current language
Poland dostępne w następujących językach:
… lub wybierz stronę TÜV Rheinland danego kraju:
translation missing: core_choose_country

Akredytowana certyfikacja personelu

Szkolenie dla audytorów IRCA i akredytowane certyfikaty dla personelu

Krajowe i międzynarodowe uznanie dzięki naszym akredytowanym certyfikatom dla personelu

Chcesz udowodnić swoim partnerom biznesowym, pracodawcom i klientom, że Twoja profesjonalna wiedza i umiejętności spełniają najwyższe standardy?

Weź udział w naszej akredytowanej procedurze certyfikacyjnej, w ramach której nasi eksperci w sposób obiektywny i niezależny potwierdzą i udokumentują Twoją wiedzę fachową. Certyfikat zgodny z DIN EN ISO / IEC 17024 zapewni Ci przewagę nad konkurencją.

Pomożemy Ci opublikować Twoją udokumentowaną wiedzę dzięki naszej platformie internetowej Certipedia.

Wpisz swoje imię i nazwisko w naszym rejestrze i skorzystaj z możliwości reklamowych, które oferuje indywidualny znak jakości TÜV.

Słowa „Certyfikowane kwalifikacje zgodnie z ISO / IEC 17024” potwierdzają, że kandydat zdał egzamin przeprowadzany przez jednostkę certyfikującą personel akredytowaną zgodnie z tym standardem.

W ramach naszej akredytowanej procedury certyfikacji personelu, PersCert TÜV jest nadzorowany przez uprawnione organy.

Już teraz zdobądź nasz akredytowany certyfikat dla personelu!

Nasza akredytowana certyfikacja personelu z zakresu bezpieczeństwa (personel ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa)

Regulacje SCC, które weszły w życie w 2011 roku, zawierają specyfikacje dla szkoleń, kursów i egzaminów z zakresu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa dla aktywnych zawodowo pracowników i menedżerów w firmach wykonawczych.

Jako akredytowana jednostka certyfikująca personel, PersCert TÜV jest uprawniona do przeprowadzania następujących certyfikacji:

 • egzaminu z zakresu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa dla aktywnych zawodowo menedżerów zgodnie z dok. 017 wytycznych SCC
 • egzaminu z zakresu środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa dla aktywnych zawodowo pracowników zgodnie z dok. 018 wytycznych SCC

Certyfikaty SCC wydawane przez PersCert TÜV stanowią dowód kompetencji pracowników i menedżerów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska i są uznawane w Niemczech i wielu innych krajach (w szczególności w Holandii, Austrii i Szwajcarii).

Inne akredytacje

Akredytacje CQI IRCA (numer referencyjny: 01185221)

Chartered Quality Institute (CQI) to globalna organizacja zawodowa promująca praktykę zarządzania jakością we wszystkich dziedzinach. Międzynarodowy Rejestr Certyfikowanych Audytorów (The International Register of Certificated Auditors, IRCA) jest największą i najważniejszą międzynarodową jednostką certyfikującą dla audytorów systemów zarządzania. Więcej informacji, patrz www.quality.org

Akredytacja CQI IRCA pozwala organizacjom, podobnie jak audytorom certyfikującym, uzyskać uznanie IRCA jako szkoleniowiec oraz certyfikować indywidualne kursy szkoleniowe dla audytorów. Wytyczne szkoleniowe IRCA zapewniają jednolity standard dla audytorów. CQI IRCA zatwierdza jedynie organizacje, które wykazały się niezbędnym know-how technicznym i szkoleniowym oraz są w stanie prawidłowo ocenić i sprawdzić efektywność potencjalnych audytorów.

 • PR323 i PR343 - Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  Systemy zarządzania dla bezpieczeństwa i higieny pracy (OH&SMS)
  Certyfikowane przez IRCA szkolenie dla audytorów z zakresu systemów zarządzania BHP zapewnia ekspertom ds. BHP wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny, czy system zarządzania BHP w organizacji jest zgodny z wymaganiami określonymi w normie OHSAS 18001.
 • PR316 - Energia:
  Systemy zarządzania energią (EnMS)
  Szkolenie dla audytorów w zakresie EnMS z certyfikatem IRCA zapewnia wiedzę i umiejętności niezbędne do oceny zgodności i wydajności systemu zarządzania energią organizacji.
 • PR320 - Bezpieczeństwo informacji: Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS)
  Szkolenie dla audytorów w zakresie ISMS z certyfikatem IRCA zapewnia ekspertom ds. bezpieczeństwa informacji wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji zgodnie z normą ISO 27001.
 • PR328 i PT233 - Zarządzenie jakością:
  Systemy zarządzania jakością (QMS)
  Szkolenie dla audytorów w zakresie QMS z certyfikatem IRCA zapewnia ekspertom ds. zarządzania jakością wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny zgodności i wydajności systemu zarządzania jakością organizacji. Tym samym audytorzy przyczyniają się do ciągłego doskonalenia procesów biznesowych.
 • PR315 - Środowisko:
  Systemy zarządzania środowiskiem (EMS)
  Szkolenie dla audytorów w zakresie EMS z certyfikatem IRCA zapewnia ekspertom ds. zarządzania środowiskiem wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny zgodności systemu zarządzania środowiskiem w organizacji zgodnie z normą ISO 14001:2015.

Najnowsza wiedza w zakresie certyfikacji personelu i szkoleń dla audytorów IRCA

Nasze akredytowane certyfikaty są wysoko cenionym potwierdzeniem kompetencji. Zapewniają one dostęp do ról przywódczych w organizacjach aż do roli audytora w jednostce certyfikującej.

Dowiedz się więcej o certyfikacji swojej wiedzy już teraz!

Kontakt

Skontaktuj się z nami!

Skontaktuj się z nami!

To też może Cię zainteresować

Certyfikacja personelu

Udokumentuj w wiarygodny sposób umiejętności swoich pracowników dzięki naszej certyfikacji personelu.

Więcej

Ostatnio odwiedzane strony serwisu