current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
Certyfikacja małych domów szkieletowych i modułowych

Certyfikacja małych domów szkieletowych i modułowych

Znakomitą alternatywą dla budownictwa tradycyjnego, opartego na technologii domów murowanych stały się w ostatnich latach małe domy, budowane w technice modułowej lub szkieletowej.

Takiemu budownictwu sprzyjają nowe uregulowania prawne w Polsce, które dopuszczają, przy spełnieniu odpowiednich warunków, budowę domów do 70 m2 bez pozwolenia na budowę (wyłącznie na podstawie zgłoszenia, bez konieczności prowadzenia dziennika i zatrudniania kierownika budowy) z przeznaczeniem na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jako budynki zaprojektowane do okresowego wypoczynku.

W związku z dużym zapotrzebowaniem na tego rodzaju budynki, w głównej mierze związanym z rozwojem turystyki, powstało bardzo wiele firm oferujących tego typu domy. Często są one budowane seryjnie dla określonego typu, co wiąże się zarówno z zapotrzebowaniem ośrodków wczasowych, ale także z uwagi na ustandaryzowanie i zmniejszenie kosztów produkcji.

Wymagania względem producentów domów szkieletowych i modułowych

Rosnące zainteresowanie klientów powoduje, że na rynku pojawia się coraz więcej producentów domów modułowych i szkieletowych. Rynek konkurencyjny wymaga od nich dopasowania swojej oferty do potrzeb klientów. Producenci wdrażają wiele innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych, standardów wykończenia oraz wyposażenia z uwzględnieniem możliwości zamieszkania, także w okresie zimowym. Przy doborze tych rozwiązań producenci powinni zwrócić szczególną uwagę nie tylko na komfort oraz kwestie wizualne/estetyczne, ale przede wszystkim na bezpieczeństwo użytkowników i spełnienie wymagań technicznych.

W Polsce podstawowym wymaganiem, jakie stosuje się przy projektowaniu i budowie domów modułowych i szkieletowych jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to podaje konkretne wymagania techniczne i odwołuje się do wielu norm.

W ramach certyfikacji eksperci TÜV Rheinland oceniają projekt konstrukcyjny, instalacje wewnętrzne i rozwiązania techniczne pod względem spełnienia tych wymogów. Specyfikacja techniczna certyfikacji TÜV Rheinland odnosi się również do wymagań specyficznych dla domków letniskowych. Wymagania te określają techniczne rozwiązania dotyczące użytkowania domków przez wczasowiczów. Ocenia się również, czy warunki techniczno-organizacyjne produkcji są na odpowiednim poziomie, zapewniającym powtarzalność i bezpieczeństwo wszystkim produkowanym domkom.

Certyfikacja TÜV Rheinland Polska – małe domy szkieletowe i modułowe

Eksperci Sekcji Bezpieczeństwa i Jakości Wyrobów posiadają szerokie doświadczenie przy ocenie budynków o przeznaczeniu domków letniskowych. Certyfikacja w TÜV Rheinland Polska da gwarancję, że domki są w pełni bezpieczne i spełniają europejskie wymagania . Pomoże zoptymalizować procesy produkcji i zapewni powtarzalność produktów. Certyfikacja małych domów szkieletowych i modułowych potwierdzi, że procesy wytwarzania są monitorowane oraz realizowane na najwyższym poziomie techniczno-organizacyjnym.

Certyfikat TÜV Rheinland daje możliwość wyróżnienia własnej marki na konkurencyjnym rynku. Stanowi odpowiedź na potrzeby zarówno producentów, jak i konsumentów. Jego wartość doceniona została w większości krajów Europy, szczególnie na Zachodzie staje się on tzw. dobrą praktyką, jak i jednym z oczekiwań dotyczącym potwierdzenia spełnienia wymagań.

Korzyści płynące ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

  • Wprowadzenie do obrotu produktu bezpiecznego, niezagrażającego konsumentom
  • Umocnienie marki na tle konkurencji
  • Możliwość ekspansji międzynarodowej
  • Pewność, że wdrażane innowacyjne rozwiązania techniczne spełniają wymogi normatywne

Krzysztof Świątko – Specjalista ds. Certyfikacji Wyrobów TÜV Rheinland Polska

Usługi powiązane

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Certyfikacja i badanie placów zabaw i skateparków

Kontrola placu zabaw - badanie i certyfikacja placów zabaw | PL | TÜV Rheinland

Bezpieczne place zabaw oraz skateparki i spokój ducha.

Więcej

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badanie mebli - certyfikacja mebli

Badamy i certyfikujemy meble oraz wystawiamy nasze znaki certyfikacji

Więcej

Zobacz również

Certyfikacja domów mobilnych

Poznaj możliwości Laboratorium Mechanicznego TÜV Rheinland Polska

Co warto wiedzieć o znakowaniu wyrobów non-food

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!