current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO 27001

Certyfikacja systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO 27001

Systemowe zarządzanie bezpieczeństwem informacji

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z ISO/IEC 27001 stanowi zbiór wymagań umożliwiający ustanawianie, wdrożenie, monitorowanie, przegląd, utrzymanie i doskonalenie polityki bezpieczeństwa firmy.

Norma ISO 27001 pomaga ustalić zagrożenia towarzyszące technologiom informatycznym, natomiast wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa pomaga w optymalizacji funkcjonowania tych systemów - począwszy od ich wdrożenia po utrzymanie.

Certyfikat ISO 27001 na zgodność z normą ISO 27001 jest potwierdzeniem dla klientów i partnerów biznesowych, że bezpieczeństwo informacji jest w Państwa firmie priorytetem.

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 27001 umożliwia:

 • Zredukowanie często popełnianych błędów w zakresie bezpieczeństwa informacji
 • Uzyskanie zgodności z międzynarodowymi specyfikacjami - dzięki standardowi uznawanemu na całym świecie
 • Zredukowanie kosztów poprzez przejrzyste i zoptymalizowane struktury
 • Ustanowienie środków bezpieczeństwa dla zasobów informatycznych jako integralnej części biznesu
 • Poprawę kontroli nad zagrożeniami związanymi z zasobami informatycznymi, dzięki systematycznemu zarządzaniu ryzykiem
 • Zwiększenie zaufania ze strony klientów i partnerów biznesowych
 • Wzrost świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland

 • Wsparcie doświadczonych ekspertów
 • Rzetelne i szczegółowe raporty
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Optymalne terminy realizacji

Sześć kroków do zwiększenia bezpieczeństwa zasobów IT

Dzięki doświadczeniu eksperci TÜV Rheinland przeanalizują i ocenią procesy oraz systemy zgodnie z procedurą obejmującą sześć następujących kroków:

1. Audyt wstępny (opcjonalnie)
Audytorzy przeprowadzają kontrolę wstępną w celu ustalenia, czy firma spełnia wymagania normy.

2. I etap audytu certyfikującego - analiza dokumentacji
Zespół audytorów określa, w jakim stopniu dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa informatycznego odpowiada normom dla przeprowadzenia certyfikacji zgodnie z normą ISO 27001, określa gotowość do certyfikacji oraz planuje II etap audytu.

3. II etap audytu certyfikującego
Przedsiębiorstwo demonstruje praktyczne wdrożenie systemu zarządzania, nasi audytorzy sprawdzają jego efektywność.

4. Wydanie certyfikatu
Jeśli spełnione są wszystkie kryteria, przedsiębiorstwo otrzymuje certyfikat ISO 27001, potwierdzający zgodności z normą ISO 27001.

5. Audyty nadzoru
Co roku przeprowadza się audyt nadzoru, którego wyniki stanowią podstawę do ciągłej optymalizacji procesów.

6. Ponowna certyfikacja
Trzy lata po przeprowadzeniu pierwszego audytu, przeprowadza się ponowną kontrolę w celu przedłużenia certyfikacji. Zapewnia to ciągłe doskonalenie procesów, a także stanowi potwierdzenie dla partnerów biznesowych i klientów długoterminowego zaangażowania firmy w zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

Certyfikacja na zgodność z normą ISO 27001 obejmuje następujące kwestie:

 • Polityka bezpieczeństwa
 • Organizacja bezpieczeństwa informacji
 • Zarządzanie wartościami firmy
 • Bezpieczeństwo osobiste
 • Ochrona fizyczna i środowiska
 • Zarządzanie komunikacją i operacjami
 • Kontrola dostępu
 • Nabycie, wprowadzenie i utrzymanie systemu
 • Zarządzanie zdarzeniami w zakresie bezpieczeństwa
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi i organizacyjnymi

Usługi powiązane

Certipedia

Certipedia

Certipedia daje możliwość zaprezentowania swoich produktów i firmy na całym świecie.

Więcej

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu