current language
Vietnam có thể hiển thị bằng các ngôn ngữ sau:
hoặc chọn website TÜV Rheinland Việt Nam
translation missing: core_choose_country

Các loại sơn và sơn bóng

Thử nghiệm các loại sơn và sơn bóng

Sơn có mức độ gây ô nhiễm thấp

Các loại sơn tường, sơn bóng và các loại nước men bóng chứa nhiều loại dung môi và một số chất liệu có khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Những người dễ bị dị ứng cũng như người tiêu dùng có ý thức về sức khỏe hiện có ý thức rất cao về các cảnh báo độc hại và công bố về thành phần tạo nên sản phẩm. Với dấu chứng nhận chất lượng trung lập của chúng tôi, doanh nghiệp sẽ nâng cao lợi thế cạnh tranh và giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định lựa chọn dễ dàng hơn. Chúng tôi có thể đánh giá mức độ an toàn về sức khỏe và môi trường của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất dựa trên các quy định về chất độc hại. Và chúng tôi cũng kiểm tra chất độc hại và kim loại nặng có trong sản phẩm, đồng thời kiểm nghiệm mức phát thải của chúng.

Lợi ích cho doanh nghiệp

Với dịch vụ kiểm định sản phẩm do các chuyên gia tại TÜV Rheinland thực hiện, doanh nghiệp có thể:

  • Cung cấp cho người tiêu dùng các sản phẩm an toàn và đã được kiểm nghiệm
  • Củng cố lòng tin về chất lượng và an toàn của các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất
  • Đạt lợi thế cạnh tranh hàng đầu nhờ dấu “đã kiểm nghiệm mức phát thải”, dấu “chịu được thời tiết” hay dấu “đã kiểm nghiệm tính hiệu quả” do chúng tôi cung cấp
  • Giảm thiểu rủi ro trách nhiệm của doanh nghiệp

Dịch vụ của chúng tôi

  • Đánh giá mức độ phát thải
  • Xác định các chất bảo quản
  • Kiểm định các chất độc hại
  • Kiểm định tính hiệu quả của các loại sơn bóng bảo vệ kim loại, các loại sơn lót chống rỉ sét và các lớp sơn
  • Xác định các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) – trị số của các chất VOC thể hiện hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi

Liên hệ

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Các dịch vụ khác

Phân tích hóa học

Phân tích hóa học

Kiểm định các chất độc hại đối với hàng tiêu dùng và tác động đến môi trường

ĐỌC THÊM

Sản phẩm nội, ngoại thất

Thử nghiệm đồ dùng nội ngoại thất

Thử nghiệm và kiểm định các sản phẩm nội, ngoại thất

ĐỌC THÊM

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất (REACH)

Chỉ thị Đăng ký, Đánh giá, Cho phép và Hạn chế Sử dụng Hóa chất (REACH)

Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế sử dụng hóa chất

ĐỌC THÊM

Trang dịch vụ đã xem