current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Kontrola mikrobiologiczna dotycząca występowania Legionelli

Kontrola mikrobiologiczna dotycząca występowania Legionelli

Kontrola mikrobiologiczna dotycząca występowania Legionelli w instalacji wodnej

Przepisy ustalane przez poszczególne państwa wymagają, aby każda instalacja związana z wodą spełniała określone normy sanitarne w celu zapewnienia zdrowia obywateli i uniknięcia skażenia bakterią Legionella. Zgodność z normami przyczynia się do zapobiegania chorobom układu oddechowego wywoływanym przez bakterie występujące w instalacjach wodnych.

Według typologii, instalacje narażone na występowanie bakterii to instalacje wodne, w których powstają aerozole, takie jak instalacje wody ciepłej z przepływem zwrotnym, jacuzzi i SPA.

TÜV Rheinland jako niezależna jednostka z wieloletnim doświadczeniem oferuje usługi w zakresie kontroli jakości wody, jak również prowadzenie szczegółowych kontroli instalacji wodnych pod kątem występowania Legionelli.

Certyfikat z kontroli instalacji potwierdza zgodność z obowiązującymi normami walidacyjnymi oraz prowadzenie odpowiedniej konserwacji instalacji i zapewnia spokój ducha stron zainteresowanych, iż instalacja nie stwarza zagrożeń dla zdrowia użytkowników.

Usługi w zakresie kontroli mikrobiologicznej dotyczącej występowania Legionelli oferowane przez TÜV Rheinland

Ważnym elementem usług w tym zakresie jest ocena ryzyka pojawienia się bakterii Legionella oraz kontrola jakości wody. Aby zapewnić wysoką jakość i bezpieczeństwo wody używanej w instalacjach, eksperci TÜV Rheinland oferują kompleksowe usługi w zakresie kontroli mikrobiologicznej dotyczącej występowania Legionelli, w tym:

 • Inspekcje istniejących obiektów
 • Rewizje planu konserwacji instalacji
 • Szczegółowe analizy planów uzdatniania wody
 • Kontrole instalacji
 • Doradztwo w zakresie potencjalnych problemów i kwestii związanych z jakością wody

Elementy regularnego przeglądu

Procedury regularnych przeglądów w ramach kontroli mikrobiologicznej gwarantują odpowiednią konserwację instalacji. Wszystkie prace konserwacyjne przeprowadza się w sposób określony przez obowiązujące normy. Firmie, która zamierza wdrożyć regularne przeglądy instalacji, należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • Plan instalacji, która ma podlegać przeglądom
 • Kontrole instalacji
 • Programy samokontroli, takie jak plany konserwacji
 • Dzienniki prowadzonych prac konserwacyjnych dotyczących czyszczenia i dezynfekcji
 • Program uzdatniania wody
 • Analizę
 • Zawiadomienie gminy w przypadku chłodni kominowych i / lub skraplaczy wyparnych
 • Analiza "in situ"

Norma określa minimalną częstotliwość dokonywania przeglądów, przeprowadzanych przez uprawnioną do tego firmę, na przykład przez Kataloński Departament Zdrowia i Opieki Społecznej.

W zakładce Do pobrania znajduje się dokument w formacie PDF zawierający szczegółowe informacje dotyczące wymaganych odstępów czasu dla dokonywania konserwacji różnych elementów instalacji związanych z wodą.

Typologia instalacji

Według typologii, instalacje, które wymagają kontroli i oceny ryzyka wystąpienia Legionelli to głównie instalacje wodne, w których powstają aerozole, takie jak instalacje z ciepłą wodą z przepływem zwrotnym, jacuzzi i spa oraz chłodnie kominowe i nawilżacze.

Instalacje z ciepłą wodą i jacuzzi

Przygotowanie instalacji dla zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia klientów.

Wymagane przez prawo przeglądy tego rodzaju instalacji, w zakresie kontroli mikrobiologicznej dotyczącej występowania Legionelli przeprowadza się co cztery lata. Właściciele instalacji o wyższym współczynniku ryzyka powinni dokonywać częstszych przeglądów, których przeprowadzenie należy zlecać uprawnionej do tego firmie. Ponadto, należy dostarczyć odpowiednią dokumentację:

 • Plan instalacji
 • Plan czyszczenia i dezynfekcji
 • Plan konserwacji instalacji
 • Plan uzdatniania wody wraz z analizą
 • Certyfikat z okresowych kontroli mikrobiologicznych dotyczących występowania Legionelli dla instalacji wysokiego ryzyka

W zakładce Do pobrania znajduje się dokument w formacie PDF zawierający informacje na temat działań konserwacyjnych wymaganych dla różnych typologii, ciepłej wody użytkowej (CWU), zimnej wody do spożycia oraz wanien z recyrkulacją i bez recyrkulacji.

Chłodnie kominowe i wentylatorowe oraz nawilżacze

Wszelkiego rodzaju instalacje związane z klimatyzacją pomieszczeń, w takich zakładach jak fabryki tkanin, samochodów, zakładach poligraficznych lub instalacje chłodnicze w sektorach przemysłu, takich jak farmaceutyki, żywność, obróbka metali, jak również w usługach, w tym hotelach, kempingach i szpitalach, są objęte obowiązkiem przeprowadzania kontroli przez, na przykład, niezależną jednostkę notyfikowaną.

Chłodnie kominowe i wentylatorowe i/lub skraplacze wyparne, jak również scentralizowane nawilżacze przemysłowe, które generują aerozole traktuje się jako instalacje wysokiego ryzyka i dlatego podlegają wymaganym przez prawo katalońskie regularnym przeglądom zgodnie z Rozporządzeniem 352/2004.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu