current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Kontrola zgodności z dyrektywą RoHS

Kontrola zgodności z dyrektywą RoHS

Ochrona środowiska i zdrowia ludzkiego

Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (dyrektywa 2002/95/WE).

Głównym celem dyrektywy unijnej RoHS jest ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w celu ochrony ludzkiego zdrowia i środowiska. Dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich rodzajów sprzętu zasilanego do 1000 VAC i 1500 VDC i znajdujących się w jednej z 10 kategorii, w tym żarówki elektryczne, artykuły oświetleniowe gospodarstwa domowego, wyroby medyczne oraz urządzenia sterujące i monitorujące.

Od lutego 2003 r. dyrektywa RoHS ogranicza stosowanie substancji niebezpiecznych we wszystkich sprzętach elektrycznych i elektronicznych, w tym wyrobach medycznych i urządzeniach sterujących oraz monitorujących. Dyrektywa nakazuje również zastąpienie metali ciężkich bezpiecznymi odpowiednikami.

TÜV Rheinland pomaga producentom i importerom poprzez przeprowadzanie rutynowych badań zgodności.

Zalety korzystania z usług TÜV Rheinland

 • wysokiej klasy sprzęt badawczym oraz wiedza i doświadczenie ekspertów, zapewniają profesjonalne prowadzenie badań
 • Dzięki surowym zasadom i profesjonalnym usługom oferowanym przez TÜV Rheinland, pomagamy zapewnić bezpieczeństwo wyrobów na najwyższym poziomie
 • Udostępnienie potencjalnym klientom sprawozdań z badań TÜV Rheinland, uwiarygadnia jakość wyrobów.

Usługi związane z dyrektywą RoHS

 • Dyrektywa RoHS - badania zawartości substancji i certyfikacja (dla surowców i wyrobów)
 • Badanie substancji XRF i potwierdzenie chemiczne
 • Ocena portfolio produktów
 • Zgodność wyrobów i certyfikacja
 • Techniczne warsztaty szkoleniowe i seminaria dotyczące dyrektywy RoHS
 • Szkolenia wewnętrzne i konsultacje

Ograniczenia dotyczące następujących substancji niebezpiecznych

Dyrektywa UE RoHS ogranicza stosowanie następujących substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

 • Ołów (Pb)
 • Rtęć (Hg)
 • Kadm (Cd)
 • Chrom VI (Cr VI)
 • Polibromowane bifenyle (PBB)
 • Polibromowane etery difenylowe (PBDE)
 • Heksabromocyklododekan (HBCDD) *
 • Ftalan Bis (2-etyloheksylu) (DEHP) *
 • Ftalan benzylobutylu (BBP) *
 • Ftalan dibutylu (DBP) *

O dodaniu nowych substancji do listy decyduje Parlament Europejski.

Dopuszczalny limit zawartości substancji niebezpiecznej to 0,1% (1000 ppm). Dopuszczalna zawartość kadmu wynosi 0,01% (100 ppm) masy jednorodnego materiału.

Rodzaje wyrobów podlegające badaniom

 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Duże sprzęty AGD
 • Małe sprzęty AGD
 • Sprzęt komputerowy i telekomunikacyjny
 • Sprzęt konsumpcyjny
 • Urządzenia oświetleniowe
 • Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych)
 • Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy
 • Wyroby medyczne (z wyjątkiem wszystkich produktów wszczepianych i skażonych)
 • Urządzenia sterujące i monitorujące
 • Dozowniki automatyczne

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Analizy, badania chemiczne i fizykochemiczne

Badania substancji szkodliwych w wyrobach konsumpcyjnych i w otoczeniu.

Więcej

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Badania i certyfikacja wyrobów elektrycznych

Więcej

Certyfikat CE: bezpieczeństwa, zgodności, medyczny – wydawanie certyfikatów CE

Certyfikat i oznakowanie zgodności CE

Przejrzystość i bezpieczeństwo na rynkach europejskich.

Więcej

Certyfikaty i badania sprzętu AGD pod kątem bezpieczeństwa, właściwości i efektywności energetycznej

Certyfikaty i badania sprzętu AGD pod kątem bezpieczeństwa, właściwości i efektywności energetycznej

Kontrola i certyfikacja wszelkiego typu sprzętu gospodarstwa domowego.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu