current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:

Персонал за изпитване без разрушаване

Персонал за изпитване без разрушаване

Сертификация на персонал за изпитване без разрушаване.

EN ISO 9712

Персонал за изпитване без разрушаване

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД притежава акредитация с рег. № 3 ОСЛ от ИА „Българска служба за акредитация“ съгласно БДС EN ISO/IEC 17024 за сертификация на персонал за изпитване без разрушаване в съответствие с БДС EN ISO 9712 по следните методи за нива 1, 2 и 3:

 • Изпитване с вихрови токове (ЕТ)
 • Изпитване с проникващи течности (РТ)
 • Магнитно-прахово изпитване (МТ)
 • Радиография (RT)
 • Оценяване на филми на заварени съединения (огр. обхват) (RT-FAS)
 • Радиография в реално време - Радиоскопия (RT-RTR)
 • Ултразвуково изпитване (UT)
 • Ултразвуково изпитване, само дебелометрия или изпитване за корозия и разслой с нормални осезатели (UT-th)
 • Изпитване на изтичане с разлика в налягането (LT-В)
 • Визуален контрол (VT)

Промишлени сектори

 • A - Производство;
 • B - Входящ и експлоатационен контрол, който включва производство;
 • C - Поддръжка на железопътни съоръжения;
 • D - Авиация

Продуктови сектори:

 • c: отливки (черни и цветни материали);
 • f: изковки (всички видове изковки: черни и цветни материали);
 • w: заварени изделия (всички видове заварени изделия, включително споени, за черни и цветни материали);
 • t: тръба и тръбопровод (безшевна, заварена, черни и цветни материали, включително плоска заготовка за производство на заварени тръби);
 • wp: продукти, обработени под налягане, с изключение на изковки (плочи, пръчки, пръти)

ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД, като призната организация – трета независима страна (RTPO) по Европейска директива 2014/68/ЕС има оправомощаване да одобрява персонал за изпитване без разрушаване за работа в областите по производство, ремонт и поддръжка на съдове и съоръжения под налягане

Документи за изтегляне

По долу може да намерите документи, свързани с дейността на Органа за сертификация на лица.

pdf ЗАЯВКА (договор) за сертификация на лица по изпитване без разрушаване (ИБР) 734 KB Свали
docx ЗАЯВКА (договор) за сертификация на лица по изпитване без разрушаване (ИБР) 70 KB Свали
pdf ЗАЯВКА (договор) за одобрение на лица по изпитване без разрушаване по PED 2014/68/EU 290 KB Свали
docx ЗАЯВКА (договор) за одобрение на лица по изпитване без разрушаване по PED 2014/68/EU 50 KB Свали
pdf Публична процедура - Условия за сертифициране на персонал по ИБР 908 KB Свали
pdf Правила за работа на Комисията по възражения 398 KB Свали
pdf Контактна информация на Органа по сертификация на лица 227 KB Свали
pdf Декларации за независимост и безпристрастност 705 KB Свали
pdf Политика по качеството 461 KB Свали
pdf Процедура за работа на органа за сертификация на лица в условията на извънредна ситуация COVID19 538 KB Свали
pdf Общи търговски условия на ТЮФ РЕЙНЛАНД-БЪЛГАРИЯ ЕООД 125 KB Свали