current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Сертификация в съответствие с SCC / SCP

Сертификация в съответствие с SCC / SCP

Управление на безопасността за доставчици на технически услуги и подизпълнители

Целта на SCC сертификацията (сертификат за безопасност и опазване на здравето и околната среда за доставчици на технически услуги и подизпълнители) е да се намали броят на произшествията. Стандартът определя ясни параметри за контрол и се фокусира върху изчисляването на статистиката на инцидентите в текущо време. Първоначално разработена за петролната индустрия, SCC също се доказа и в други сектори. При доставчиците на услуги, технически услуги или персонал, цялостното управление на системата по безопасност и здраве и опазване на околната среда ускорява работните процеси във фирмата.

ТЮФ РЕЙНЛАНД АКАДЕМИЯ БЪЛГАРИЯ провежда Обучение/Изпит на оперативен персонал съгласно документ 18 на нормативните SCC/SGU (Сертификат за безопасност и опазване на здравето и околната среда за доставчици на технически услуги и подизпълнители) правила и наредби.

Ако не е завършена професионална квалификация съгласно германското законодателство, равностойна или по-висока квалификация, трябва да бъде преминато обучение със съответния изпит. Обучението трябва да включва 24 учебни часа.

С SCC/SGU изпита се доказва, че оперативния персонал притежава необходимите знания за спазване на съответните правила за безопасността при работа и опазването на околната среда по време на тяхната работа на строителни обекти.

Обучението и изпитът се провежда в удобно за вас време и място. Продължителността на обучението е 2 дни, 24 учебни часа по 45 мин. Обучението завършва с изпит. Продължителността на изпита е 60 митути - 40 въпроса (Multiple-Choice-Fragen)

След положително издържан изпит се издава сертификат, който дава възможност за работа на територията на европейския съюз..

Сертификатът е валиден в продължение на 10 години и има международно признание.

Сертификатът се издава от страна на PersCert TÜV акредитиран от DAkkS.

Осигуряване на безопасност и здраве при работа, независимо от размера на фирмата

Ние сертифицираме съгласно стандарт SCC на два етапа, като се използва въпросник. В обхвата на одита броят на задължителните въпроси зависи от броя на служителите във вашата фирма. Ако вашата фирма наброява по-малко от 35 души, вие получавате ограничен сертификат SCC *. Ако вашата компания е по-голяма, ще получите сертификат SCC **. Както е посочено в SCP стандарта, други изисквания се прилагат за фирми, осигуряващи персонал.

Основни предимства

SCC и SCP сертификацията за управление на безопасността на работното място ви дава възможност:

 • За подобряване на осведомеността на служителите ви относно сигурността
 • За разпределяне на отговорностите в зависимост от необходимостта от осигуряване на подробни и изчерпателни документи за клиентите
 • За осигуряване на системно обучение на служителите и мениджърите

Шест стъпки към по-голяма безопастност на работното място

 1. Предварителен одит (по желание)
  Одиторите провеждат предварителен одит, за да се определи дали във вашата фирма вече са изпълнени изисквания, свързани с този стандарт и ако е така, кои от тях.
 2. Проверка на документацията
  Екипът от одитори определя степента, до която документацията на вашата система за управление на здравето и безопасността при работа вече отговаря на SCC / SCP изискванията.
 3. Сертификационен одит
  Нашите одитори наблюдават практическото прилагане на системата за управление на здравословните условия на труд във вашата фирма, за да проверят колко ефективна е тя.
 4. Издаване на сертификат
  След като са изпълнени всички критерии, вашата фирма ще получи сертификат, който ще удостоверява функционирането на вашата система за управление на безопасността при работа и съответствието й с SCC / SCP.
 5. Надзорни одити
  Нашите ежегодни надзорни одити ви помагат постоянно да оптимизирате вашите процеси.
 6. Подновяване на сертификацията
  След три години се провежда одит, който демонстрира вашият дългосрочен ангажимент към партньорите и клиентите за по-голяма безопасност на работното място.

Постоянен стремеж към стратегия за интегрирано управление

Възползвайте се от допълнителните възможности за включване на системата за управление на здравето и безопасността при работа в рамките на една интегрирана система за управление. Така например, можете да я комбинирате със системата за управление на качеството, със системата за защита на околната среда, или с някой специфичен за отрасъла стандарт.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Последно посетени страници за услуги