current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Certyfikacja personelu

Certyfikacja personelu

Certyfikacja personelu: potwierdzenie zweryfikowanych kompetencji

Nasz znak jakości i certyfikaty wydawane przez PersCert TÜV zapewniają wiarygodną i trwałą dokumentację kompetencji osób, które uzyskały nasz certyfikat.

Po ukończeniu uznanego przez PersCert TÜV kursu i zdaniu egzaminów organizowanych przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland, kandydaci, którzy pomyślnie przejdą szkolenie, otrzymają certyfikat ważny przez określony czas lub bezterminowo. Twoi klienci mogą być pewni, że ich wiedza jest zawsze aktualna, szczególnie w przypadku certyfikatów ważnych jedynie przez określony czas.

Skorzystaj z naszych rozwiązań opartych na własnych wymaganiach, przepisach prawnych i innych właściwych normach i standardach. Dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu w dziedzinie certyfikacji personelu jesteśmy odpowiednim partnerem dla Ciebie.

Zdobywaj klientów dzięki aktualnym kompetencjom.

W jaki sposób możesz skorzystać z certyfikacji personelu

Klienci biznesowi:
Klienci koncentrują się na kompetencjach pracowników lub poszczególnych grup pracowników i zapewniają im standardowe procedury egzaminacyjne oferowane przez PersCert TÜV. Na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Producenci:
Firmy produkują wysokiej jakości produkty i szkolą swoich klientów w zakresie obsługi swoich produktów. PersCert TÜV weryfikuje ich umiejętności, dzięki czemu zapewnia bezpieczne dotarcie produktów na rynek.

Dostawcy szkoleń:
W branży kształcenia ustawicznego egzaminy są często przeprowadzane przez samych dostawców usług szkoleniowych. Procedura certyfikacji personelu stosowana przez PersCert TÜV gwarantuje, że szkolenia i egzaminy są niezależne. Wyniki są neutralne i rozstrzygające. Jeszcze bardziej zwiększa to wartość tych szkoleń.

Stowarzyszenia:
W celu promowania jednolitych standardów w ramach stowarzyszenia często oferowane są specjalne programy kształcenia ustawicznego. Niezależne egzaminy przeprowadzane przez PersCert TÜV jako wartość dodana powodują, że członkowie stowarzyszeń jeszcze chętniej chcą brać w nich udział. Wiarygodna certyfikacja kompetencji sprawia, że członkowie są bardziej konkurencyjni.

Uniwersytety:
Na poziomie międzynarodowym kształcenie uniwersyteckie jest w coraz większym stopniu uzupełniane możliwością zdobycia certyfikatów kompetencji zorientowanych na potrzeby rynkowe. Uznana certyfikacja kompetencji oferowana przez PersCert TÜV zwiększa atrakcyjność oferty uniwersyteckiej i poprawia perspektywy zawodowe studentów.

Przegląd procedury dotyczącej certyfikacji personelu

Certyfikacja personelu jako trwałe potwierdzenie indywidualnych kompetencji

Recertyfikacja

Ciągły rozwój i wnioski z niego wynikające są ważnymi czynnikami postępu technicznego. Aby uwzględnić ten rozwój sytuacji, konieczna jest regularna aktualizacja umiejętności. PersCert TÜV opracowuje procedury recertyfikacji, które pozwalają uczestnikom na regularne sprawdzanie, czy ich umiejętności są aktualne.

Przejrzysta dokumentacja naszego programu certyfikacji w Certipedii

Nasza standardowa procedura certyfikacji personelu pozwala nam badać umiejętności z różnych dziedzin i dokumentować je w przejrzysty sposób na zewnątrz. Znajdziesz ponad 500 programów certyfikacyjnych w CERTIPEDII, naszej platformie internetowej.

Dowiedz się więcej o naszej procedurze certyfikacji personelu.

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certipedia

Certipedia | TÜV Rheinland

Certipedia – bezpłatna baza certyfikatów online TÜV Rheinland dla przebadanych i certyfikowanych produktów.

Więcej

Akredytowana certyfikacja personelu

Szkolenie dla audytorów IRCA i akredytowane certyfikaty dla personelu

Oferujemy akredytowaną certyfikację personelu zgodnie z DIN EN ISO/IEC 17024. Dowiedz się więcej.

Więcej

Ocena zgodności w transporcie kolejowym

Ocena zgodności

Ocena zgodności i certyfikacja dla kolejnictwa.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu