current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Обучение по системи за управление на околната среда

Курсове за обучение по управление на околната среда | TÜV Rheinland

Осигуряване на устойчивост с обучение по системи за управление на околната среда

Въвеждането на система, която насърчава опазването на околната среда и намалява въглеродния отпечатък на вашата компания, като спазвате приложимите законови изисквания по отношение на околната среда е от съществено значение за съвременния бизнес климат. Да се научите да намалявате емисиите, отпадъците и отпадните води и да минимизирате потреблението на енергия и ресурси е добре не само за планетата, но допринася и за ефективността на вашата организация.

Ние ви даваме възможност да постигнете екологичните си цели със семинари, предназначени да ви помогнат да внедрите система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001:2015. Нашите курсове включват и други важни аспекти и регламенти, като EMAS, ISO 19011 и ISO 14004. Успешното завършване на нашата програма за обучение може да доведе до вашето сертифициране като мениджър по управление на околната среда, одитор или представител на ръководството за опазване на околната среда.

Нашата експертиза е призната в международен мащаб, а нашите преподаватели са уважавани професионалисти, притежаващи богат опит в реални ситуации в тази област, което ни отличава от конкуренцията. Ние се стремим нашите модули за обучение да отговарят на потребностите на курсистите, като фокусираме обучението върху практически примери и изграждаме рамка на курса, която съответства на действителните дейности в организацията.

Свържете с един от нашите представители, за да научите всички подробности!

Обучението за мениджър по управление на околната среда е победа за вашата компания

Опазването на околната среда е от полза за всички нас – както като индивиди, живеещи на планетата, така и за организациите, които се конкурират на пазара. Спазването на изискванията на регламентите, стандартите и нормите, които се отнасят за опазването на околната среда означава, че вашата компания елиминира възможността за налагане на глоби и санкции или за подвеждане под отговорност. Също така се изпраща ясно послание към клиентите и обществеността, че вашата организация се ангажира да работи чисто и отговорно.

С добрата работа на квалифициран мениджър по управление на околната среда в компанията може да се намалят разходите чрез минимизиране на използването на скъпи ресурси и предотвратяване или намаляване на емисиите, отпадъците или отпадните води и използването на вода. Синергичните ефекти върху другите системи за управление са друго голямо предимство за вашата организация.

Курс за обучение на мениджър по управление на околната среда, разработен на базата на ISO 19011

Модулният процес на нашия курс за обучение по управление на околната среда | TÜV Rheinland

Нашето Обучение по системи за управление на околната среда се провежда в три модула:

  • Модул 1: Представител на ръководството за опазване на околната среда, четири дни, включително изпит; гарантира основни познания и преглед на местното законодателство в областта на околната среда, задължения на организацията и отговорности за оперативна защита на околната среда както и идентифициране, тълкуване и прилагане на регламентите
  • Модул 2: Мениджър по управление на околнатасреда, три дни, включително изпит; курсистите научават как да разработят успешна система за управление на околната среда в своята компания и да спазват законовите изисквания
  • Модул 3: Одитор на система за управление на околната среда, четири дни, включително изпит; сертификацията е валидна три години; дават се насоки как да се извърши одит на системата за управление на околната среда, как да се планира и провежда одит по околна среда, комуникационни техники и как да се справя с трудни ситуации по време на одита.

Репутация и адаптивност на Обучението по системи за управление на околната среда

Получаването на сертификат при нас изразява вашия стремеж да търсите високо уважаван партньор за обучение по системи за управление на околната среда. Нашата репутация ни позволява да привличаме експерти със значителен опит в областта на промишленото и корпоративното управление на околната среда, които да водят нашите курсове.

Свържете се с нас за повече информация относно нашите курсове за обучение на мениджър по управление на околната среда!

Други услуги

Курсове по Опазване на околната среда и Екологични технологии

Обучение по Екологични технологии | TÜV Rheinland

Нашето обучение по опазване на околната среда е свързано с водите, отпадъците, вредните емисии и т.н.

повече

Система за управление на здравето, безопасността и околната среда

Система за управление на здравето,безопасността и околната среда на строителните обекти |TÜV Rheinland

Система за управление на здравето,безопасността и околната среда на строителните обекти.

повече

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги