjonowania systemu.

TÜV Rheinland oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie strukturalnej i technicznej ochrony przeciwpożarowej - już od początkowych etapów planowania. TÜV Rheinland oferuje usługi w zakresie opracowywania koncepcji, planów dróg ewakuacyjnych i ratowniczych oraz wsparcie podczas przygotowywania dokumentacji.

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Spełnienie wymogów dotyczących ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, a tym samym zapewnienie ochrony w przypadku roszczeń z powodu powstałych szkód
 • Niwelacja błędów podczas planowania i zapewnienie bezproblemowego funkcjonowania instalacji
 • Sprawne przeprowadzeniu procesu uzyskania odpowiednich zezwoleń
 • Wspracie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w branży przemysłowej

Usługi oferowane przez TÜV Rheinland w zakresie systemów gaśniczych

Wsparcie we wszelkich aspektach ochrony przeciwpożarowej, systemów alarmowych, alarmów przeciwpożarowych i systemów gaśniczych, w tym:

 • Badania akceptacyjne przed uruchomieniem
 • Badania okresowe
 • Analiza ryzyka
 • Analizę dokumentacji technicznej
 • Wsparcie w fazie planowania
 • Monitorowanie przestrzegania terminów badań
 • Informacje na temat wymogów dotyczących bezpieczeństwa i możliwości technicznych konstrukcji w trakcie planowania, instalacji i modyfikacji
 • Wsparcie podczas napraw i renowacji
 • Ekspertyzy
 • Wsparcie podczas procesów uzyskiwania zezwoleń
 • Certyfikacja zgodnie z kompetencjami

TÜV Rheinland wykonuje następujące badania Badania zgodnie z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Ochrona przeciwpożarowa w miejscach i budynkach użyteczności publicznej podlega specjalnym wymogom budowlanym określonym przez prawo. Eksperci TÜV Rheinland sprawdzają funkcjonalność urządzeń i niezawodność operacyjną instalacji budowlanych stosowanych w systemach ochrony przeciwpożarowej.

Badania zgodnie z przepisami dotyczącymi badań technicznych oraz przepisami budowlanymi

Ochrona przeciwpożarowa w miejscach i budynkach użyteczności publicznej podlega specjalnym wymogom budowlanym określonym przez prawo. Eksperci TÜV Rheinland sprawdzają funkcjonalność urządzeń i niezawodność operacyjną instalacji budowlanych stosowanych w systemach ochrony przeciwpożarowej.

To też może Cię zainteresować

Oddymianie i kontrola przeciwdymowa

Badanie systemów kontroli przeciwdymowej

Przeprowadzamy testy systemów ochrony i kontroli przeciwdymowej zgodnie z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu