current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертифициране по ISO 14001

Система за управление на околната среда в съответствие с ISO 14001 | TÜV Rheinland

Опазване на околната среда и устойчиво развитие с нашия сертификат по ISO 14001

В миналото опазването на околната среда от страна на предприятията беше насочено основно към наблюдение и измерване на въздействията на място, най-вече с цел спазване на законодателството. Днес системите за професионално управление на околната среда (СУОС) функционират стратегически, като ангажират работещите с проблемите при опазване на околната среда и предотвратяват отрицателните екологични въздействия. Успешно функциониращата СУОС ориентира вашата компания към устойчиво развитие и гарантира постоянното подобряване чрез подходящи мерки. Международно признатият стандарт ISO 14001 подкрепя тези дейности чрез внедряване на вече изпитана система. Сертификатът по ISO 14001 повишава вашия имидж пред клиенти, партньори и служители и изпраща ясен сигнал за вашата ангажираност.

Ние сме на ваша страна като опитен партньор в процеса на сертифициране. Свържете се с нас!

Насрочете си среща с нашите експерти!

Сертифициране по ISO 14001: оперативното управление на околната среда е икономично и ефикасно

Сертифицираната от нас система за управление на околната среда съгласно ISO 14001 е валидна и призната в целия свят. Тя гарантира отговор на актуалните тенденции за определяне на личната отговорност и ангажираност. Междувременно за много компании тя се превърна в надежден инструмент да подобрят и демонстрират екологичните си резултати.

Със сертификацията по ISO 14001, вие разкривате слабите места във вашата система за управление на околната среда и създавате база за един непрекъснат и проверим процес на подобряване. Вие намалявате рисковете за околната среда, опазвате природните ресурси и устойчиво подобрявате екологичните си показатели. Активната и ефективна защита на околната среда изисква не само модерни технологии, но и ефикасна система за управление по отношение на околната среда. Сертифицирането е все по-важен фактор за успех в конкурентната среда.

ISO-стандартите за системи за управление имат обща унифицирана структура, т.нар. структура от високо ниво (HLS). Това ви позволява да комбинирате отделните системи за управление по различни стандарти и така да изградите интегрирана система за управление.

Имате ли някакви въпроси? Изтеглете нашия безплатен FAQ: FAQ - Въпроси и отговори, свързани с ISO 14001.

Процес на постоянно подобряване с ISO 14001

Процес на постоянно подобряване (CIP) на системата за управление по отношение на околната среда

Процедура за сертифициране по ISO 14001

Заедно с вас ние създаваме ефикасна система за управление на околната среда на пет етапа. Нашите експерти са на ваше разположение на всеки етап.

  1. Предварителен одит (по желание): предварителна оценка от одиторите
  2. Сертификационен одит: проверка на ефикасността на вашата система за управление на околната среда
  3. Издаване на сертификат и вписване в нашата онлайн база данни за сертификати Certipedia
  4. Ежегодни надзорни одити
  5. Ресертификация след три години и разширяване на процеса за постоянно подобряване

сертифициране на системата за управление на околната среда

Контакти

Попитайте нашите експерти за ISO 14001!

Попитайте нашите експерти за ISO 14001!

Други услуги

ISO 45001 Здраве и безопасност при работа

ISO 45001 Упрвление на здравето и безопасността при работа| TÜV Rheinland

ISO 45001 Новият стандарт за качество на здравето и безопасността при работа.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Сертификация в съответствие с ISO 27001

Информационни технологии. Системи за управление на сигурността на информацията.

повече

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Сертификация в съответствие с ISO 9001

Управление на качеството – Ключ към по-голяма удовлетвореност на клиентите

повече

ISO 50001 Сертификация на системи за управление на енергията

ISO 50001 Сертифициране на системи за управление на енергията

По-ниски разходи за енергия и повишена енергийна ефективност благодарение на сертификацията по ISO 50001.

повече

Последно посетени страници за услуги