current language
Bulgaria налично на следните езици:
или изберете вашият TÜV Rheinland регион / страница:
translation missing: core_choose_country

Радиографичен контрол

Радиографичен контрол

Вижте вашия материал отвътре, за да гарантирате качеството на състава му

С рентгенографията вие можете да използвате рентгеновите лъчи, за да видите вътрешността на детайли, да определите дебелината или състава на материала и да откриете скрити несъвършенства в материала.

TÜV Rheinland осигурява опитни и квалифицирани служители с многобройни часове на обучение в областта на радиографичния контрол, включително и обучение на работното място с цел осигуряване на прецизна и безопасна работна среда. Всички специалисти са сертифицирани в съответствие със стандартите на Американското дружество за безразрушителен контрол, (ASNT) или с EN (Европейските стандарти) и са в състояние за предоставят качествени филми и оценки. Нашето висококачествено и най-съвременно оборудване осигурява бърз и точен контрол.

Основни предимства

С модерните радиографски услуги от TÜV Rheinland, можете да бъдете сигурни:

  • За получаването на по-подробни изображения и за по-точни резултати
  • За предоставянето на мобилни услуги или на място на обекта
  • Че няма да имате бракувани детайли
  • Че ще разполагате с траен запис
  • За откриването на несъвършенства в материала
  • За водещата си позиция спрямо конкуренцията благодарение на независима инспекционна услуга
  • За намаления риск от отговорност на фирмата с наличието на документирани стандарти за безопасност
  • За бързото провеждане на изпитванията и за използването на нашия дългогодишен опит
  • За получаването на една всеобхватна услуга от TÜV Rheinland
  • За спазването на изискванията на нормативни документи и стандарти

Подход

Детайлът се излага на радиационно лъчение. Изображението се транспонира върху филм или цифров детектор, който може да бъде използван за определяне и измерване на плътността на материала - измененията в плътността показват къде има несъвършенства в продукта.

За да можете да получите изображение на сложни детайли, се използва различнo количествo (или интензитет) радиация, за да се определи точната дебелина и да се открият несъвършенства в материала, които да бъдат експонирани на филм или цифрова плака. Този процес може да се извършва чрез различни методи на експозиция (например, в реално време, с гама лъчения или рентгенова тръба), в зависимост от плътността и дебелината на въпросния продукт.

Резултатите могат да се съхраняват или на филм или като цифрови изображения, а изображенията могат след това да бъдат изследвани и оценявани по редица стандарти (ASTM или EN). Посредством преглед на разликите в плътността, които се появяват в черно-бял контраст на филмите или като поредица от различни контрастни цветове върху цифровите изображения, обученият сертифициран инспектор е в състояние да интерпретира и класифицира филмите и след това да определи дали детайлите са приемливи или подлежат на поправка или брак.

Контакти

Свържете се с нас сега!

Свържете се с нас сега!

Други услуги

Квалификация на заварчици и заваръчни процедури

Технология на заваряването

Осигурете съотвествие на заваръчните процеси посредством нашите услуги за кваливикация на заварчици и заваръчни процедур

повече

Предавателно - приемателни изпитвания и периодични инспекции

Предавателно - приемателни изпитвания и периодични инспекции

Пълна гама от инспекции, извършвани от един единствен доставчик.

повече

Горивни клетки

Горивни клетки

Гарантирайте, че вашите горивни клетки отговарят на всички изисквания за безопасност.

повече

Advanced NDT Training Courses

Последно посетени страници за услуги