Landingpage налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
Детайлна експертиза. Поддържане на целостта. Надеждност по време на целия проект.

Детайлна експертиза. Поддържане на целостта.

Пълен контрол на дейностите в предприятието. С нашите разнообразни и гъвкави решения за сложни EPC проекти.

Добиването, трансформацията и ефективното използване на енергията са важни теми днес и в обозримо бъдеще. Разглеждайки променящите се енергийни пазари, можем да забележим, че става все по-важно за конвенционалните електроцентрали да оптимизират работата си чрез подобряване на безопасността, надеждността и наличността. Неефективността и непланираните престои трябва да бъдат сведени до минимум. Ние ви подкрепяме с изпитвания, инспекция, сертифициране и консултантски услуги по време на целия жизнен цикъл на вашите промишлени предприятия, като минимизираме необходимостта от спиране на работата. Независимо дали става дума за електроенергия от изкопаеми горива, възобновяеми енергийни източници или производство на електроенергия от водород, ние разполагаме с експертиза и акредитация, за да ви подкрепим при решаването на вашите технически проблеми, гарантирайки безопасността и спазването на нормативните изисквания.

Планирането на проекти и изграждането на активи за производство на електроенергия от възобновяеми източници включва управление на рисковете, които могат да застрашат производителността или надеждността по време на експлоатация. Цялостното осигуряване на качеството, от фазата на планиране на проекта, през оценката на обекта и одобрението на типа, до окончателната инспекция и мониторинг по време на експлоатация, може надеждно да сведе до минимум подобни рискове. Ние предлагаме богат опит в сектора на възобновяемите енергийни източници, независимо дали енергията е от вятъра или слънцето и ще ви подкрепяме във всяка фаза на вашия проект.

EPC услуги за енергийни проекти

За да бъде успешен вашият проект, ние ще ви подкрепяме с набор от услуги: строителен надзор, планиране, управление на изменененията, разходите, контрол на качеството за доставка на услуги, ЗБР, комуникации, управление на риска и поддръжка на доставките, които се предлагат като холистичен пакет или като индивидуални услуги.

Експертиза за поддържане на целостта. Използвайте нашето портфолио от услуги за EPC проекти* в зависимост от фазата, в която се намира вашият проект!

Показване на всичко Скриване на всичко

Консултантски услуги

PMC (Управление на проекти)

Управление на договори

Преглед на проекта

Контрол на промените

Цифрови близнаци/ Строително-информационно моделиране

Оценка на капацитета и квалификацията на производителя

Планиране на инспекцията и анализ на данните от инспекцията

Съвършенство във веригата на доставки

Одит и оценка на доставчици

Управление и поддръжка на поръчки

Услуги по управление на документи

  • Управление на Контрол на качеството на услугата
  • Контрол на промените
  • Управление на документи за оборудване и материали за доставка (SCE toolbox)
  • Сертификация на продукти

Консултантски услуги

Услуги по управление на документи

  • Управление на Контрол на качеството на услугата
  • Контрол на промените
  • Управление на документи за оборудване и материали за доставка (SCE toolbox)
  • Сертификация на продукти

Консултантски услуги

Ако търсите независими, висококвалифицирани и надеждни експерти за вашите проекти, нашите специалисти с удоволствие ще ви подкрепят. Можете да разчитате на възможностите на глобалния енергиен пазар, като спазвате специфичните за страната разпоредби и изисквания – ние сме вашия надежден технически, независим партньор за вашите енергийни EPC проекти.

Разработване на проекта, оптимизирано с консултант по управление на проекти (PMC

Съществуват различни възможности за собственици и инвеститори при определяне модела на договаряне и изпълнение на проекта. Често EPC компаниите поемат финансовите и договорни рискове от собственика. За да сведем до минимум рисковете и за двете договорни страни, ние се включваме като опитен PMC (консултант по управление на проекти) с нашите местни специалисти в местонахождението на вашия проект.

През последните 150 години изградихме голяма мрежа от експерти. Това ни позволява да подкрепяме нашите клиенти технически и географски във всеки етап от техния проект.

Доказан професионален опит, подкрепен с изключителни постижения

С дългогодишен опит в областта на производството на електроенергия и възобновяеми енергийни източници, ние се превърнахме в уважаван партньор на лидерите в индустриалния сектор по целия свят. Следните примери демонстрират нашия опит и илюстрират как сме подкрепяли собственици, инвеститори, производители, оператори и EPC изпълнители през целия жизнен цикъл на техните енергийни проекти.

* В TÜV Rheinland неутралността, обективността, независимостта и безпристрастността са от изключително значение. Нашите дейности по оценяване на съответствието следват тези критерии в съответствие с приложимите изисквания за акредитация. Всички структурни, организационни и процесни мерки са въведени на всички нива на организацията, за да се избегне конфликтът на интереси (например строго разделяне на консултациите от сертификацията) и да се гарантира безпристрастността.