Landingpage налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
Изпитване на материалите. Поддържане на целостта. Контрол на строителните материали

Детайлна експертиза. Поддържане на целостта

Пълен контрол на рисковете от опасности в предприятието. С нашите разнообразни и гъвкави решения за комплексни EPC проекти

Дори когато енергийните пазари се стремят към бъдеще с нулеви въглеродни емисии, петролът и газът ще продължат да бъдат важна част от енергийния микс, за да се задоволят нуждите през следващите десетилетия. Новите и подобрени технологии за проучване осигуряват достъпа до нови запаси. Тези нови запаси са по-трудно достъпни, а проектите и техните вериги за доставки стават все по-големи, по-технически и все по-сложни. В индустрия, характеризираща се с големи инвестиции, интензивна конкуренция, нови технологии и строги графици на проектиране е от решаващо значение да получите помощ, която да гарантира съответствието с повишените законови, търговски и екологични изисквания. Преди всичко трябва да се гарантира, че качеството остава на високо ниво.

Ние си сътрудничим със собственици, застрахователи, инвеститори, EPC изпълнители и оператори на производствени съоръжения, тръбопроводи, терминали и рафинерии, за да гарантираме безопасност и успех във всички аспекти и във всяка фаза на проектите в петролната и газовата промишленост.

EPC услуги за проекти в петролната, газовата и химическата индустрия

За да бъде успешен вашият проект, ние ще ви подкрепяме с набор от услуги: строителен надзор, планиране, управление на изменененията, разходите, контрол на качеството за доставка на услуги, ЗБР, комуникации, управление на риска и поддръжка на доставките, които се предлагат като холистичен пакет или като индивидуални услуги.

Детайлна експертиза за поддържане на целостта. Използвайте нашето портфолио от услуги за EPC проекти* в зависимост от фазата, в която се намира вашият проект!

Показване на всичко Скриване на всичко

Консултантски услуги

Услуги по управление на документи

  • Управление на Контрол на качеството на услугата
  • Контрол на промените
  • Управление на документи за оборудване и материали за доставка (SCE toolbox)
  • Сертификация на продукти

Консултантски услуги

Услуги по управление на документи

  • Управление на Контрол на качеството на услугата
  • Контрол на промените
  • Управление на документи за оборудване и материал иза доставка (SCE toolbox)
  • Сертификация на продукти

Консултантски услуги

Обучения

Управлявайте безпроблемно вашия проект - заедно с консултант по управление на проекти (PMC)

Съществуват различни възможности за собственици и инвеститори при определяне модела на договаряне и изпълнение на проекта. Често EPC компаниите поемат финансовите и договорни рискове от собственика. За да сведем до минимум рисковете и за двете договорни страни, ние се включваме като опитен PMC (консултант по управление на проекти) с нашите местни специалисти в местонахождението на вашия проект.

През последните 150 години изградихме голяма мрежа от експерти. Това ни позволява да подкрепяме нашите клиенти технически и географски във всеки етап от техния проект.

Доказан професионален опит, подкрепен с изключителни постижения

Работим в мултидисциплинарни и мултинационални екипи, за да намерим решения за вас и вашия проект. Вие печелите от разнообразната професионална подготовка и богатия опит на нашите експерти. Имаме сериозен опит в работата с водещи международни и национални компании, компании за проектиране, производители и доставчици, застрахователи и доставчици на услуги, както и с индустриални асоциации и регулатори. Нашите експерти имат богат международен опит, а нашият опит в различни браншове улеснява споделянето на добрите практики.

* В TÜV Rheinland неутралността, обективността, независимостта и безпристрастността са от изключително значение. Нашите дейности по оценяване на съответствието следват тези критерии в съответствие с приложимите изисквания за акредитация. Всички структурни, организационни и процесни мерки са въведени на всички нива на организацията, за да се избегне конфликтът на интереси (например строго разделяне на консултациите от сертификацията) и да се гарантира безпристрастността.