current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam

VOC and Formaldehyde Emission Testing of Consumer Goods

VOC and Formaldehyde Emission Testing

This service is currently available in English language only. Click here to switch to the English website.

Các dịch vụ khác

Các loại sơn và sơn bóng

Thử nghiệm các loại sơn và sơn bóng

Sơn có mức độ gây ô nhiễm thấp

ĐỌC THÊM

Phân tích hóa học

Phân tích hóa học

Kiểm định các chất độc hại đối với hàng tiêu dùng và tác động đến môi trường

ĐỌC THÊM

Sản phẩm nội, ngoại thất

Thử nghiệm đồ dùng nội ngoại thất

Thử nghiệm và kiểm định các sản phẩm nội, ngoại thất

ĐỌC THÊM

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Trang dịch vụ đã xem