current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Система за управление на здравето, безопасността и околната среда

Система за управление на здравето,безопасността и околната среда на строителните обекти |TÜV Rheinland

Документирайте безопасността на строителния обект със система за управление на здравето, безопасността и околната среда

Строителните обекти са рискови, както за хората, така и за околната среда. Системата за управление на здравето, безопасността и околната среда (HSE) гарантира, че са спазени законовите разпоредби и стандартите за безопасност.

Като част от цялостното управление на здравето, безопасността и околната среда, ние ще възложим на един от нашите мениджъри или на екип по HSE да ви помага по време на целия проект. Те ще предоставят експертни и целенасочени съвети по време на етапа на планиране и строителство и дори след приключване на проекта. Въведената система за здраве, безопасност и околна среда ще бъде оценявана постоянно през това време, а вие ще получите изчерпателна документация за включените мерки.

В наше лице ще намерите надежден партньор с международен и богат опит в областта на здравето и безопасността при работа. Нашите специално обучени служители ще ви помогнат да реализирате вашия строителен проект по безопасен, законосъобразен и успешен начин.

Искате ли да оптимизирате безопасността на строителната площадка с нашата система за управление на здравето, безопасността и околната среда? Свържете се с нашите експерти сега, за да научете повече!

Оптимална организация и правна сигурност чрез Системата за управление на здравето, безопасността и околната среда (HSE)

Възползвайте се от системата за управление на здравето, безопасността и околната среда – преглед на предимствата | TÜV Rheinland
Предимства на системата за управление на здравето, безопасността и околната среда .

Системата за управление на здравето, безопасността и околната среда ви помага да оптимизирате процесите на вашия строителен проект и да постигнете успех по отношение на ефективност, качество, безопасност и време. Можете да сте сигурни, че се придържате към графика за строителство, като същевременно намалявате разходите. Потенциалните пропуски в безопасността и опасните ситуации се идентифицират навреме и се отстраняват с подходящи мерки за безопасност. Това ви позволява да избегнете трудови злополуки и прекъсвания в строителството.

Системата за управление на здравето, безопасността и околната среда (HSE) ви помага да постигнете съответствие със съответните национални и международни закони и стандарти. В допълнение тя показва на вашите клиенти, служители и бизнес партньори, че сериозно възприемате въпросите, свързани със здравето, опазването на околната среда и безопасността, а също така подобрява вашия имидж. Всичко това ви дава ценно конкурентно предимство.

Система за управление на здравето, безопасността и околната среда-нашите услуги за безопасност на вашия строителен обект

Като част от управлението на здравето, безопасността и околната среда, ние ще възложим на един от нашите мениджъри или на екип от експерти да ви съветва по време на целия проект, като се фокусират върху вашите цели. Те ще ви помагат по време на етапите на планиране и строителство, но също така и след приключване на проекта:

 • Създаване и ръководство на екипа по HSE на строителната площадка; обективно сравнение между настоящата ситуация и определените бизнес цели; консултации за управление на проекта и строителството
 • Изготвяне на необходимите документи и планове (включително план за HSE, наръчник по HSE, въвеждане на система за отчитане, програма за инспекции и обсъжданията, документи за обучение и инструкции за общ инструктаж на строителния обект
 • Внедряване на Системата за здраве, безопасност и околна среда и оценяване на нейната ефикасност
 • Подкрепа на ръководството:Management support:
  • Управление на кризите (вграждане в управленската структура, създаване на аварийни планове)
  • Управление от трета компания (предквалификация, одити, оценка на доставчиците по отношение на Системата за здраве, безопасност и околна среда)
  • Управление на опасните вещества (регистър на опасните вещества, съхранение на опасните вещества)
  • Управление на околната среда (управление на отпадъците и управление на водите)
  • Управление на разрешителните (процедура за одобрение)
 • Прилагане на концепцията за противопожарна защита и подкрепа по време на координиране на конструкцията на крана и скелето.
 • Разработване на мерки за безопасно използване на съоръженията (например, проверка кои складове, транспортни и монтажни съоръжения са подходящи за съответния конкретен проект и впоследствие избиране на тези,които са най-подходящи)
 • Изчерпателна документация за резултатите от нашите мерки

Възползвайте се от нашия опит в управлението на здравето, безопасността и околната среда

Нашите специално обучени експерти имат богат международен опит в строителните проекти. Те имат необходимия опит, физически способности и социални умения. Когато подпомагат вашите строителни проекти, те са наясно с най-малките подробности за безопасност, без да губят връзка с цялото. Благодарение на подкрепата от бек-офиса нашите експерти са винаги в крак с промените в законодателството, в строителните процеси или изискванията за безопасност.

Искате да подобрите безопасността на строителния обект и бихте искали да научите повече за Системата за управление на здравето, безопасността и околната среда? Уредете си среща с нашите експерти още днес!

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги