current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 Упрвление на здравето и безопасността при работа| TÜV Rheinland

Оптимизирайте вашето управление на здравето и безопасността при работа с новия стандарт ISO 45001

Опазването и поддържането на здравето и безопасността при работа е важна предпоставка за мотивирани и продуктивни работни процеси, както за работодателите, така и за работниците.Новият стандарт ISO 45001 за управление на здравето и безопасността при работа ще замести OHSAS 18001, сега действащия стандарт за здраве и безопасност при работа и ще намали риска от увреждане на здравето и злополуките на работното място. BS OHSAS 18001 беше разработен от Британския институт за стандартизация (BSI) и е в основата на новия стандарт ISO 45001. "Комитетът по проекта PC 283" на Международната организация по стандартизация (ISO) получи предложение от BSI през март 2013 г. за нов международен стандарт, който беше публикуван на 12 март 2018 г. Ние обобщихме важните въпроси и отговори, възникнали във връзка с новия стандарт ISO 45001 в нашия документ FAQs (често задавани въпроси).

Искатели да научите повече за сертифицирането за оптимално управление на здравето и безопасността при работа,съгласно новия ISO 45001? Нашите експерти ще се радват да ви предоставят тази информация!

Стандартизация благодарение на "Структурата от високо ниво"

Новият стандарт се фокусира върху превантивната защита на служителите и по-голямото участие на управленския екип. Структурата на стандарта позволява лесна интеграция с прилаганите досега системи за управление и той може да се прилага независимо от размера на компанията.

В сравнение с OHSAS, ISO 45001 предлага следните изменения, наред с други:

  • "Структура от високо ниво " (HLS), която, чрез своята унифицирана структура и унифицирана терминология улеснява интеграцията с други системи за управление (напр. ISO 9001 и ISO 14001) ‘
  • Повишен акцент върху контекста на организацията и разпознаване на рисковете
  • Вземане под внимание на лица, които не са постоянни служители, подизпълнители и доставчици
  • Законови и регулаторни изисквания за спазване във всички фази на цикъла PDC
  • По-голямо участие от страна на висшия управленски екип

Нашата информационна брошура ви предлага обобщение на най-важната информация.

Сравнение на ISO 45001 и OHSAS 18001 | TÜV Rheinland

Сравнение на структурата на OHSAS 18001 с новиястандарт ISO 45001 за здраве и безопасност при работа

Разработване на новия стандарт DIN EN ISO 45001

График за ISO 45001| TÜV Rheinland

График за планирания стандарт за управление на здравето и безопасността при работа ISO 45001

Понастоящем остава възможно получаването и извършването на сертификации по OHSAS 18001. Въпреки това организациите са силно насърчавани да се запознаят с изискванията на ISO 45001, тъй като новата версия на стандарта за здраве и безопасност при работа трябва да бъде въведена до март 2021. Допълнителна информация

Повишете доверието с документирано управление на здравето ибезопасността при работа съгласно ISO 45001

С прилагането на система за защита на вашето здраве и безопасност при работа съгласно ISO 45001 може да бъдат идентифицирани и елиминирани или минимизирани източниците на грешки и рискове. Чрез сертифициране на система за управление на безопасността при работа ще намалите значително броя на трудовите злополуки, независимо от сектора или размера на вашата фирма и освентова ще изпълните законовите изисквания. Следователно вие не само ще повишите доверието на служителите си, но и ще затвърдите позитивната си репутация пред клиенти, бизнеспартньори и власти. Това създава ценно конкурентно предимство.

Нашите експерти имат дългогодишен опит със системите за управление и в областта на ефективната и устойчива защита на здравето и безопасността при работа. Ние ще проверим и сертифицираме вашата компания съгласно ISO 45001. Ако вече сте сертифицирани по OHSAS 18001, ние ще ви подкрепим в прилагането на новите изисквания на ISO 45001. Ще има тригодишен преходен период от сегашния стандарт OHSAS 18001 към ISO 45001, така че преходът трябва да бъде завършен до пролетта на 2021 г. Ние ще ви подкрепим в прилагането на изискванията и ще ви дадем възможност за плавно преминаване към новия стандарт.

Имате ли все още въпроси относно новия стандарт ISO 45001? Организирайте среща с нашите експерти още сега.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Информационни технологии. Системи за управление на сигурността на информацията.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

Сертификация в съответствие с SCC / SCP

Сертификация в съответствие с SCC / SCP

Управление на безопасността при доставчиците на технически услуги и изпълнителите.

повече

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Сертифицирайте системата за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001.

повече

Последно посетени страници за услуги