current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Analizy i opiniowanie procesu kogeneracji

Analizy i opiniowanie procesu kogeneracji

Kogeneracja – efektywność i ekologia

Przedsiębiorstwa chcące podnieść swoją konkurencyjność i efektywność mogą skorzystać z technologi kogeneracji. Jest to proces, w którym równocześnie wytwarzane jest ciepło i energia elektryczna. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów wytwarzania energi elektrycznej i ciepła z procesu spalania. Poza tymi zaletami kogeneracja sprzyja ochronie środowiska dzięki ograniczeniu emisji szkodliwych gazów do atmosfery.

Zalety w skrócie

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland:

 • poprawa efektywności energetycznej,
 • oszczędność energii pierwotnej,
 • ograniczanie emisji szkodliwych substancji – wymagania protokołu z Kioto (CO2, SO2, NOx, pyły)
 • Promowanie wysokowydajnej kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi priorytet ze względu na związane z nią potencjalne korzyści. Efektywne użytkowanie energii może wpłynąć pozytywnie na bezpieczeństwo dostaw energii oraz konkurencyjność Unii Europejskiej i jej Państw Członkowskich.

Proces audytu

 • Informacja wstępna dla wnioskującego o wydanie opinii
 • Zgłoszenie
 • Weryfikacja formalna wniosku
 • Powołanie zespołu do przeprowadzenia weryfikacji danych i wydania opinii
 • Przeprowadzenie procesu weryfikacji danych oraz wydania opinii
  • analiza strategiczna,
  • analiza ryzyka,
  • weryfikacja,
 • Opinia – raport
 • Orzeczenie Komitetu Technicznego - jedynie w przypadku, gdy dany proces wymaga rozpatrzenia przez Komitet Techniczny
 • Podjęcie decyzji o ostatecznej ocenie sprawozdania i zasadności występowania o świadectwa pochodzenia lub potwierdzenia danych dotyczących możliwej do uzyskania ilości energii elektrycznej
 • Przekazanie decyzji wnioskującemu
 • Wydanie opinii

Dokumenty do pobrania

Dokumenty z zakresu kogeneracji dostępne są w zakładce Załączniki do ofert .

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu