current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Oświetlenie

Oświetlenie

Dostosowane do wymagań rynku, uznane znaki jakości

TÜV Rheinland przeprowadza badania funkcjonalne i badania bezpieczeństwa produktów oświetleniowych stosowanych w gospodarstwach domowych oraz w przemyśle. Eksperci TÜV Rheinland wykonują cały szereg badań i kontroli w zakresie zgodności z wytycznymi, takimi jak dyrektywa w sprawie urządzeń niskiego napięcia i dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej. Znaki jakości ENEC i GS wpływają na wzrost sprzedaży produktów.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

Badania wyrobów i certyfikacje prowadzone przez TÜV Rheinland umożliwiają:

 • Zwiększenie konkurencyjności firmy dzięki niezależnym badaniom
 • Zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności dzięki udokumentowanym normom bezpieczeństwa
 • Korzystanie z wieloletniego doświadczenia specjalistów TÜV Rheinland w szybkim przeprowadzaniu wymaganych badań
 • Spełnienie wymagań przepisów dotyczących bezpieczeństwa urządzeń i produktów
 • Poświadczenie zachowywania wysokich norm jakościowych

Znaki jakości i programy badawcze

Badanie trwa od 4 do 6 tygodni. Po pomyślnym zakończeniu badań można otrzymać następujące oznaczenia:

Znak GS

Znak ten wskazuje, że produkt przebadano pod względem bezpieczeństwa, oraz że niezależna, autoryzowana jednostka dokonała kontroli zakładów produkcyjnych.

Znak ENEC

Znak ENEC 24 otrzymują wyroby elektryczne, takie jak lampy. Jest on potwierdzeniem zgodności z normami europejskimi. Certyfikacja ENEC jest powszechnie znana w 21 innych krajach europejskich.

Program CB

Poprzez uczestnictwo w globalnym programie CB, klienci TÜV Rheinland otrzymują krajowe certyfikaty z innych krajów szybciej i mniejszym kosztem.

Oznaczenie CE

Produkty oświetleniowe muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa określone przez dyrektywy europejskie. Spełnienie wymogów potwierdza obowiązkowe oznaczenie CE. Badania wykonywane przez TÜV Rheinland są podstawą do potwierdzenia zgodności ze specyfikacjami oznaczenia CE. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań, otrzymują Państwo sprawozdanie z badań oraz certyfikat.

Dobrowolny znak zgodności M+T

TÜV Rheinland oferuje możliwość nieobligatoryjnej certyfikacji wyrobów na zgodność ze znakiem M+T (Monitoring + Testing). Znak stanowi potwierdzenie, że wyrób spełnia obligatoryjne wymagania bezpieczeństwa oraz/lub indywidualne wymagania przedstawione przez Klienta. Dodatkowo znak M+T poświadcza, że proces produkcyjny jest monitorowany na właściwych etapach co pozwala produkować wyroby w sposób powtarzalny przy zachowaniu założonej jakości. Certyfikacja M+T oferuje badania wyrobów i inspekcję miejsca produkcji wraz z przeglądem dokumentacji. Po pozytywnym przebiegu procesu certyfikacji, Klient otrzymuje prawo do posługiwania się znakiem M+T przez okres 5 lat.

Normy dotyczące badań

Eksperci TÜV Rheinland przeprowadzają badania produktów pod kątem zgodności z następującymi dyrektywami i przepisami:

 • Ustawa o bezpieczeństwie urządzeń i produktów (Geräte-und Produktsicherheitsgesetz (GPSG))
 • Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/EU
 • Dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EWG
 • Inne wymogi normatywne lub prawne
 • Użyteczność

Przykłady wyrobów

 • Oświetlenie stosowane w gospodarstwach domowych, takie jak lampy stołowe, lampy podłogowe, kinkiety, lampy sufitowe i oświetlenie szeregowe
 • Lampy indukcyjne
 • Diody LED
 • Oprawy oświetleniowe
 • Lampy uliczne

To też może Cię zainteresować

Urządzenia laserowe i LED

Urządzenia laserowe i LED

Kompleksowe kontrole produktów pod kątem zgodności ze wszystkimi obowiązującymi normami.

Więcej

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu