current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego

Certyfikacja rolnictwa ekologicznego

Eco-Checks in Compliance with EC-Regulation 834/2007

Certyfikacja żywności na etapie produkcji rolnej, przetwórstwa i dystrybucji daje konsumentom pewność, że produkty spożywcze oznakowane europejskim logo żywności ekologicznej, tzw. ,,euroliściem”, znajdujące się na rynku, zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w rolnictwie ekologicznym. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. jako akredytowana jednostka certyfikująca, uznana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi została upoważniona do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie rolnictwa ekologicznego w specjalizacjach:

 • Ekologiczna uprawa roślin i trzymanie zwierząt
 • Zbiór ze stanu naturalnego
 • Pszczelarstwo
 • Produkty akwakultury i wodorosty morskie
 • Przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcji pasz lub drożdży
 • Wprowadzenie na rynek produktów ekologicznych w tym importowanych z państw trzecich

Usługi dodatkowe:

 • Współpraca z International Certification Bio Suisse AG, która umożliwia eksport produktów ekologicznych do Szwajcarii
 • Certyfikaty importowe:
  • NAQS Import Certificate of Organic Processed Foods, dla produktów ekologicznych eksportowanych do Korei Południowej
  • NOP (The National Organic Program), dla produktów ekologicznych eksportowanych do Stanów Zjednoczonych

Korzyści z certyfikacji produkcji ekologicznej

 • Żywność oraz produkty rolne wytwarzane są metodami naturalnymi, w czystym i bezpiecznym środowisku, bez użycia nawozów sztucznych, środków ochrony roślin, hormonów wzrostu, antybiotyków i genetycznie modyfikowanych organizmów
 • Spełnienie wymagań klientów dotyczących określonej jakości żywności, zachowania naturalnego smaku oraz oddziaływaniu prozdrowotnym
 • Sektor produkcji ekologicznej jest jednym z najszybciej oraz najlepiej rozwijających się spośród sektorów gospodarski żywnościowej
 • Produkty o poświadczonej jakości i pochodzeniu ekologicznym cieszą się dużym zbytem, a więc producent otwiera się na nowy, szybko rozwijający się rynek, zarówno krajowy jak i międzynarodowy
 • Kreowanie idei zdrowego stylu życia oraz dbanie o środowisko naturalne
 • Certyfikacja podnosi zaufanie klienta w stosunku do oferowanych produktów oraz samych producentów
 • Możliwość oznaczenia produktów spożywczych terminami „eko”, „bio” lub „organic”, logo rolnictwa ekologicznego oraz numerem identyfikacyjnym Jednostki (PL-EKO-08)
 • Otrzymanie dopłat z Unii Europejskiej
 • Refundacja części poniesionych kosztów w ramach działania „Uczestnictwo rolników w systemach jakości” lub „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości“
 • Spełnienie wymogów stawianych przez system Wzajemnej Zgodności – Cross Compliance w ramach płatności bezpośrednich

Korzyści ze współpracy z TÜV Rheinland Polska

 • Publikacja certyfikatów rolnictwa ekologicznego na stronie www.wykaz.tuv.pl
 • Możliwość eksportu produktów ekologicznych poza granice Unii Europejskiej
 • TÜV Rheinland Polska jest jednostką o ugruntowanej pozycji na rynku, a tym samym świadczącą usługi o najwyższej jakości
 • Wsparcie doświadczonego i profesjonalnego personelu, co przekłada się na wiarygodność i uznanie wystawianych certyfikatów
 • Sprawna obsługa klienta, która wpływa na dobrą współpracę stron
 • Dbałość o wzajemne relacje
 • Świadczenie usług w sposób bezstronny, obiektywny i etyczny

Informacje dodatkowe

Wykaz certyfikatów rolnictwa ekologicznego

Wykaz aktów prawnych w rolnictwie ekologicznym

Wykaz jednostek promujących rolnictwo ekologiczne i omawiających zasady produkcji ekologicznej

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Wykaz nasion, materiału siewnego i wegetatywnego materiału rozmnożeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi

Dokumenty do pobrania

pdf Program certyfikacji rolnictwa ekologicznego 765 KB Pobierz
docx Wniosek o udzielenia danych producentów 50 KB Pobierz

Ekologiczna uprawa roślin i utrzymanie zwierząt

xlsm Zlecenie certyfikacji 318 KB Pobierz
docx Harmonogram produkcji roślinnej 51 KB Pobierz
pdf Rejestr produkcji roślinnej 504 KB Pobierz
pdf Rejestr produkcji zwierzęcej 1 MB Pobierz

Dokumenty dla pozostałych kategorii działalności dostępne są w biurze TUV Rheinland Polska.
Osoba kontaktowa: Halszka Karasińska, tel. 12 328 32 80, e-mail: halszka.karasinska@pl.tuv.com

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

Ostatnio odwiedzane strony serwisu