current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Опазване на околната среда и устойчиво развитие с нашия сертификат по ISO 14001

В миналото опазването на околната среда от страна на предприятията беше насочено основно към наблюдение и измерване на въздействията на място, най-вече с цел спазване на законодателството. Днес системите за професионално управление на околната среда (СУОС) функционират стратегически, като ангажират работещите с проблемите при опазване на околната среда и предотвратяват отрицателните екологични въздействия. Успешно функциониращата СУОС ориентира вашата компания към устойчиво развитие и гарантира постоянното подобряване чрез подходящи мерки. Международно признатият стандарт ISO 14001 подкрепя тези дейности чрез внедряване на вече изпитана система. Сертификатът по ISO 14001 повишава вашия имидж пред клиенти, партньори и служители и изпраща ясен сигнал за вашата ангажираност.

Ние сме на ваша страна като опитен партньор в процеса на сертифициране. Свържете се с нас!

Насрочете си среща с нашите експерти!

Сертифициране по ISO 14001: оперативното управление на околната среда е икономично и ефикасно

Сертифицираната от нас система за управление на околната среда съгласно ISO 14001 е валидна и призната в целия свят. Тя гарантира отговор на актуалните тенденции за определяне на личната отговорност и ангажираност. Междувременно за много компании тя се превърна в надежден инструмент да подобрят и демонстрират екологичните си резултати.

Със сертификацията по ISO 14001, вие разкривате слабите места във вашата система за управление на околната среда и създавате база за един непрекъснат и проверим процес на подобряване. Вие намалявате рисковете за околната среда, опазвате природните ресурси и устойчиво подобрявате екологичните си показатели. Активната и ефективна защита на околната среда изисква не само модерни технологии, но и ефикасна система за управление по отношение на околната среда. Сертифицирането е все по-важен фактор за успех в конкурентната среда.

ISO-стандартите за системи за управление имат обща унифицирана структура, т.нар. структура от високо ниво (HLS). Това ви позволява да комбинирате отделните системи за управление по различни стандарти и така да изградите интегрирана система за управление.

Имате ли някакви въпроси? Изтеглете нашия безплатен FAQ: FAQ - Въпроси и отговори, свързани с ISO 14001.

Процес на постоянно подобряване с ISO 14001

Процес на постоянно подобряване (CIP) на системата за управление по отношение на околната среда

Процедура за сертифициране по ISO 14001

Заедно с вас ние създаваме ефикасна система за управление на околната среда на пет етапа. Нашите експерти са на ваше разположение на всеки етап.

  1. Предварителен одит (по желание): предварителна оценка от одиторите
  2. Сертификационен одит: проверка на ефикасността на вашата система за управление на околната среда
  3. Издаване на сертификат и вписване в нашата онлайн база данни за сертификати Certipedia
  4. Ежегодни надзорни одити
  5. Ресертификация след три години и разширяване на процеса за постоянно подобряване

сертифициране на системата за управление на околната среда

Други услуги

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 Упрвление на здравето и безопасността при работа| TÜV Rheinland

ISO 45001 Новият стандарт за качество на здравето и безопасността при работа.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Информационни технологии. Системи за управление на сигурността на информацията.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

ISO 50001 Сертификация на системи за управление на енергията

ISO 50001 Сертифициране на системи за управление на енергията

По-ниски разходи за енергия и повишена енергийна ефективност благодарение на сертификацията по ISO 50001.

повече

Контакти

Попитайте нашите експерти за ISO 14001!

Попитайте нашите експерти за ISO 14001!

Последно посетени страници за услуги